/

Katrineholms Logistikcentrum

Katrineholms Logistikcentrum är ett utvecklingsområde som består av 1 000 000 kvadratmeter mark för etablering av logistikverksamheter.

Terminaler

På Logistikcentrum finns två terminaler för lossning och lastning av gods. Båda terminalerna är elektrifierade och kan ta emot fullånga tåg. Operatören på kombiterminalen är GDL Transport Länk till annan webbplats.

Södra terminalen

Vagnslasterminal med en last- och lageryta på 20 000 kvadratmeter.

Den Norra terminalen

Kombiterminal med en last- och lageryta på cirka 65 000 kvadratmeter.

Bästa läget för ditt företag

Inom en radie på 15 mil når vi i Katrineholm en tredjedel av Sveriges befolkning.

Norrköping 40 minuter med bil, 21 minuter med tåg.
Stockholm Skavsta 40 minuter med bil.
Linköping 60 minuter med bil, 52 minuter med tåg.
Stockholm 1, 50 minuter med bil, 57 minuter med tåg.
Örebro 65 minuter med bil.

Karta med läget för KLC

Karta över läget för Katrineholm

Fördel Katrineholm

Vi är porten till Stockholmsregionen

51 % av Sveriges BNP, Bruttonationalprodukt.
44 % av Sveriges befolkning – 4,4 miljoner människor

Kort om Katrineholms logistikcentrum

 • En modern volymterminal
 • En modern vagnslastterminal
 • Fyra lastspår för tåg upp till 750 meter
 • Totalt 65 000 kvadratmeter tillgänglig lastyta
 • Deltaljplanelagd mark att exploatera
 • En modern nod för ett effektivt godsflöde
 • En smart hub i korridoren Skandinavien till Medelhavet: 6 300 km väg, 25 hamnar och mer än 40 järnvägsterminaler
 • Ett nätverk för att nå en fjärdedel av EU:s konsumenter
 • I närområdet finns 60 000 invånare
 • Den internationella flygplatsen Stockholm Skavsta inom 60 kilometer
 • Den internationella fraktflygplatsen Örebro Airport inom 65 kilometer
 • En ung, expansiv kommun med det unika läget i korsningen mellan två stambanor

Miljö och hållbarhet

Miljömedvetenheten i samhället ökar. Konsumenter ställer högre hållbarhetskrav på producenter. Oron för klimatförändringar skapar också stora krav på att godstransporter ska vara energieffektiva och generera minimalt med utsläpp.

En strävan är att den svenska transportsektorns utsläpp år 2030 ska vara minst 70 % lägre än 2010 års nivå.

Inom Katrineholms logistikcentrum finns det plats för aktörer att vara med och utveckla idéer och ny teknik som leder till att minska miljöbelastningen från transportsektorn.

Vi vill bidra till att din miljökalkyl ger en bättre ekonomi för dig och ett grönare samhälle för alla.

Frågor kring mark och etablering

Näringslivsutvecklare
Carina Lloyd
Mejl: carina.lloyd@katrineholm.se
Telefon: 070-595 96 65

Näringslivschef
Stefan Toll
Mejl: stefan.toll@katrineholm.se
Telefon: 070-588 77 94

Frågor kring spår och infrastruktur

Johnny Ljung
Mejl: johnny.ljung@katrineholm.se
Telefon: 070-0809612