/
/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 19 oktober 2020, klockan 18.00 i Safiren, Drottninggatan 19 i KatrineholmAllmänheten är välkommen!Utdrag ur dagordningen

 • Delårsrapport per den 31 augusti 2020 för Katrineholms kommun
 • Svar på motion om tillgänglig lek i parken
 • Svar på motion om informationskampanj gällande cykeltrafik

Kallelsen i sin helhet finner du här

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 64-68
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 372, 377-381
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Svenska Tour-tävlingen 2021
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 96
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 132
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 15-17
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Västra Sörmalnds Räddningstjänst, Direktionen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 18-26
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm
 • Delegationsbeslut - Bidrag till Eritreansk förening WEFAQ
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 95
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: §16-21
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Räddningstjänsten Katrineholm
 • Lönenämnd Sörmland
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-3
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 107-131
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 64-76
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: §§ 29-36
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 347-369
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 53-63
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Kulturnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 24-33
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet:
 • Service- och tekniknämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 50-58
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Bygg- och miljönämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 66-74
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 68-92
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Svar på remiss avseende förslag till nya föreskrifter om besök i särskilda boendeformer för äldre under covid-19-pandemin
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 91
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Personalutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 9 - 15
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 52-63
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Beslut om hävning av avtal om hemtjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 19
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen