/

Katrineholms kommuns officiella anslagstavla.

Anslagstavla

Vad sätts upp på anslagstavlan?

På anslagstavlan anslås politiska dokument från kommunens nämnder, kommunstyrelse och kommunfullmäktige. 

 • Justerade protokoll
 • Kungörelser
 • Tillkännagivanden
 • Övrig information som med stöd av lag eller annan förordning ska meddelas på anslagstavlan

Överklagan

Om du inte är nöjd med nämndens beslut kan du skriftligen överklaga det till Förvaltningsrätten. I skrivelsen till förvaltningsrätten behöver du ange vilket beslut som överklagas och varför du anser att det är felaktigt. Överklagandet ska ha kommit in till förvaltningsrätten tre veckor från den dag det anslagits på kommunens anslagstavla. Läs mer om hur du överklagar beslut.

Överklagandet skickas till:

Förvaltningsrätten
Box 406
581 04 Linköping.

Tillkännagivande av kommunfullmäktiges sammanträde

Kommunfullmäktige den 20 september 2021, klockan 18.00 i Tallåsaulan, Läroverksgatan 1 i Katrineholm

Utdrag ur dagordningen

 • Policy - Trygghet och säkerhet
 • Revidering av biblioteksplan 2021-2023
 • Svar på motion om god äldreomsorg dag och natt, året runt efter arbetstyngd och behov

Du som vill ta del av sammanträdet rekommenderas under rådande omständigheter att göra det via

Kallelsen i sin helhet finner du här  

Justerade protokoll, tillkännagivanden och kungörelser

Dessa sätts upp senast två dagar efter att ett protokoll har justerats.

 • Delegationsbeslut – Bildningsnämndens sammanträde den 28 september 2021 är inte öppet för allmänheten
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 35
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut - Bildningsnämndens sammanträde 28 september är inte öppet för allmänheten
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 35
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Västra Sörmlands Räddningstjänst
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 22-27
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Brandstationen, Bievägen 49 i Katrineholm
 • Folkhälsoutskottet
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 8-12
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämndens utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 334-355
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Kommunfullmäktige
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 114-125
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 51-59
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Service- och tekniknämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 42-53
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Service- och teknikförvaltningen
 • Viadidaktnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 28-32
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Viadidakt
 • Vård- och omsorgsnämndens enskilda utskott
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 28-30
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Kulturnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 25-34
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kulturförvaltningen
 • Delegationsbseslut -Tillfällig justering av avgifter med anledning av covid-19
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 96
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Delegationsbeslut-Yttrande över remissen Det börjar med barnen!
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: BIN Del/2021 § 34
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Kommunstyrelsen
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 130-145
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Kommunledningsförvaltningen
 • Socialnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 48-50
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Socialförvaltningen
 • Vård- och omsorgsnämndens protokoll
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: 66-81
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Vård- och omsorgsförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 31-34
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen
 • Bildningsnämnden
  Sammanträdesdatum:
  Paragraf: § 30
  Datum för uppsättande:
  Datum för nedtagande:
  Förvaringsplats av protokollet: Bildningsförvaltningen