/

Bildningsförvaltningen

Förskola, grundskola, gymnasieskola, Kulturskola, KomTek (kommunal teknikskola), mottagningsenheten Bryggan och Barn- och elevhälsan ligger under bildningsförvaltningen.

Kontakta bildningsförvaltningen

Telefon växeln: 0150-570 00
Telefon barnomsorgshandläggare: 0150-572 85 eller 0150-572 86
Mejl: bildningsforvaltningen@katrineholm.se
Besöksadress: Drottninggatan 19 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Safirenhuset)
Postadress: Drottninggatan 19, 641 30 Katrineholm


Bildningsförvaltningens ansvar

Bildningsförvaltningen ansvarar för:

 • förskola
 • fritidshem
 • grundskola för barn och ungdomar 6-16 år
 • gymnasieskola
 • resursskola
 • mottagningsenhet för nyanlända (Bryggan)
 • särskola (grundsärskola och gymnasiesärskola)
 • kommunal teknikskola (KomTek)
 • kulturskola
 • barn- och elevhälsa
 • uppföljning av elever som avbryter sina gymnasiestudier
 • tillsyn av fristående förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

Förvaltningsledning

Skolchef (förvaltningschef)

Johan Lindeberg
Telefon: 0150-572 64
Mejl: johan.lindeberg@katrineholm.se 

Biträdande förvaltningschef och verksamhetschef

Jörgen Rüdeberg
Telefon: 0150-572 72
Mejl: jorgen.rudeberg@katrineholm.se

Ansvarsområden:

 • Förvaltningskontor
 • Barn- och elevhälsa
 • Kulturskola
 • KomTek
 • Mottagningsenheten Bryggan

Verksamhetschef, förskola

Birgitta Dahlbeck
Telefon: 0150-572 71
Mejl: Birgitta.Dahlbeck@katrineholm.se

Verksamhetschef, grundskola F-6

Margaretha Norling
Telefon: 0150-572 87
Mejl: Margaretha.Norling@katrineholm.se

Ansvarsområden:

 • Grundskola F-6
 • Grundsärskola

Verksamhetschef, grundskola 7-9 och gymnasieskolan

Ola Stenliden
Telefon: 0150-572 75
Mejl: Ola.Stenliden@katrineholm.se

Ansvarsområden:

 • Grundskola 7-9
 • Gymnasieskola
 • Gymnasiesärskola
 • Järvenskolan City och Duveholmsgymnasiet 3