/

Komvux (vuxenutbildning)

Komvux är för dig som är över 20 år och som saknar grundskole- eller gymnasieutbildning eller vill komplettera dina betyg. Du som är nyanländ kan läsa Svenska för invandrare (sfi) eller Samhällsorientering (SO).

I Katrineholms och Vingåkers kommuner ansvarar Viadidakt för kommunernas vuxenutbildning. De hjälper också till att hitta rätt utbildning hos andra anordnare om du till exempel vill studera på distans eller på annan ort.

Viadidakt erbjuder:

  • Grundläggande utbildning
  • Gymnasial utbildning
  • Lärlings- och yrkesutbildning på gymnasial nivå
  • Svenska för invandrare (sfi)
  • Samhällsorientering för nyanlända (SO)
  • Särskild utbildning för vuxna (Lärvux)
  • Validering (värdering av en persons samlade yrkeskunskaper)
  • Prövning (värdering av en persons kunskaper inom ett ämne)

Läs mer på Viadidakts webbplats Öppnas i nytt fönster.

Utbildningar inom installation

I Katrineholms kommun finns även lärlingsutbildning och yrkeshögskola inom installationsbranschen på Installationsbranschens utbildnings- och utvecklingscenter (INSU). Utbildningarna anordnas både på gymnasial nivå och på eftergymnasial nivå. Utbildningarna riktar sig till nya i branschen och till personer som redan är yrkesverksamma inom branschen.

Läs mer på INSU:s webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.