Tillgänglighetsredogörelse för webb för webb

Katrineholms kommun står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Den här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

I webbplatsen katrineholm.se ingår också tre undersajter:

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Kontakta oss på följande sätt:

Mejl: kommunen@katrineholm.se
Telefonväxeln: 0150-570 00

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning Länk till annan webbplats. och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med nivå AA i standarden Web Content Accessibility Guidlines version 2.1. Länk till annan webbplats. Vi arbetar löpande med att förbättra de tillgänglighetsproblem som vi upptäcker.

Vi är medvetna om att vi förnärvarande inte har lyckats uppfylla alla kriterier i tillgänglighetslagstiftningen. Det gäller inom följande områden på webbplatsen:

  • PDF-dokument. Ett arbete har påbörjats för att tillgänglighetsanpassa PDF-dokument. Vi är dock inte klara med det arbetet då det är en otillbörlig börda. Katrineholms kommun har tagit beslut om att alla dokument som publiceras eller uppdateras från och med 23 september 2020 ska vara tillgänglighetsanpassade. Målet är att först och främst göra rätt framåt. Även övriga dokument kommer att ses över och uppdateras, till exempel kommer kommunens styrdokument att göras om när giltighetstiden gått ut och det är dags att uppdatera dokumentet. Om du inte kan ta del av ett dokument på kommunens webbplats ber vi dig att kontakta oss så kan vi hjälpa till att lösa det på annat sätt.

  • Filmer. Merparten av de filmer som är publicerade på katrineholm.se är inte tillgänglighetsanpassade. Det innebär att de saknar undertexter och syntolkning. Katrineholms kommun har tagit beslut om att alla nya filmer som publiceras ska vara tillgängliga med undertexter och syntolkning. Livesändning från kommunfullmäktige textas inte. Kommunfullmäktige kommer dock att textas automatiskt och visas för den som tar del av webbsändningen i efterhand. Kvaliteten kan variera då det är automatisk textning.

  • Integrerade system till webbplatsen. Det är ett långsiktigt arbete att tillgänglighetsanpassa digitala system med kopplingar till katrineholm.se. Här har Katrineholms kommun tagit fram ett kravunderlag med minimikrav på tillgänglig funktionalitet för digitala system. Kravunderlaget ska säkerställa att de system vi upphandlar framåt ska vara tillgänglighetsanpassat utifrån lagkravet.

  • Evenemangskalendern. Här skapar medborgarna själva sina event. De bilder som läggs har därför inte någon alternativtext. Det finns också vissa brister i tillgängliga texter och länkar.
  • Vissa kampanjsidor, där vissa bildpuffar innehåller text som inte går att läsas upp av skärmläsare. På landningssidan finns samma information att tillgå som kan läsas upp av skärmläsare.

Så här testar vi vår webbplats

Vårt publiceringsverktyg Sitevision innehåller en automatisk tillgänglighetskontroll. Vi använder också kontext som är ett språkverktyg för webbplatser. För att kontrollera PDF-filer används Adobe acrobat pro.

Webbplatsen publicerades den 10 januari 2019.

Sidan uppdaterades senast 14 juni 2024.