/

Trafikinformation

Vägarbeten i Katrineholm påverkar trafiksituationen. Här kan du hålla dig uppdaterad om pågående arbeten i, på eller i anslutning till vägområdet samt grävarbeten inom Katrineholms kommun. Mindre kortvariga arbeten utan större påverkan på framkomligheten finns inte med.
Sidan uppdaterades 16 april.

Sandupptagning

Natten till onsdag 17 april och natten till torsdag 18 april tar vi upp sand på våra större genomfartsvägar i Katrineholm. Vid arbetet använder vi maskiner som låter vilket innebär att ni kan bli väckta tidigare än väntat. Vi startar 17 april med Vingåkersvägen - Oppundavägen - Eriksbergsvägen och arbetar oss fram till skogskyrkogården.

18 april städar vi Eriksbergsvägen - Vasavägen - Stockholmsvägen. Om vi blir klara tidigt kan vi också fortsätta städningen på andra platser.

Arbetet påbörjas klockan två på morgonen och fortsätter fram till att vi är klara. Vi hoppas ni har överseende med att arbetet kan upplevas som störande och innebära buller. Att vi startar så tidigt beror på att vi inte ska störa morgontrafiken och att det ska vara en trygg arbetsmiljö för vår personal som arbetar i trafiken.

Vi städar gator och gång- och cykelvägar på våren - det får inte vara för torrt eller blött. Arbetet tar cirka tio veckor. Vi börjar alltid med prioriterade gång- och cykelvägar och centrum först. Kransorterna kör vi samtidigt som vi städar i Katrineholm.

Hjälp oss! Du som är fastighetsägare kan påverka att arbetet går fortare. Sopa upp och ta bort sanden från gångbanan utanför ditt hus innan vi sopar gatorna.

Priorteringsordning 2024:

  • Gång- och cykelvägar
  • Centrum med genomfarten
  • Väster
  • Söder, Äsköping, Äs vägskäl, Bie, Strängstorp
  • Öster, Strångsjö, Forssjö, Björkvik
  • Norr, Valla, Sköldinge, Flodafors

Bondegatan - ny belysning

Uppdatering: Vinteruppehåll. Nu ökar vi tryggheten genom att förbättra belysningen på gång- och cykelvägen på Bondegatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas starta under hösten 2023 och kommer vara helt klart under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Dalvägen - ny gång- och cykelväg

Uppdatering: Vinteruppehåll. Vi bygger en ny gång- och cykelväg så du kan ta dig säkrare och tryggare till exempelvis Värmbols IP. Vi kommer också skapa trafiksäkra passager över Värmbolsvägen och mellan de olika fotbollsplanerna, projektet innebär även ny belysning.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer inte att påverkas i så stor omfattning men viss störning kan ske. Framförallt kommer påverkan då vara vid trafiksäkerhetsförbättringar på Värmbolsvägen. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följ aktuell skyltning på platsen.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under våren 2024.
Kontakt: Markus Mellstrand, projektledare infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Kerstinbodagatan - byte av vattenledningar

Från mitten på mars och fram till september 2024 kommer Skanska på uppdrag av Sörmland Vatten att byta ut vattenledningar längs med Kerstinbodagatan.

Så här påverkas trafiken

Trafiken kommer att påverkas då omledning av trafiken sker. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt men kan tillfälligt också behöva ta annan väg. Det är viktigt att du följer aktuell skyltning på platsen, hänvisning från personal som arbetar och hålla avstånd till arbetsfordon.

Tidplan: Arbetet beräknas vara klart under september 2024.
Kontakt: Niklas Bergman, projektledare Sörmland Vatten
Telefon: 0150-800 100 (växel), vardagar klockan 8-16

Läs mer om arbetet på Sörmland Vattens hemsida. Länk till annan webbplats.

Norrköpingsvägen, ny gång- och cykelbana

Nu ökar vi tryggheten och trafiksäkerheten genom att bygga en gång- och cykelbana för dig som vill gå eller cykla mellan Djulö och Talltullen längs med Norrköpingsvägen. Vi sänker också hastigheten från 80 km/h till 60 km/h.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning eller trafikvakters hänvisning på plats. Kom ihåg att visa hänsyn till personalen som arbetar på plats och passera alltid arbeten försiktigt.

Gående och cyklister som rör sig mellan Talltullen och Djulö hänvisas till Djulö allé då det inte finns någon befintlig gång- och cykelväg längs med Norrköpingsvägen idag.

Tidplan

Arbetet startar i november 2023 och kommer vara helt klart under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Tingshusgatan - parkeringsförbud 3-19 april

3-19 april ska Tekniska Verken laga en fjärrvärmeläcka på Tingshusgatan.

Så här påverkas trafiken

Arbetet innebär att det kommer vara parkeringsförbud på östra och västra sidan på Tingshusgatan.

Tidplan

Arbetet beräknas pågå 3-19 april.

Mer information och kontakt

Martin Westöö, kontaktperson Tekniska Verken
Telefon: 013-20 80 00 (växel), vardagar klockan 8-16.

Vasavägen - förbättrad trafiksäkerhet

Nu ökar vi trafiksäkerheten på Vasavägen i korsningen med Prins Bertils gata.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under våren 2024.

Mer information och kontakt

Markus Mellstrand, projektledare inom infrastruktur på samhällsbyggnadsförvaltningen, telefon: 0150-570 00 (växel).

Vingåkersvägen & närliggande gator

Tekniska Verken genomför elarbeten som kräver grävning på flera gator från slutet av mars till mitten av juni. Arbetet är ett förbättringsarbete för elnätet.

Så här påverkas trafiken

Arbetet kommer att ske i etapper och trafiken kommer att vara i gång under hela byggperioden. Tidvis kan viss störning ske i trafiken, följ aktuell vägvisning och vid behov aktuell omledning. Gående och cyklister kommer ha möjlighet att passera runt arbetsområdet på ett tryggt och säkert sätt. Följande gator påverkas: Vingåkersvägen, Mejerigatan ,Torggatan, Kerstinbodagatan, Bjurstorpsgatan och Mogetorpsgatan.

Tidplan

Arbetet beräknas vara färdigt under mitten av juni 2024.

Mer information och kontakt

Johan Kuhlin, projektledare på Tekniska Verken, telefon: 0150-57904.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.