Tillgänglighet för besökare

Vårt mål är att vara tillgängliga för alla. Om du upplever brister hos oss så säg gärna till. Vi vill och kan alltid bli bättre.

Besöksadress

Drottninggatan 19, Katrineholm.

Tillgänglighet

I dagsläget har vi tyvärr inte en tillgänglighetsanpassad entré eller andra funktioner.

Besöksadress

Bievägen 1B, Katrineholm.

Entré

 • Alternativ entré med ramp samt dörröppnare finns på baksidan av huset.

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén på Pressbyråns parkering.

Toaletter

 • Stor toalett på plan 2 med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Hiss

 • Hiss finns till alla våningar.

Besöksadress

Kungsgatan 19, Katrineholm.

Entré

 • Alternativ entré med ramp samt dörröppnare finns på baksidan av huset

Toaletter

 • Stor toalett på våning tre med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Datorer

 • Höj- och sänkbart skrivbord finns i datasalen C7 på första våningen.

Besöksadress

Drottninggatan 18, Katrineholm.

Entré

 • Alternativ entré med ramp samt dörröppnare finns på baksidan av huset.

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén.

Toaletter

 • Stor toalett på bottenplan med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Hiss

 • Insidig trapphiss till alla våningar utom källarplan. Personalen i receptionen hjälper dig.

Hörslinga

 • Finns i KTS-salen på bottenplan.

Besöksadress

Storgatan 55, Vingåker

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén

Toaletter

 • Stor toalett med utrymme på sidan av toaletten finns på bottenplan. Armstöd på var sida om toaletten.

Hiss

 • Hiss finns till båda plan

Besöksadress

Dalvägen 13A, Katrineholm.

Entré

 • Entré med dörröppnare.

Toaletter

 • Stor toalett på bottenplan med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.