/
/

Kontaktcenter

Kontaktcenter hjälper dig med kommunens service. Vi svarar på dina allmänna frågor och ger dig information och rådgivning kring kommuns tjänster.

Just nu har vi skärpta allamänna råd i Katrineholm angående corona

Kontaktcenter är öppet men kan endast kan ta emot ett begränsat antal fysiska besök under de kommande tre veckorna. Kontakta oss gärna via mejl och telefon i första hand. Läs mer om de skärpta allmänna råden.

Vi är till för alla boende, besökare och företagare i Katrineholms kommun.

Exempel på frågor vi kan hjälpa dig med:

 • Hjälp att hitta och fylla i kommunens e-tjänster och blanketter Länk till annan webbplats..
 • Få information om öppettider i kommunens olika verksamheter.
 • Få hjälp med att skriva ut intyg och andra viktiga dokument.
 • Ta emot din felanmälan. Du kan också felanmäla här på vår webbplats.
 • Allmän information om kommunen.
 • Hjälp med frågor gällande avgifter, fakturor eller ansökan inom barnomsorgen. Det här stödet ger vi i samarbete mellan kommunens olika verksamheter. Två dagar i veckan finns personal på plats från bildningsförvaltningen och övrig tid kan vi hjälpa dig med de flesta av dina frågor om barnomsorg.
 • Ger stöd till elever vid Viadidakt med att ta fram studieintyg och frånvarorapporter samt bistå i ansökningsprocessen.
 • Konsumentrådgivning för boende i Katrineholms kommun.
 • Budget- och skuldrådgivning för dig som bor i Katrineholms kommun. I anslutning till Kontaktcenter kan du träffa kommunens rådgivare för att få hjälp med dina frågor om budget, ekonomi och skuld.
 • Skriva ut situationsplaner och planritningar i bygglovsärenden.
 • Lämna ut parkeringstillstånd och bistå vid ansökan om parkeringstillstånd.
 • Se till att du får prata med rätt person om inte Kontaktcenter kan hjälpa dig med din fråga.
 • Du kan använda en dator här hos oss och/eller skriva ut och även kopiera, dokument från din egen dator eller mobiltelefon.

Vår målsättning är att ge dig svar på plats. Om vi inte kan svara direkt så återkommer vi inom två dagar. Behöver ditt ärende handläggas av en person med särskild kompetens så vägleder vi dig till rätt person eller verksamhet. Receptionen för Socialförvaltningen är fortfarande öppen - har du ett ärende som gäller socialförvaltningen ska du vända dig dit

Kontakt och öppettider

Kontaktcenter

Besöksadress: Djulögatan 31 B, Katrineholm Länk till annan webbplats.
Mejl: kontaktcenter@katrineholm.se
Telefon: 0150-570 63

Öppet helgfria vardagar klockan 10-16.

Frågor om barnomsorg

Behöver du träffa en barnomsorgshandläggare? Vi finns på plats tisdagar och torsdagar klockan 10-16.

Konstumentrådgivning

Konsumentrådgivningen finns på kommunens kontaktcenter. Du som är invånare i Katrineholms kommun kan få råd och stöd med bland annat:

 • Konsumenträtt, vad säger lagen?
 • Reklamationer när du är missnöjd med en vara eller en tjänst
 • Råd före köp kvalitet, säkerhet, miljö och ekonomi

I första hand ger konsumentrådgivningen hjälp till självhjälp. Målsättningen är att du efter kontakt med konsumentrådgivningen själv ska kunna gå vidare med ärendet och samtidigt bli en starkare konsument.

Konsumentlagen

Konsumentlagarna gäller bara när en konsument ingår avtal med en näringsidkare. Konsumentlagarna gäller alltså inte vid köp mellan två privatpersoner eller mellan två näringsidkare.

Var rädd om din signatur

Din underskrift är privat och mycket värdefull. Om du skriver på ett avtal så binder du dig till de åtaganden som finns i avtalet. Var därför noga med att aldrig skriva på ett avtal eller kontrakt som du inte förstår.

Rådgivning

För rådgivning så kan du antingen skicka din fråga till vår mejl eller så kan du besöka Katrineholms kommuns kontaktcenter.

Mejl: konsument@katrineholm.se

Då tjänsten riktar sig till dig som bor i Katrineholms kommun är det viktigt att du i mejlet anger namn och postadress.