/
/

Parkering

Här får du information om var du kan parkera i Katrineholm, hur du ansöker om olika slags parkeringstillstånd och många andra parkeringsrelaterade frågor.

Med hjälp av vår digitala parkeringskarta kan du enkelt se var det finns parkeringsmöjligheter i centrala Katrineholm.

Har du frågor eller synpunkter på parkeringskartan kan du vända dig till samhällsbyggnadsförvaltningen. Telefon kundtjänst: 0150-577 00.


Under vecka 26 (2019) startade ett större byggprojekt i Katrineholm. Det här påverkar tillgången till parkeringsplatser i centrum. Byggprojektet är det nya bostadshuset som byggs i Kvartert Pionen vid Köpmangatan. Totalt försvinner 87 parkeringsplatser under byggnationen och vi ersätter dessa med 184 nya parkeringsplatser - alla inom en radie på 600 meter från Resecentrum.

Så här påverkas parkeringsplatserna under byggtiden 2019/2020

 • 87 parkeringsplatser försvinner i samband med att det nya bostadshuset vid Köpmangatan (Kvarteret Pionen) byggs.
 • Vi ersätter antalet borttagna platser med 184 nya parkeringsplatser (utöver befintliga platser) - alla inom en radie på 600 meter från Resecentrum.
 • 45 av de nya parkeringsplatserna hittar du vid gamla brandstationen (längs med Vasavägen, mittemot Stadsparken).
 • För att tillgängliggöra fler allmänna parkeringsplatser för kortare besök, handel, pendlare samt de som arbetar i centrala Katrineholm reglerar vi även om en del av kommunens nya och befintliga parkeringar enligt kartan nedan.
 • Det nya bostadshuset byggs av Tegelstaden Bygg ABlänk till annan webbplats och när bostadshuset är färdigt blir det återigen kommunal parkering i gatunivå och boendeparkering under mark. 

Karta över förändringarna

Här kan du ladda ned en karta i PDF-formatPDF som visar vilka parkeringsplatser som påverkas, hur många platser som försvinner, var det skapas nya platser och hur de nya platserna kommer att regleras.

I centrala Katrineholm måste du använda P-skiva (parkeringsskiva) som tidsmätningsinstrument på kommunala parkeringsplatser. Skyltar visar var du måste ha P-skiva. 

Här kan du hämta en P-skiva

 • Turistbyrån, centralstation vid Stationsplan.
 • Kulturhuset Ängeln, Djulögatan 27.
 • Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trädgårdsgatan 1.
 • Kommunens växel i Nämndhuset, Vasavägen 16. 

Så här använder du P-skivan

 • Sätt visaren på närmast kommande hel- eller halvtimme.
 • Placera skivan så den är synlig innanför framrutan.
 • Inställningen får inte ändras under pågående parkering. Parkeringsvakterna kan av skivans markering se om bilen stått för länge. 

Om du saknar P-skiva

Om du saknar en P-skiva går det bra att använda en P-skiva från en annan ort. Om du helt saknar en P-skiva går det också bra att skriva en lapp med tiden när du kom och lägga lappen väl synlig i fönsterrutan på bilen. 

Om tiden överskrids

Om du bryter mot parkeringsreglerna, överskrider tiden för hur länge du får parkera eller låter bli att använda P-skiva där det krävs, riskerar du att få betala en avgift för felparkering.

I centrala Katrineholm finns två ställplatser för husbilar.


Antal platser: två.
Adress: parkeringsplats Liljan i korsningen Vasavägen/Fredsgatan.
Avgift: gratis.
Tid: här får du stå parkerad i max 24 timmar.
Närmaste offentliga toalett: toalett hittar du vid parkeringen bakom Sörmlands Sparbank (se kartan i bildspelet ovan).
Service: ställplatserna har inte el, vatten eller andra servicefunktioner.

Här nedan kan du även ladda ned en karta i PDF-format över ställplatser för husbil i KatrineholmPDF

Parkerar du fel på Katrineholms kommuns mark kan du få en parkeringsanmärkning. Storleken på avgiften beror på typen av överträdelse. 

Avgifter för felparkering

Kommunfullmäktige har fastställt vilka felparkeringsavgifter som gäller i Katrineholms kommun. Här kan du läsa vilka avgifter som gäller för felparkering.länk till annan webbplats

Har du fått en felaktig parkeringsanmärkning?

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning (även kallad p-bot), kan du ansöka om rättelse. Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. 

Överklaga

Om du tycker att du felaktigt har fått en parkeringsanmärkning, kan du ansöka om rättelse (överklaga). Du ansöker om rättelse genom att besöka polisstationen på den ort där du har fått parkeringsanmärkningen. Du ska då ta med dig parkeringsanmärkningen. Du kan även ansöka om rättelse genom att fylla i en blankett på Polisens webbplats.länk till annan webbplats 

Transportstyrelsens kundtjänst

Har du andra frågor om parkeringsanmärkningen kan du kontakta Transportstyrelsens kundtjänst för frågor på telefon 0771-14 15 16. Du kan också besöka Transportstyrelsens webbplats för att få mer information om parkeringsanmärkningar. 

Parkeringsövervakning

Securitas Sverige AB ansvarar för parkeringsövervakning av gator, vägar och offentliga parkeringar inom Katrineholms kommun. 

Hur lämnar jag information om felparkerade fordon?

Information om långtidsuppställda eller felparkerade fordon kan lämnas till samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun som vidarebefordrar informationen till Securitas.

Katrineholms kommun kan utfärda ett särskilt parkeringstillstånd för dig som har svårt att gå och är rörelsehindrad. Tillståndet söker du hos samhällsbyggnadsförvaltningen.

Vem kan få tillstånd?

Du kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du har stora svårigheter att förflytta dig till och från ett fordon inom rimligt avstånd från en parkeringsplats. Rörelsehindret ska vara varaktigt. 

Så här ansöker du

Du kan göra din kompletta ansökan direkt via vår e-tjänst.länk till annan webbplats

Första gången du ansöker om parkeringstillstånd ska du alltid lämna in både ansökan om parkeringstillstånd och ett intyg. Intyget ska skrivas av läkare eller annan legitimerad person (distriktssköterska eller sjukgymnast). Om det skulle behövas begär vi in komplettering. 

När du vill förnya ditt parkeringstillstånd är det bra att tänka på att lämna in ansökan i god tid innan det går ut. Vi meddelar om du behöver lämna ett nytt intyg. 

Två typer av parkeringstillstånd

Parkeringstillstånd kan beviljas till förare eller passagerare. 

1. Parkeringstillstånd för förare
Du som förare av ett fordon kan få parkeringstillstånd om du har ett rörelsehinder som gör att du inte kan gå längre än en mycket kort sträcka. 

2. Parkeringstillstånd för passagerare
För att få parkeringstillstånd som passagerare krävs det att du förutom begränsad gångförmåga även har ett mycket stort behov av hjälp från föraren utanför bilen. 

Var och hur länge gäller parkeringstillståndet?

 • När du fått tillstånd kan du parkera på de parkeringsplatser som är reserverade för personer med rörelsehinder.
 • Det gäller i hela Sverige och samtliga EU-länder.
 • Parkeringstillstånd kan beviljas för högst fem år i taget.
 • Utfärdat parkeringstillstånd är personligt. Det är inte knutet till något särskilt fordon.

Så här bedömmer vi ditt ärende

Vår bedömning av rörelsehinder grundar sig på gångförmåga. Ansökan och intyg bedöms enskilt/individuellt med utgångspunkt från Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Mer information

Läs mer om parkeringstillstånd för rörelsehindrade på Transportstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats

För att underlätta sandupptagning och snöröjning i centrala Katrineholm, gäller parkeringsförbud på vissa gator från 1 december till 31 maj.

Förbuden gäller för att vi ska kunna ploga och ta upp sand även där bilar ofta står parkerade. Alla tillfälliga parkeringsförbud gäller en dag i veckan mellan klockan 07.00 och 16.00:

 • I norra stadsdelen gäller parkeringsförbud på tisdagar och onsdagar.
 • I övriga stadsdelar gäller parkeringsförbud på måndagar, torsdagar och fredagar.

Bilar innehåller många ämnen som är farliga för människors hälsa och för miljön. En skrotbil förfular omgivningen och utgör en risk, inte bara för miljön, utan även för barn och djur som kan komma till skada. Det är därför viktigt att skrotbilar hanteras på rätt sätt. 

Det här gäller i Katrineholm

Det är endast polisen, Katrineholms kommun och Trafikverket som har rätt att forsla bort fordon som utgör hinder eller trafikfara. Den praktiska hanteringen av flyttning av fordon ansvarar samhällsbyggnadsförvaltningen för i Katrineholms kommun. Samhällsbyggnadsförvaltningen hjälper även privata markägare med flytt av fordon i vissa fall. 

Vem står för kostnaden av flytt av ett fordon?

Kostnaden för att flytta ett fordon står fordonsägaren samt i vissa fall fastighetsägaren för. 

Om du vill skrota din bil

När du vill skrota din bil och inga väsentliga delar saknas kan du lämna den till någon av bilproducenternas mottagningsställen. Du kan även lämna ditt fordon hos en godkänd bilskrotare. 

Så här anmäler du övergivna fordon

Allmän plats
De fordon som övergivits på allmänna platser anmäls till Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun. Du kan kontakta oss via mejl, telefon eller brev. 

Privat mark
Om du upptäcker fordon som har övergivits på privat mark ska du anmäla det till markägaren som i sin tur kontaktar kommunen om de behöver hjälp med att forsla bort fordonet.

Som markägare ska du fylla i blanketten Begäran om flyttning av fordon på privat marklänk till annan webbplats och sedan skicka in den till samhällsbyggnadsförvaltningen. Om fordonet finns efter Trafikverkets vägar anmäler du fordonet till Trafikverket.länk till annan webbplats

Kontakt

Kundtjänst

Samhällsbyggnadsförvaltning

Telefon: 0150-577 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13. 
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.