/

Avgifter 2022 äldreomsorg

Uppgiftsskyldighet

För att beräkna din avgift ska du fylla i och skicka in dina uppgifter om inkomst till vård- och omsorgsförvaltningen. Om du inte skickar in dina inkomstuppgifter betalar du automatiskt högsta avgift. Du är själv skyldig att informera kommunen om ändrade förhållanden som sker under året och som kan påverka din avgift. Exempelvis ändrad inkomst, boendekostnad eller bostadsbidrag.

Kommunen hämtar automatiskt in uppgifter om följande pensioner:

 • Inkomstpension
 • Garantipension
 • Premiepension
 • Tilläggspension
 • Änkepension

Du kan lämna uppgifter om inkomster för beräkning av avgifter i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Autogiro

Du kan ansöka om autogiro i vår e-tjänst och blankett. Länk till annan webbplats.

 

Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysioterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som inte är inskrivna i hemsjukvården:

 • 200 kronor per besök.

Legitimerad personal bedömer behovet. Avgiften motsvarar Region Sörmlands patientavgifter inom primärvården.

Från den dag du fyller 85 år är alla hembesök avgiftsfria. Däremot får du betala för uteblivet besök.

Boende i vård- och demensboende har egna hyreskontrakt.
Lägenheterna är på 24-50 kvadratmeter. I hyran ingår kostnaden för el och cirka 10-20 kvadratmeter av gemensamhetsytorna.

Hyrorna är indelade i olika nivåer efter formen av boende:

 • Rum med trinett på Furuliden, Yngaregården, Norrgläntan, Malmgården, Vallgården, Almgården, Lövåsgården och Pantern:
  5 330 kronor/månad.
 • Rum med trinett på Strandgården:
  6 708 kronor/månad (från 1 september 2022).
 • Rum med trinett på Igelkottens vårdboende:
  4 903 kronor/månad.
 • Rum utan trinett på Vallgården och Yngaregården:
  4 338 kronor/månad.
 • Rum med trinett på Dufvegårdens vårdboende:
  7 552 kronor/månad.
 • Dublett på boende (exklusive Dufvegårdens vårdboende):
  6 094 kronor/månad.
 • 100 kronor per byxa för patienter inskrivna i hemsjukvården och i särskilt boende.
 • Patientavgift inkontinenshjälpmedel = 100 kronor per förskrivning.

Patientavgiften gäller för brukare i ordinärt boende i hemsjukvården.
Patientavgiften gäller inte boenden på särskilda boenden och LSS-boende.

Matlåda levererad till hemmet

Enstaka portioner

 • Lunch 62 kronor per dag.

Månadsabonnemang (beräknas på 30 dagar per månad)

 • 1 860 kronor per månad.

Måltider på särskilt boende för äldre

 • 3 720 kronor per månad.

Måltider vid dagverksamhet

 • 80 kronor per dag.

Måltider vid korttidsvistelse/avlastning 

 • 124 kronor per dygn.

Måltider på vårdboendenas och servicehusens restauranger

 • Frukost 30 kronor per dag
 • Lunch 68 kronor per dag
 • Kvällsmåltid 36 kronor per dag
 • Dessert 6 kronor per dag.
 • 400 kronor per månad eller 100 kronor per vecka vid kortvariga behov

Kommunen tar ut en avgift, så kallad maxtaxa för vård och omsorg. Avgiften regleras av socialtjänstlagen och gäller för service- och omvårdnadsinsatser. En insats kan vara städning, tvättning, handling, omvårdnad, trygghetslarm, korttidsboende och boendestöd.

Avgiften för boendestöd gäller oavsett om du bor i ordinärt eget boende eller inom socialpsykiatrins boenden i andra hand.

Från den 1 februari 2022 är maxtaxan högst 2 170 kronor per månad.

Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad. Utförlig information med räkneexempel finns i broschyren Avgifter som du hittar längst ner sidan under Mer information.

Minskad avgift

Avgiften för service- och omvårdnad samt mat kan minskas om du är bortrest eller vistas på sjukhus. Avgiften minskas enligt särskilda regler vid frånvaro. Avgiften för trygghetslarm förändras inte.

 • 275 kronor per månad (högsta avgift, avgiften regleras av maxtaxan)
 • Förlust av larmklocka 750 kronor
 • Förlust av hela larmenheten 1 500 kronor.

Du kan ansöka om minskad omvårdnadsavgift om du måste betala hyra för din gamla bostad när du flyttar till särskilt boende.

Avgiften kan minskas upp till tre månader. Minskningen sker på omvårdnadsavgiften förutsatt att utrymme finns. I annat fall minskas måltidsavgiften.

Om du har ett kapital som är mer än ett prisbasbelopp kan du inte få reducerad avgift. Prisbasloppet för år 2022 är 48 300 kronor.

När du ansöker om minskad avgift ska du lämna inkomstförfrågan samt bifoga följande:

 • Kopia på hyresavi
 • Kontoutdrag från din bank
 • Kopia på uppsägning av hyresrätt
 • Om du äger en bostadsrätt eller villa ska du kunna visa att försäljningen är påbörjad.

Har du frågor kan du kontakta avgiftshandläggaren.

Du kan ansöka om minskad omvårdnadsavgift i vår e-tjänst Länk till annan webbplats..

 • Stöd till anhöriga
 • Fixar-tjänst (tidigare Fixar-Malte)
 • Hembesök av handläggare
 • Hemtjänstcafé
 • Hembesök av legitimerad personal (sjuksköterska, fysitoterapeut/sjukgymnast och arbetsterapeut) hos patienter som är inskrivna i hemsjukvården eller är över 85 år
 • Inkontinenshjälpmedel (gäller boende på särskilda boenden)
 • Uppsökande verksamhet för 80-åringar
 • Utryckning av larmpatrullen (kräver beslut om larm)
 • Viss underhållning på särskilda boenden.

Avgiftsfria tjänster som kräver beslut

 • Avlastning i hemmet upp till 20 timmar per månad
 • Delegerade hälso- och sjukvårdsinsatser
 • Insatser av nattpatrullen (när du har bistånd i övrigt)
 • Telefontjänst (möjlighet att bli uppringd dagligen av hemtjänstpersonal).

Kontakt

Avgiftshandläggare

Telefontid: måndag-fredag 9-11