Korta universitetskurser

I samarbete med Linköpings universitet och Umeå universitet kan vi nu erbjuda tre korta klimatkurser här på Campus Viadidakt i Katrineholm. Varje kurs har tre träffar på plats hos oss. Inför och mellan träffarna ser du inspelade föreläsningar. Kurserna är kostnadsfria.

Anmälan

Mejla Campus Viadidakts samordnare Malin Hellmér ( malin.hellmer@viadidakt.se ) för att anmäla dig till en kurs. Du kommer att få mer infomation och vidare instruktioner via mejl.

Fristående kurser universitet

Det funktionsvarierade klassrummet - NPF i skolan

Kurslängd: 7,5 hp
Studietakt: Kvartsfart
Studieort: Distans med några campusförlagda träffar i Linköping, samt lokala träffar på Campus i Katrineholm.
Kursstart: Hösten 2024
Anordnare: Linköpings universitet
Läs mer: Det funktionsvarierade klassrummet - NPF i skolan på Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.

Barn & ungdomar som utmanar skolan

Kurslängd: 15 hp
Studietakt: Kvartsfart
Studieort: Distans med några campusförlagda träffar i Linköping, samt lokala träffar på Campus i Katrineholm.
Kursstart: Hösten 2024
Anordnare: Linköpings universitet
Läs mer: Barn och ungdomar som utmanar skolan på Linköpings universitets webbplats Länk till annan webbplats.