/
/

Tillgänglighet

Vårt mål är att vara tillgängliga för alla. Om du upplever brister säg gärna till oss. Vi kan och vill alltid blir bättre.

Digital tillgänglighet

Ungefär 500 000 människor i Sverige är inte digitalt delaktiga. Katrineholms kommun vill minska den digitala klyftan och arbetar därför med att få fler delaktiga. Det är en demokratifråga att ha möjlighet att kunna ta del av information och använda digitala tjänster.

Om du behöver stöd

Kontaktcenter och biblioteket är en stor del i kommunens arbete med att höja den digitala delaktigheten. Du kan alltid besöka kontaktcenter för att få hjälp med digitala frågor. Biblioteket ordnar varje vecka datorhandlening dit du också är välkommen med dina frågor.

Mål

Målet är att få fler kommuninvånare och kommunanställda digitalt delaktiga. 

Katrineholms kommun vill:

 • Öka förutsättningarna för att våra medborgare ska kunna ta del av det digitala samhället med välfärdstjänster, information och service via nätet.
 • Öka de digitala kunskaperna hos våra kommunanställda för att öka den inre produktiviteten.
 • Öka kunskaperna om digitala verktyg som kan skapa förutsättningar för bland annat individanpassad utbildning. 

Vad gör vi?

Här är några exempel på aktiviteter som vi har erbjudit och erbjuder våra medborgare och medarbetare:

 • Datorhandledningar
 • Digitala veckor med olika aktiviteter
 • Föreläsningar
 • Internutbildningar 

Hur jobbar vi?

Vi ser det som en styrka att hela kommunen arbetar tillsammans med detta. Olika förvaltningar har olika målgrupper och bidrar därmed på olika sätt i arbetet. Vi har organiserat oss i en styrgrupp och en arbetsgrupp. 

 • Styrgruppen arbetar med övergripande frågor och träffas ungefär fyra gånger per år.
 • Arbetsgruppen planerar och genomför olika aktiviteter och träffas regelbundet, ungefär en gång i månaden. Arbetsgruppen har representanter från alla förvaltningar.

Stora delar i det digitala arbetet är kontaktcenter och biblitoteket.

Projektet digidel

Under åren 2011–2013 var Katrineholms kommun med i det nationella projektet Digidel2013. Projektet hade som mål att göra fler människor digitalt delaktiga. Efter projektets slut i december 2013 beslutade Katrineholms kommun att fortsätta detta arbete långsiktigt.

Projektet Lyckliga bibblan

Lyckliga bibblan arbetar med digital delaktighet och språktillgänglighet.

Tillgängligheten i kommunens lokaler

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare

Parkering

Parkering finns inom 50 meter från huvudentré. Handikapparkering saknas 

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till matsal/samlingssal.

Utrustning

 • Hörslinga i matsal/samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi i matsal/samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Almgårdens vård- och demensboende i Julita

Entré

 • Ramp med svag lutning fram till entré. Tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Parkering finns inom 100 meter utanför entrén. Handikpapparkering finns bredvid Igelkotten till höger om entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Mer om anhörigcentralen

Entré

 • Ramp med svag lutning fram till entré. Tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 50 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Furulidens vårdboende

Entré

 • Ramp finns vid entrén. Entrédörrar med trösklar och tunga dörrar utan dörröppnare.

Parkering

 • Handikapp-parkering finns
 • Gästparkering finns, samt parkering utmed Fredsgatan.

Toaletter

Tyvärr finns ingen tillgänglighetsanpassad toalett.

Lokaler

 • Våra lokaler är tillgängliga för rullstol på plan 1.Det finns tyvärr ingen hiss till plan 2 och 3.
 • Trådlöst internet finns.
 • Teleslinga/hörslinga finns

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Kommunledningsförvaltningen på Gröna Kulle

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 50 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till matsal/samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i matsal/samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i matsal/samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Igelkottens servicehus och vård- och demensboende

Entré

 • Entrén är på bottenplan utan tröskel.
 • Dörröppnare finns.
 • Ledfyr finns. Ring 076-7647206 för att aktivera ledfyren.
 • Ledstråk som tar dig till informationsdisken.

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén.

Toaletter

 • Stora toaletter med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.
 • Skötbord.
 • Toalett med liten toalettstol. Nyckel finns i informationsdisken.

Hiss finns till:

 • Interna utrymmen på övre plan.
 • Hiss finns till övre plan i konsthallen. Personalen i informationsdisken hjälper dig.

Datorer

 • Höj- och sänkbart skrivbord för snabbdator finns i datarummet. Du som behöver det har förtur på det.
 • Bokningsbara datorerna är vid låga bord.

Konsthall

 • Hiss finns till övre plan i konsthallen. Personalen i informationsdisken hjälper dig.

Litteratur och annan media

 • All litteratur är inte tillgänglig, höga bokhyllor finns. Säg till personalen så hjälper vi dig gärna.
 • Media för dig som behöver stöd med läsningen finns. Det utbudet hittar du på bibliotekets sida.

Evenemang

 • Hörslinga i hörsalen. Vi försöker så långt det går att alltid använda vår utrustning som denna är kopplad till. I vissa fall görs undantag. Undrar du över ett specifikt evenemang kontakta oss.

Frågor eller hjälp 

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta informationsdisken på Kulturhuset Ängeln.

Kulturhuset Ängeln

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 20 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till café/samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i matsal/samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i matsal/samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Lövåsgårdens vård-, demens- och korttidsboende

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Parkering finns inom 100 meter utanför entrén. Handikapparkering saknas.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal/biblioteket.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal/bibliotek
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal/bibliotek.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Malmgårdens vårdboende

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 20 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Norrgläntans demensboende

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Parkering finns inom 50 meter utanför entrén. Handikapparkering saknas.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Panterns demensboende

Entré

 • Entrén är på bottenplan.
 • Trapphiss finns.
 • Dörröppnare finns.

Parkering

 • Handikapp-parkering finns på baksidan av byggnaden.
 • Parkering finns cirka 100 meter framför byggnaden (i korsningen Malmgatan/Trädgårdsgatan. En större grusparkering finns även cirka 200 meter bakom byggnaden.

Toaletter

 • En större toalett på entréplan med utrymme på båda sidor av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Lokaler

 • Våra lokaler är tillgängliga för rullstol.
 • Trådlöst internet finns.
 • Dörröppnare finns.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Entré

 • Entrén är på bottenplan.
 • Dörröppnare finns.

Parkering

Gästparkering finns direkt framför entrén. Handikapparkering finns cirka 50 meter till vänster om entrén (infart från Västgötagatan). Cirka 50 meter till höger om entrén finns handikapparkering och ytterligare gästparkering (infart efter grinden söderut på Västgötagatan). En större parkering finns även cirka 500 meter bort vid ishallen (infart från Västgötagatan vid cirkusplatsen).

Toaletter

 • En större handikapptoalett på entréplan med utrymme på båda sidor av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten. Nås genom reception.
 • Två mindre toaletter i direkt anslutning till entrén samt tre mindre toaletter i direkt anslutning till konferensutrymme.
 • En större toalett på entréplan med utrymme på båda sidor av toaletten. Finns inne i byggnaden vid konferensutrymme.

Lokaler

 • Våra lokaler är tillgängliga för rullstol.
 • Trådlöst internet finns.
 • Dörröppnare finns i entrén.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta vår reception.

Här hittar du kontaktuppgifter till service- och teknikförvaltningen.

Entré

 • Huvudentrén, Ingång A finns på bottenplan.
 • Reception vid ingång A finns på plan 2
 • Ingång B finns på bottenplan för dig som besöker familjeenheten
 • Dörröppnare finns

Hiss

 • Ingång A har hiss från entréplan till receptionen på plan 2.
 • På plan 2 finns hiss för verksamheter på andra våningsplan.
 • På plan 2 finns trapphiss till samlingssalen Solrosen.
 • Ingång B har hiss från entréplan till plan 2.

Parkering

Besöksparkering finns strax nedanför förvaltningen med infart från Västgötagatan. Besöksparkering finns även direkt framför entrén. Handikapparkering finns cirka 50 meter till höger om entrén. En större parkering finns även cirka 500 meter bort vid ishallen (infart från Västgötagatan vid cirkusplatsen).

Toaletter

En större handikapptoalett med armstöd och utrymme på båda sidor av toaletten finns på plan 2 i väntrummet. Tillgång till skötbord. Det finns fler handikapptoaletter inom förvaltningen.

Lokaler

 • Våra lokaler är tillgängliga för rullstol.
 • Trådlöst internet/Wifi finns.
 • Hörslinga finns i samlingssalen Solrosen.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta socialförvaltningen.

Entré

 • Särskild handikappentré. Du hittar entrén knappt 10 meter till höger om huvudingången. 
 • Dörröppnare finns.

Parkering

Handikapparkering finns cirka 30 meter till vänster om entrén (infart från Västgötagatan). Cirka 100 meter till vänster om entrén finns en större gästparkering.

Toaletter

En större handikapptoalett finns med utrymme på båda sidor av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten. Nås genom reception.
Nio mindre toaletter i direkt anslutning till recpetionen.

Lokaler

 • Våra lokaler är tillgängliga för rullstol.
 • Trådlöst internet finns.
 • Dörröppnare finns i entrén.

Omklädningsrum

I simhallen har vi flexibla omklädningsrum. För dig som inte vill byta om i omklädningsrum för dam respektive herr finns möjlighet till avskildhet i särskilt omklädningsrum, det kan även du använda som behöver ha med dig din ledsagare vid ombyte. Det flexibla omklädningsrummet måste du förboka innan ditt besök. Anledningen är att vi ska kunna garantera tillgång till det när du besöker oss. Förbokning gör du genom att kontakta vår reception.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta vår reception, kontaktuppgifter till Sportcentrum hittar du här.

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 50 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Strandgårdens vård- och demensboende

Entré

 • Entrén är på bottenplan.
 • Dörröppnare finns.

Toaletter

 • Stor toalett med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.
 • Skötbord.

Parkering

 • Parkering på grusplan cirka 100 meter från huset. Liten backe upp till grusplanen.

Datorer

 • Våra lånedatorer är vid låga bord.

Frågor eller hjälp 

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Ungkulturhuset Perrongen

Entré

 • Huvudentré i markplan, tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Parkering finns inom 100 meter utanför entrén. Handikapparkering saknas.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Vallgårdens vård- och demensboende

Viadidakts lokaler

Viadidakt, vuxenutbildning och arbetsmarknad i Katrineholm och Vingåker.

 

Besöksadress

Bievägen 1B, Katrineholm.

Entré

 • Alternativ entré med ramp samt dörröppnare finns på baksidan av huset. Ring på porttelefonen på framsidan av huset.

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén på Pressbyråns parkering.

Toaletter

 • Stor toalett på plan 2 med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Hiss

 • Hiss finns till alla våningar.

Besöksadress

Kungsgatan 19, Katrineholm.

Entré

 • Alternativ entré med ramp samt dörröppnare finns på baksidan av huset

Toaletter

 • Stor toalett på våning tre med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Datorer

 • Höj- och sänkbart skrivbord finns i datasalen C7 på första våningen.

Besöksadress

Friggagatan 5, Katrineholm.

Entré

 • Entré med plats för rullstol. Dörröppnare saknas.

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén.

Toaletter

 • Stor toalett på båda planen med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Hiss

 • Hiss finns till alla våningsplan.

Besöksadress

Drottninggatan 18, Katrineholm.

Entré

 • Alternativ entré med ramp samt dörröppnare finns på baksidan av huset.

Parkering

 • Handikapparkering finns i nära anslutning till entrén.

Toaletter

 • Stor toalett på bottenplan med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Hiss

 • Insidig trapphiss till alla våningar utom källarplan. Personalen i receptionen hjälper dig.

Hörslinga

 • Finns i KTS-salen på bottenplan.

Besöksadress

Dalvägen 13A, Katrineholm.

Entré

 • Entré med dörröppnare.

Toaletter

 • Stor toalett på bottenplan med utrymme på sidan av toaletten. Armstöd på var sida om toaletten.

Entré

 • Ramp med svag lutning fram till entré. Tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 20 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till reception.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i konferensrum, Yngaren 1 och 2 samt i Hjälmaren.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i konferensrum, Yngaren 1 och 2 samt i Hjälmaren.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Kontaktuppgifter till vård- och omsorgsförvaltningen

Entré

 • Ramp med svag lutning fram till entré. Tröskel 20 mm eller mindre.
 • Dörröppnare.

Parkering

Handikapparkering finns inom 50 meter utanför entrén.

Toaletter

Stor toalett finns i anslutning till samlingssal/matsal.

Hiss

Hiss finns.

Utrustning

 • Hörslinga finns i samlingssal/matsal.
 • Trådlöst internet/Wifi finns i samlingssal/matsal.

Frågor eller hjälp

Har du frågor eller behöver hjälp i våra lokaler, kontakta oss.

Yngaregårdens vårdboende