Publicerad:

Ny mandatperiod: Här är våra nya politiker i Viadidaktnämnden

Vid årskiftet 22/23 tillträdde mandatperiodens nya ledamöter i Viadidaktnämnden, efter höstens val. Vi hälsar våra nya politiker välkomna till Viadidakt och låter dem presentera sig lite.

En person i en lekpark.

Ordförande Helena Gärtner (M)

Ålder: 68 år

Bor: Med min man på en lantbruksfastighet (hästgård) i Lerbo i Valla.

Gör: Konsult på Svensk Travsport. Jag är tf avdelningschef på Utbildning och Ungdom.

Fritidsintressen: Hästarna tar en hel del av min fritid. Rör gärna på mig och uppskattar naturen.

Känsla inför uppdraget: Brinner för utbildningsfrågor och ser fram emot uppdraget med stor spänning men också respekt.

Prioriterade frågor: Sätta mig in i uppdraget först, att övergången till egen nämnd går så smidigt som möjligt, att fortsätta utvecklingen av en redan bra verksamhet och att fortsätta och utveckla samarbetet med befintliga och nya samarbetspartners.

Tidigare politiska uppdrag: Vice ordförande i service och teknik. Kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen, och det är jag fortfarande.

En person i ett kök

Vice ordförande Fredrik Andersson (M)

Ålder: 51 år

Bor: I en villa i Vingåkers tätort.

Gör: Högstadielärare.

Fritidsintressen: Jakt och motorsport och så jobbar jag som skådespelare på High Chaparral på somrarna.

Känsla inför uppdraget: En ödmjuk försiktighet inför ett nytt ansvarsområde.

Prioriterade frågor: Att bygga upp en bra fungerande verksamhet på hemmaplan samtidigt som övergången från kommungemensam verksamhet till enskilda verksamheter måste göras så smidig som möjligt för våra elever och klienter.

Tidigare politiska uppdrag: Vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Vingåker 2018-2022.

Ett nära porträtt i stadsmiljö.

Andre vice ordförande Dag Dunås (KD)

Ålder: 66 år

Bor: Sedan 2011 i Strångsjö med min hustru Britt i ett före detta soldattorp där jag sedan dess har haft som projekt att fylla såväl vårt hus som uthus och tomt med voljärer och ”djurgårdar” för alla de höns, kaniner, ankor, hundar och burfåglar vi nu har.Gör: Pensionär sen ett år tillbaka men har tidigare bla varit polis i Stockholm, jobbat på Skatteverket i många år och senast varit controller och löneadministratör på Riksförbundet 4H:s kansli i Katrineholm.

Fritidsintressen: Byggprojekt samt ”djurskötsel” enligt ovan. Politiken. Råddar tillsammans med min hustru flera ganska så stora burfågelgrupper på Facebook.

Känsla inför uppdraget: Entusiasm över att ha fått förtroendet att ingå i Viadidakts presidium och att därmed ha fått chansen och möjligheten att påverka och göra nåt bra för mänskligheten.

Prioriterade frågor: Att Viadidakt ska utvecklas och bli ännu bättre på det de gör och inte, som det finns förslag på, avvecklas och få sina nuvarande ansvarsområden överförda till andra nämnder. En bra förändring vore om Viadidakt fick ta över hela ansvaret och även ”pengapåsen” för de försörjningsstödstagare som är i behov av arbetsmarknadsåtgärder. Vore dessutom bra om ett samarbete kunde utvecklas med Mälardalens universitet.

Tidigare politiska uppdrag: Vid förra mandatperiodens början enbart ledamot i Valnämnden. På grund av vakanser/avhopp valdes jag sedan som ersättare i kommunfullmäktige, ersättare i socialnämnden, ledamot i Viadidaktnämnden samt ledamot i Region Sörmlands revisorskollegium. Denna mandatperiod är jag också ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i bygg- och miljönämnden samt ledamot i Regionens revisorskollegium.

Förtroendevalda i Viadidaktnämnden från 1 januari 2023

Namn

Kommun

Parti

Helena Gärtner, ordförande

Katrineholm

M

Fredrik Andersson, 1:e vice ordförande

Vingåker

M

Dag Dunås, 2:e vice ordförande

Katrineholm

KD

Roger Ljunggren

Katrineholm

S

Saif Ullah

Katrineholm

M

Ulrica Truedsson

Katrineholm

S

Ingvar Larsson

Katrineholm

SD

Märta Bolzek

Vingåker

S

Christer Glaumann

Vingåker

S

Caroline Blomberg

Vingåker

C

Hans Jonsson

Vingåker

SD

ErsättareAnnika Vågenberg

Katrineholm

S

Birger Johansson

Katrineholm

S

Linda Rosenlund

Katrineholm

S

Björn Erik Victor Dieden

Katrineholm

M

Björn Wahlund

Katrineholm

L

Enna Skoglund

Katrineholm

SD

Anders Larsson

Vingåker

M

Kaisa Komulainen Nilsson

Vingåker

S

Daniel Helmersson

Vingåker

S

Jasmina Hedentorp

Vingåker

C

Louise Karlsson

Vingåker

SD

Kontakt

Viadidaktnämnden

Skicka post:
Viadidaktnämnden
Kullbergska huset
641 80  Katrineholm