Studieform och studietakt

I kursbeskrivningen kan du bland annat läsa om studieform och studietakt, vilka förkunskapskrav som är kopplade till utbildningen och vilka kurser som ingår. Här reder vi ut begreppen.

Studieform

Varje utbildning har en bestämd studieform. Du kan studera platsbundet eller på distans. När du studerar på distans kan vissa tillfällen innebära obligatoriska träffar för undervisning och/eller examination/prov, som är bestämda till viss tid och lokal. Största delen av utbildningen genomförs som självstudier och/eller nätbaserat.

En nätbaserad utbildning innehåller inga obligatoriska träffar. All undervisning och kommunikation sker genom en lärplattform.

Studietakt

Alla utbildningar har en bestämd studietakt. Studietakten står för hur intensiv utbildningen är, heltid eller deltid. Du kan ansöka om att ändra din studietakt genom att kontakta studie- och yrkesvägledare. Ansökan om att ändra din studietakt måste göras senast två veckor innan kursslut.

Studietakt för grund- och gymnasieutbildning

Din studietakt beror på hur många poäng du läser varje vecka.

  • Läser du minst 20 poäng per vecka blir det heltid = 100 procent.
  • Läser du 15-19 poäng per vecka blir det deltid = 75 procent.
  • Läser du 10-14 poäng per vecka blir det halvtid = 50 procent.
  • Läser du mindre än 10 poäng per vecka blir det deltid = 25 procent. Du får inga pengar av Centrala studiestödsnämnden (CSN) om du läser 25 procent studietakt.

 Exempel

  • Om du läser 200 poäng på 10 veckor så blir det heltid (200 poäng delat på 10 veckor = 20 poäng varje vecka)
  • Om du läser 400 poäng på 20 veckor blir det också heltid (400 poäng delat på 20 veckor = 20 poäng varje vecka)
  • Om du läser 100 poäng på 20 veckor blir det deltid 25 procent (100 poäng delat på 20 veckor = 5 poäng varje vecka)