/
/

Information för företag som är godkända som utförare av hemtjänst

Utföraren ska ha kunskap om vård- och omsorgsnämndens mål och kvalitetskrav för verksamheten. Utföraren ska också följa de lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som finns inom området.


Utföraren ansvarar för att uppdraget utförs i enlighet med tillämplig lagstiftning som socialtjänstlag och sekretesslagstiftning samt hälso- och sjukvårdslagen.

Utföraren och dess personal ska vara väl förtrogen med nedan redovisade lokala styrdokument samt se till att verksamheten beaktar och arbetar i enlighet med dem

Senaste nytt för utförare av hemtjänst

 • 2020-06-22. Rutinen Hantering av covid-19 är uppdaterad 2020-06-17.
  Checklista för introduktion inför delegering uppdaterad 2020-06-17.
  Båda finns under rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-06-17. Nu finns två nya rutiner för värmebölja/höga temperaturer. En rutin för chefer och legitimerad personal. En rutin för omvårdnadspersonal. Finns under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-28. Nu finns ny blankett för delegering av privat utförare under Blanketter Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-19. Nu finns en ny rutin publicerad för Hantering av covid-19 under Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-19. Rutinen för hantering av kasserat läkemedel och farligt avfall är uppdaterad 2020-05-17. Finns under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-05-07. Rutinen för hantering av kasserat läkemedel och farligt avfall är uppdaterad 2020-05-07. Finns under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-04-27. Rutinen för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård är uppdaterad 2020-04-27. Finns under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-04-27. Ny rutin för delegering under pandemi av SARS-Cov-2 infektion/covid19 finns nu under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-04-27. Ny rutin för in- och utskrivning i hemsjukvård ordinärt boende finns nu under fliken Rutiner Hälso- och sjukvård.
 • 2020-04-24. Film om på- och avklädning av personlig skyddsutrustning finns nu under fliken Utbildning.
 • 2020-04-08. Filmer för utbildning av personal om social dokumentation/IBIC samt delegering finns nu under fliken Utbildning.

Utbildning i delegering

I vår e-tjänst kan du som chef anmäla din personal till kunskapsprov för delegering av arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvård.

E-tjänst för anmälan till utbildning i delegeringlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IT-support

Alla felanmälningar ska anmälas via HelpDesk. Du kan göra felanmälan via mejl eller telefon.

Mejl: 6900@katrineholm.se
Ärendena hanteras kontorsdagar mellan klockan 8-17.

Telefon: 0150-569 00
Kontorsdagar mellan klockan 8-17. Övrig tid finns beredskap för akuta ärenden.

Anmäla/avsluta användare i Treserva/TES

Du kan anmäla ny användare, avsluta användare, begära nytt lösenord till användare eller ställa en övrig fråga i vår e-tjänstlänk till annan webbplats.

Utföraren ska ha ett kvalitetssystem som innebär att kvalitetssäkring, kvalitetsledning, kvalitetskontroll och kvalitetsutveckling sker. Socialstyrelsen reglerar service- och omvårdnadsinsatser i sina föreskrifter. 

Socialstyrelsens föreskrifter

Eftersom föreskrifter och allmänna råd ändras behöver kommuner och enskilda verksamheter löpande kontrollera om det skett förändringar.
Aktuella föreskrifter och allmänna råd finns på Socialstyrelsens webbplatslänk till annan webbplats.

Dokumentation ska ske enligt Socialtjänstlagen (SoL), både under handläggning och under verkställighet. Dokumentationen ska ge en bild av hur den enskilde erhåller det stöd och hjälp som beviljats samt hur den enskilde klarar sin vardag.

Här hittar du rutiner och instruktioner för hur du ska dokumentera planering, genomförande och uppföljning av insatser.

För de utförare som enbart utför serviceinsatser finns särskild blankett för genomförandeplan samt Vägledning för externa serviceföretag som dokumenterar manuellt.

Rutiner och instruktioner

Social dokumentation och IBIC för omvårdnadspersonal

Filmerna kan visas på arbetsplatsträffar eller i andra gruppsammanhang, men kan också ses enskilt. De är avsedda för all personaloch innehåller både grunder och mer fördjupad information. En rekommendation är att använda dem vid inskolning av ny omvårdnadspersonal. Filmerna är textade och innehåller både teori och praktisk handledning i verksamhetssystemet Treserva.

Del 1 - Grundernalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2- Individens behov i centrum och ICFlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Genomförandeplanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 4 - Genomförandejournallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 5 - Vårdplaner HSL-dokumentation (och skyddsåtgärder)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Delegeringsutbildning för omvårdnadspersonal

Här finns filmer att titta på inför delegering.

Del 1 - Läkemedellänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2 - Läkemedel fortsättninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Diabeteslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Instruktionsfilm för på- och avklädning av personlig skyddsutrustning

Del 1 - Brukare/patienter med luftvägssymtomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 2 - Brukare/patienter med luftvägssymptom talande för Covid-19 eller bekräftad Covid-19länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Del 3 - Hantering av avfall och smittförande avfall (kommer snart)

Kontakt

Kontaktperson vid ansökan om att bli utförare av hemtjänst

Controller Marie Myrbeck

Telefon: 0150-578 21