Publicerad:

Äldreomsorgslyftet ger anställda möjlighet att studera på arbetstid

Tio medarbetare inom äldreomsorg i Vingåkers och Katrineholms kommuner har i veckan tagit examen som undersköterska.

Tack vare statliga bidrag inom Äldreomsorgslyftet har Viadidakt kunnat erbjuda anställda inom äldreomsorg utbildning på arbetstid. Totalt har 27 anställda tagit examen som undersköterska och ytterligare 31 studerar i dagsläget till undersköterska.

En gruppbild på tio personer mot en vägg.

Grattis till examen! Bra kämpat av alla nya undersköterskor. Foto: Privat

Vad är Äldreomsorgslyftet?

Äldreomsorgslyftet är en statlig satsning vars syfte är att höja kompetensen i äldreomsorgen. Satsningen omfattar utbildning till undersköterska respektive vårdbiträde och övrig kompetensutveckling samt utbildning av första linjens chefer.

Utbildning ger trygghet och utveckling

Med Äldreomsorgslyftet siktar vi på att bidra till verksamheternas utveckling, medarbetarnas yrkesutveckling och göra jobben mer attraktiva. Satsningen ska bidra till en större trygghet och bättre villkor för medarbetarna samt förbättra arbetsmiljön för befintlig personal, genom tryggare bemanning.