/
/

Anhörigstöd

Vi vet att det kan vara både positivt och meningsfullt att stödja någon i sin närhet, men ibland kan även anhöriga vara i behov av stöd, för att orka stödja.

Vem kan få anhörigstöd?

Kommunens anhörigstöd är en kostnadsfri service som vänder sig till dig som är anhörig.

En anhörig kan vara någon i familjen, en släkting, en nära vän eller granne. Vilket stöd som passar dig som anhörig beror på dina behov och den livssituation du befinner dig i. Du behöver inte själv veta vad du vill ha för stöd. Vi upprättar en kontakt så får det växa fram.

Nedan finns information om kommunens olika stödverksamheter till anhöriga.

Funktionsnedsättning, sjukdom och äldre

Stöd för dig som är anhörig till en person med psykisk eller fysisk funktionsnedsättning, till äldre eller en person som är långvarigt sjuk.

Personer med beroende

Stöd till dig som är anhörig till någon som har problem med alkohol- , drog- eller spelberoende.

Barn och unga

Stöd till dig som är barn eller ung när det är problem i familjen med bråk eller missbruk.

Anhörigveckan 2020

I år blir temaveckan digital! Istället för föreläsningar och fysiska möten kan du varje dag från söndag 4 oktober till fredag 9 oktober upptäcka filmer om att vara anhörig på Katrineholms kommuns facebooksidalänk till annan webbplats. Det här gör vi på grund av rådande pandemi-läge. Fast vi inte kan ses så vill vi ändå uppmärksamma dig som är anhörig.

Vi kommer även publicera filmerna på våra olika sidor för anhörigstöd samt länkar till digitala föreläsningar och annat material.

Hoppas du får hittar något intressant!