/
/

Så arbetar kommunen

I Katrineholms kommun arbetar vi ständigt med att bli en bättre plats att bo och leva på. Välkommen att ta del av hur vi arbetar med hållbarhet och mänskliga rättigheter, kvalitet, utveckling- och samarbetsprojekt.

Kvalitet & hållbarhet

Vi förbättrar service och kvalité genom att arbeta med uppföljning, öppna jämförelser och mänskliga rättigheter.

Internationellt arbete

Uppdraget på den lokala nivån i Katrineholm handlar om att ta tillvara på de möjligheter som ett internationellt arbete ger.

Projekt

Läs om våra större pågående och avslutade projekt.

Tillgänglighet

Vårt mål är att vara tillgängliga för alla. Om du upplever brister säg gärna till oss. Vi kan och vill alltid blir bättre.