/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.


Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 20 maj, klockan 18:00 i Safiren, Drottninggatan 19 i Katrineholm

Allmänheten är välkommen

Utdrag ur dagordningen

 • Organisatorisk överflytt av huvudmannaskapet för ungdomsmottagningen
 • Uppföljning av program för privata utförare 2023
 • Årsredovisning 2023 för Katrineholms Fastighets AB (KFAB) med Katrineholms Industrihus AB (KIAB)

Du kan även ta del av sammanträdet via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Bygg- och miljönämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 32-56
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Samhällsbyggnadsförvaltningen
 • Personalutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 10-13
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Hållbarhetsutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 10-13
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 19-28
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 26-33
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 151-173
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen (Västgötagatan 18)
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 9-15
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i KAtrineholm
 • Kulturnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 17-25
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 140-150
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen (Västgötagatan 18)
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 65-87
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunstyrelsen
 • Vård- och omsorgsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 44-61
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Social- och omsorgsförvaltningen, Upplandsgatan 2
 • Lönenämnd Sörmland
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 1-4
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen