Studie- och yrkesvägledning

En studie- och yrkesvägledare vägleder dig i frågor om utbildning och arbete.

Det här kan vi hjälpa dig med

  • Information kring studier gällande SFI, grundläggande, gymnasium och Lärvux.
  • Vägledning när det gäller dina studie- och yrkesval.
  • Planering för att läsa mot en gymnasieexamen eller ett slutbetyg.
  • Samtal kring och upprättande av en studieplanering.
  • Frågor kring behörighet till studier på högskola/universitet.

För bedömning av utländska gymnasie- och universitetsbetyg vänder du dig till universitets- och högskolerådet, UHR.

Bedömning av utländsk utbildning - Universitets- och högskolerådet (UHR) Länk till annan webbplats.

Så här kan du förbereda dig

Målet med studie- och yrkesvägledning är att du ska få verktyg för att själv kunna fatta beslut kring dina studie- och yrkesval. Genom ökade kunskaper om vilka alternativ som finns så kommer du att få ett bättre beslutsunderlag för både nutida och framtida val.

  • Fundera gärna över vad du har för mål, både på kort och lång sikt. Dina mål kan vi sedan använda som en grund i din planering som görs tillsammans med oss.
  • Kom ihåg att ta med dig dina betyg från tidigare studier om du har ett bokat möte på plats med studievägledaren.

Kontakt

Du är välkommen att ringa eller mejla oss, många gånger kan vi lösa ditt ärende utan att du behöver besöka oss. Vi brukar kunna svara på de flesta frågor via mejl eller på telefon. Vi kan också boka tid för ett enskilt längre samtal om det finns behov för det.

Mejl

vagledning@viadidakt.se
Vi besvarar alla mejl inom två vardagar.

Telefon

0150-574 00
Telefontid måndag till fredag klockan 10.00-11.30

Behöver du extra stöd i dina studier?

Vi har stödfunktioner för dig som upplever att du behöver stöd i dina studier, oavsett om du studerar platsbundet eller på distans. Läs mer om vårt stöd och boka tid.

Här intervjuar vi en studie- och yrkesvägledare (SYV) för att få reda på vilken hjälp man kan få.

Video: Hur går ett vägledningssamtal till?

Video: Vilken hjälp kan jag få av en studie- och yrkesvägledare?

Video: Hur vet jag om jag är behörig till en utbildning?

Video: Hur ska jag klara ekonomin när jag studerar?