Ansökan & antagning

Ansökan och antagning

Perioden för att ansöka till gymnasiet pågår mellan den 22 januari och den 15 februari.

Ansök direkt på webben

Om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22.

Du som är elev på en grundskola i Katrineholm, Flen eller Vingåkers kommun får inloggningsuppgifter till ansökningstjänsten från din studie- och yrkesvägledare i samband med att ansökan öppnar i januari.

Du som inte kan ansöka på webben

Du som inte kan ansöka via webben ansöker via en blankett. Glöm inte att du också måste bifoga dina slutbetyg från årskurs 9. Blanketten finns att hämta på Kontaktcenter som du hittar på Djulögatan 31B.

Gymnasieantagningen har stängt i sommar

Under perioden 1 juli-30 juli har gymansieantagningen stängt. Det innebär att inga ärenden kommer att handläggas under denna period. Från och med den 31 juli kommer alla ärenden återigen att tas om hand.

Hjälp att ansöka

Behöver du hjälp att fylla i din ansökan så kan du få det från studie- och yrkesvägledaren på din skola. Du kan också testa att använda vår guide för hur du gör ansökan till gymnasiet.

Behörighet

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller, skiljer sig åt beroende på om du söker till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program.

Behörighet till yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i fem valfria ämnen.

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola eller universitet.

Behörighet till högskoleförberedande program
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha lägst godkänt betyg (E) i minst tolv ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i ytterligare nio ämnen.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

Fri kvot och särskilda skäl

Om du har medicinska eller sociala skäl kan du prövas för antagning i så kallad fri kvot. Du måste dock fortfarande vara behörig enligt kriterierna.

Om du har särskilda skäl för söka en utbildning utanför ditt samverkansområde eller skickar in ansökan för sent, använd blanketten nedan.

Fri kvot (blankett) Pdf, 82.8 kB.

Särskilda skäl (blankett) Pdf, 61.4 kB.

Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från årskurs 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Meritvärdet kan då maximalt blir 340.

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10
 • F = 0

Urval

Vi strävar efter att så många som möjligt ska komma in på sitt förstahandsval. Vissa utbildningar har ibland fler sökande än antal platser, då gör vi urval baserat på högst meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på ditt andrahandsval och tredjehandsval.

Preliminär antagning

I mitten av april sker en preliminär antagning som grundar sig på betygen från höstterminen i årskurs 9. Syftet med den preliminära antagningen är att underlätta planeringen för gymnasieskolorna. Om du blir antagen i den preliminära antagningen, innebär det inte säkert att du blir antagen i den slutliga antagningen som sker den 1 juli.

Omval

I månadsskiftet april/maj har du möjlighet att ändra valen i din ansökan. Du kan då ändra ordningen på dina val, lägga till eller stryka val.

Slutlig antagning

I början på juli gör vi en slutgiltig antagning som grundar sig på ditt slutbetyg från årskurs nio. Det är den slutgiltiga antagningen som avgör var du blir antagen. Efter den slutgiltiga antagningen måste du tacka ja eller nej till platsen.

Antagningsstatisk från tidigare år

Antagningsstatistik 2023 Pdf, 6.1 kB.

Antagningsstatistik 2022 Pdf, 6.2 kB.

Antagningsstatistik 2021 Pdf, 6.2 kB.

Antagningsstatistik 2023 Flen Pdf, 5.6 kB.

Antagningsstatistik 2022 Flen Pdf, 6 kB.

Antagningsstatistik 2021 Flen Pdf, 6 kB.

Antagningsstatistiken är inte tillgänglighetsanpassad. Har du behov av att ta del av dokumentet på annat sätt än genom pdf-filen, hör av dig till oss på 0150-568 70 eller 0150-572 22.

Reservantagning

I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker löpande antagning till de program som blir lediga när andra elever har tackar nej.

Kontakta antagningen

Bildningsförvaltningen administrerar antagningen till Katrineholms gymnasieskolor och Flens gymnasieskola. Om du har frågor om antagningen är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22.