/

Landsbygd och tätorter

Katrineholms kommun har en vacker landsbygd med många sjöar - Sveriges Lustgård.

Förutom centralorten Katrineholm har kommunen sju tätorter, det vill säga:

 • Bie
 • Björkvik
 • Forssjö
 • Sköldinge
 • Strångsjö
 • Valla
 • Julita/Äsköping

Definitionen för en tätort är att den ska ha en sammanhängande bebyggelse med högst 200 meter mellan husen och minst 200 invånare.

Servicepunkter

För att förbättra servicen i våra kransorter har vi tre olika servicepunkter. De finns i respektive orts lokala livsmedelsbutiker.

 • ICA Nära Julitahallen, Doktorsvägen 1 i Julita.
 • Tempo Valla, Storgatan 15 i Valla.
 • Matöppet, Vedebyvägen 5 i Björkvik.

Här kan du göra dina ärenden över nätet och ta del av information via broschyrer. Du har också möjlighet att vid särskilda event träffa personal från Katrineholms kommun.

På en servicepunkt hittar du:

 • Enklare kommunal information.
 • Tillgång till trådlöst wifi.
 • Synpunktsbrevlåda.
 • Turistinformation inklusive broschyrer.

Bie är en tätort med ett engagerat föreningsliv och med gamla anor som kurort. Orten präglas av kultur och bieborna uppskattar det gynnsamma läget och fisket.

 

Par på en parkbänk i Bie, foto: Hanna Maxstad

Par på en parkbänk i Bie, foto: Hanna Maxstad

Fakta

I Bie bor ungefär 500 personer. Samhället ligger intill riksväg 56 cirka 1 mil norr om Katrineholm.

Service

I Bie finns kommunal förskola, förskoleklass och grundskola till och med skolår 6, samt fritidshem.  
 
Här finns också en samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår. Malmens badplats ligger 1 kilometer nordost om Strängstorp.

Unika kvaliteter

I Bie finns väldigt mycket stigar och leder som är mycket uppskattade, så även ridleden och Brunnsparken. Naturen i största allmänhet anses vara unik. I Barrsjömossen och söder om Lundsjön finns unik flora och fauna. Barrsjömossen finns omnämnd i många skrifter för just detta. Även enebackar norr om Lundsjön och sportfiskesjön Jungfrun lyfts fram.


Bie brunn, foto: Hanna Maxstad

Bie brunn, foto: Hanna Maxstad

I mitten av 1800-talet var Bie en känd kurort. Här erbjöds karbad, ångbad i skåp, halvbad och gyttjebad. Den götiska källan och den kinesiska källan finns kvar än idag.

I den gamla parken finns två renoverade Paviljonger och vackra promenadvägar. Utsiktsplats och skyltar berättar om brunnsepoken.


Bie Blues festival, foto: Hanna Maxstad

Bie Blues festival, foto: Hanna Maxstad

Mötesplatser

• Vargtorget samlingspunkten i Bie

• Idrottsföreningen

• Bouleförening

• Brunnsparken

• Åsgården lekplats

Historia

Tidigare Bie bondby, blev känd för sitt vatten med hälsobrunn, gods i fors, en kurort med karbad och gyttjebad. Dess historia är omnämnt i kulturinventeringar och böcker om området. Andra stoltheter i historian som nämns är tidigare tillverkningar av krukor och områdets kakelugnar.

Karta

Bie karta

Björkvik är en av de större kransorterna i kommunen och har tillgång till flera sjöar. 

 

Barn badar och leker vid badplatser Fagerön, foto: Hanna Maxstad

Barn badar och leker vid badplatser Fagerön, foto: Hanna Maxstad

Fakta

Björkvik ligger vid sjön Yngaren, cirka 30 kilometer sydost om Katrineholm. Det är även nära till Nyköping och Norrköping. I Björkviks tätort bor runt 500 personer och i Björkviks socken 1400 personer.

Björkvik är en typisk jordbruksbygd med flera stora gods.

Service

I samhället finns förskola och grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem. 

Här finns:

 • bibliotek
 • läkarmottagning
 • distriktssköterskemottagning
 • idrottshall
 • idrottsplats
 • hembygdsgård
 • ett skolmuseum, Glindran.

Närheten till Nyköping för tågpendling, Skavsta flygplats och direktavfart från E4:an underlättar kommunikationerna.

Unika kvaliteter

De unika  fördelar som lyfts fram är bland annat att det finns en bra skola, lanthandel (med DHL och Schenker) och närservice i alla livets skeden. Att det är lugnt och fint med omväxlande natur. Här finns:

 • naturrundor
 • övernattningskojor
 • grillmöjligheter
 • badplatser
 • småbåtshamn vid Klubbetorp 
 • nya Yngarebygden. 

Det finns även möjligheter för:

 • ridning och trial
 • självplock av jordgubbar
 • fornminnen
 • fotoarkiv
 • oxvandring
 • Andersvik och närhet till bilbana (övningsfält).


Vacker åker i Björkvik, foto: Hanna Maxstad

Vacker åker i Björkvik, foto: Hanna Maxstad

Björkviks kyrka i gotisk stil

Björkviks kyrka invigdes 1875 och är uppförd i tidsenlig 1800-tals gotik. Kyrkans interiör ger ett ljust och luftigt intryck.

Altartavlan kommer från Hjälsta kyrka i Uppland och är tillverkad i början av 1700-talet av Gabriel Beutin. Dopfunten är i gotländsk sandsten.

Öppet: Dagligen under april till september.

Vägbeskrivning: kyrkan ligger i utkanten av Björkviks samhälle, utmed väg 216.

Björkviks kyrkoruin - Vacker plats för konserter på sommaren

Björkviks kyrkoruin, foto: Hanna Maxstad

Björkviks kyrkoruin, foto: Hanna Maxstad

Björkviks kyrkoruin är rester av en kyrka med medeltida ursprung. Kyrkan låg vid stranden av sjön Yngaren och ödelades av en brand 1869.

Kyrkoruinen ger idag en vacker inramning till gudstjänster och konserter på sommaren.

Öppet: Dagligen året runt. Juni till augusti hålls helgmålsbön varje lördag.

Vägbeskrivning: Skyltat från väg 216.

Tors stenar - Näckens boning

Tors stenar kallas även Näckensborg och består av stora stenblock.

Enligt sägnen tappade en jätte stenarna på platsen, som efter det blev Näckens boning! Under ljumma, vackra sommarkvällar kommer Näcken fram och låter fiolens toner ljuda vida omkring.

Stenblocken ligger i Björkvik, skyltat från väg 216.

Mötesplatser

 • Folkets park
 • Sockenstugan
 • ”Nya” bygdegården
 • Affären
 • Skolan
 • Sporthallen och fotbollsplanen
 • Ridskolan
 • Föreningslivet
 • Fagerön
 • Kattnäset
 • Bit-centret
 • Kyrkan
 • Gamla kyrkan

Karta

Karta över Björkvik

I Forssjö finns vackra vyer och kulturbyggnader. Forssjöborna vill att fler ska flytta till Forssjö och få ta del av det friluftsliv som erbjuds i form av badplatser, vandringsstigar, Spökbacken, skidåkning, fisket med mera. 

Sommarfiske i Forssjö, foto: Hanna Maxstad

Sommarfiske i Forssjö, foto: Hanna Maxstad

Fakta

Forssjö är ett modernt villasamhälle cirka fem kilometer sydost om Katrineholm. I Forssjö bor runt 500 personer.

Service

I Forssjö finns förskola och grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem och fritidsgård. 

I samhället finns ett av landets modernaste sågverk och i trakten Sörmlands största gods, Ericsbergs slott.
 
Här finns också en samlingslokal, fotbollsplaner, gymnastikhall, motionsspår och slalombacke. Det finns även en badplats vid väg 52 mot Nyköping.  

Unika kvaliteter

I Forssjö vill man bland annat lyfta fram skolan, idrottföreningen, Spökbacken och fiskeföreningen. Golfbanan, närheten till stan och Ekudden (Folketspark som är en unik festplats). Även kulturen, bruket, läget, vattnet och bad- och båtplatser samt historien är saker som nämns som unika för bygden.

Forssjö Natur- & Kulturmuseum - Kolmila, smedja & vandringsleder

Träning i Spökbacken, foto: Hanna Maxstad

Träning i Spökbacken, foto: Hanna Maxstad

 

Forssjö Natur- och Kulturmuseum ligger vid gården Askersund, sydost om Katrineholm.

Kolmila, kolarkoja, tjärdal och komplett smedja. Smidesdagar kan arrangeras.

Vandringsslingor på 5 respektive 11,5 kilometer.

Öppet: Året runt.
 
Vägbeskrivning: Från Katrineholm väg 52, tag av mot Forssjö, fortsätt mot Strångsjö, tag mot Askersund.

Ericsbergs slott - Ett av de förnämsta barockslotten i Sverige

Ericsbergs slott, foto: Kjell Pettersson

Ericsbergs slott, foto: Kjell Pettersson

Ericsberg är ett av de förnämsta barockslotten i Sverige med ett av landets största gods. Slottsparken är ett omtyckt besöksmål med italiensk park, orangeri och en kopia av den världsberömda labyrinten Hampton Court. Guidningar för grupper.

Den gamla gården Pintorp ärvdes av Eric Carlsson Gyllenstierna 1637 och efter hans död fick godeset namnet Ericsberg. Sonen Christoffer Gyllenstierna genomförde ombyggnation av Ericsberg och gav slottet dess nuvarande utseende på 1680-talet. Sedan 1800-talets början har godset ägts av släkten Bonde.

Sägnen berättar att den onda Pinntorpafrun går igen på Ericsberg, sedan hon blivit hämtad från jordelivet av Den Onde...

Spökbacken - Slalom

Alpin utförsåkning i Spökbacken, Katrineholm! Härlig skidåkning i tre olika backar. Två för avancerade åkare samt barnbacke med lift. Stor toppstuga med servering.

Mötesplatser

 • Marknader kring bland annat  midsommar, valborg och jul
 • Gång- och cykelvägen omnämns också som en mötesplats
 • Idrottsföreningen
 • Idrottshall/sporthall och fotbollsplan
 • Elljusspåret som används för löpning, promenader och skidåkning.

Julitatrakten är rik på stora gårdar. Mest känd är Julita - Sveriges Lantbruksmuseum, som idag är en av Sörmlands mest besökta turistattraktion.

Julita Gård, foto: Hanna Maxstad

Julita Gård, foto: Hanna Maxstad

Fakta 

Julita ligger vid länsväg 214 cirka 25 kilometer norr om Katrineholm. Tätorten heter Äsköping och där bor runt 300 personer.

Service

Julita har förskola och grundskola till och med skolår 6 samt fritidshem. 
 
I området finns en samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och skjutbana. Här finns även bad i sjön Aspen cirka 1 kilometer sydost om Äs i Julita.

Annan service som finns på orten är familjeläkarmottagning, distriktssköterskemottagning, livsmedelsbutik, värdshus, bensinstation, en kyrka tillhörig Svenska kyrkan samt olika frikyrkoförsamlingar.

Unika kvaliteter

Julita gård, vandringsstig/skidspår, Gimmersta ridanläggning, Fiskeboda och Hjälmaren, Fogelsta, Klockargården och Viksberget med sin vackra utsikt. Här finns en livfull hembygdsförening, Julitas husmödrar, gymmet i Lida backe och inte minst den kvinnliga medborgarskolan. Här finns också många naturupplevelser, stora åkrar och fria vyer, men också historiska anknytningar så som kanoner till Lützen, kaffebönan och munkarna.  

Bild: Fiskeboda båthamn, foto: Hanna Maxstad

Julita - Sveriges Lantbruksmuseum

Julita Gård, foto: Hanna Maxstad

Julita Gård, foto: Hanna Maxstad

Vid sjön Öljaren ligger vackra Julita - ett stort gods med levande lantbruk och skog.

Under medeltiden var Julita ett kloster, därefter kungsgård och senare adelsgods. Under 1900-talet skapades ett friluftsmuseum av den siste private ägaren, löjtnant Arthur Bäckström. Han donerade Julita till Nordiska museet, som sedan 1944 förvaltar godset.

På godsets ägor visas herrgården med alla sina byggnader, parken, fruktträdgården, örtagården, kapellet, Skansenstugorna, torp och statarlängor.

Julita kyrka vid sjön Öljaren

Julita kyrka ligger vid sjön Öljaren, 1 km väster om Äsköping.

De äldsta delarna är från 1300-talet, övriga delar är från 1600-talet. Interiören består bland annat av vackra takmålningar.

Mötesplatser

 • Skolan
 • Lanthandeln
 • Julita Gård
 • Fogelsta
 • Lyan
 • Lidabackegården
 • Klockargården
 • Kyrkan
 • Idrottsplatsen
 • Pizzerian
 • Badplatserna
Fiskeboda badplats, foto: Hanna Maxstad

Fiskeboda badplats, foto: Hanna Maxstad

Fiskeboda båthamn, foto: Hanna Maxstad

Fiskeboda båthamn, foto: Hanna Maxstad


Historia

Julita socken har medeltida ursprung. Socknen var förr förknippad med det numera rivna klostret Saba och i dag med godset och lantbruksmuseet Julita gård. Under medeltiden lydde hela socknen under klostret, och senare under historiskt tid under Julita gård. 1859 bestod socknen av 87 mantal, varav 74 3/4 mantal under godsen Äs, Julita, Gimmersta och Foglesta, 10 3/4 mantal skattejord och 1 1/2 mantal kronojord. Mantal är ett gammalt mått för storleken på en jordegendom.

Namnet Julita (1100-talets senare del Jolattha) innehåller iior/iur, 'häst och löt, 'betesmark' och syftar på ett område vid kyrkan.

Från stenåldern är boplatser och lösfynd funna, från bronsåldern finns spridda gravrösen och från järnåldern finns 15 gravfält. Dessutom återfinns en fornborg i ett dominerande läge på Viksberget vid Äs. Av Julita kloster (Saba) kvarstår endast några delar som ingår i nutida byggnader vid Julita gård.

Sköldinge präglas av ett öppet landskap och de boende upplever Sköldinge som den vackraste orten i kommunen med ett tryggt och öppet klimat.

Kaffestugan Fridhem i Sköldinge, foto: Hanna Maxstad

Kaffestugan Fridhem i Sköldinge, foto: Hanna Maxstad

Fakta

Sköldinge ligger cirka 14 kilometer öster om centralorten Katrineholm och det är 10 kilometer till Flen. Sköldinge ligger intill riksväg 55/57 och på orten bor runt 500 personer.

Service

I Sköldinge finns kommunal förskola, förskoleklass, grundskola till och med skolår 6 och fritidshem. Här finns även fritidsgård, Folkets hus och Åsa Folkhögskola, samt ett äldreboende känt för sin kreativitet. Dessutom finns bibliotek, samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, tennisbana och motionsspår. I samhället finns också en kyrka. Det finns ett hotell, Katrineberg med mat och Pub, samt Fridhems kaffestuga.

Sköldinge skola, foto: Josefine Karlsson

Sköldinge skola, foto: Josefine Karlsson

Veckelns badplats, foto: Hanna Maxstad

Veckelns badplats, foto: Hanna Maxstad

Unika kvaliteter

I sköldige finns ett lugn och det är naturnära med öppna landskap. Det finns en stor trygghet i området och är barnvänligt med bra skola och förskola, vilket behövs för att hålla bygden levande. Det är idag en levande landsbygd. Idrottsföreningen Sköldinge IF är något som flera grupper tar upp som väldigt positiv, där finns ett stort engagemang. Även fritidsgården är viktig för bygden. Det geografiska läget mellan Flen och Katrineholm är en stor fördel och det finns bra kommunikationer till dessa och busslinjerna i Sköldinge är bra. I övrigt nämns Folkhögskolan som ägs av Landstinget Sörmland och är en av Sveriges äldsta skolor. Här finns bland annat musikutbildning och skrivarkurser som är väldigt uppskattade. Andra unika kvaliteter som lyfts fram är hottellet Katrineberg, Fridhem kaffestuga, dykning i brottet och gruvhistorien med husgrunder, gruvvandring och lilla gruvmuséet. I trakten finns en rad minnesmärken från den gruvepok som varade från mitten av 1800-talet till 1970. 

Sköldinge kyrka - med bevarade delar från 1100-talet

Sköldinge kyrka är Katrineholmstraktens äldsta, med bevarad romansk stil. Kyrkans äldsta delar och dopfunten är från 1100-talet. Altarskåpet är ett svenskt arbete från 1500-talet och interiören inrymmer även två fristående träskulpturer från 1200-talet.

Kyrkorummet har en tydlig 1600-talskaraktär. Vid ingången till sakristian finns ett målat blått kors, vilket är ett av de 12 invigningskorsen från 1300-talet som bevarats. Exteriört finns en särskild klockstapel. En sakristia är en kyrkas uppehållsrum för präst och förvaringsrum för kläder med mera. 

Sommartid är Sköldinge kyrka en uppskattad vägkyrka. 1997 utsågs kyrkan till Årets vägkyrka i Sverige.

Öppet: Dagtid, året runt.

Kulturslinga i Kantorp

Gör en vandring i Kantorps kulturmiljö i Sköldinge! Här pågick gruvdrift i nära 150 år - gruvan lades ner 1967.

Upplev en 3 kilometer lång kulturslinga, med 17 informativa skyltar om gruvmiljön i Kantorp. Skyltarna berättar om industriprocessen, byggnader, mineraler med mera.

Vägbeskrivning: Kantorp ligger strax söder om Sköldinge utanför Katrineholm.

Mötesplatser

 • Idrottsparken
 • Idrottsföreningen Sköldinge IF
 • Folkets hus
 • Biblioteket
 • Församlingshemmet
 • Kyrkan
 • Hotellet med pub med egen öl
 • Åsa folkhögskola
 • Badplats vid Veckeln
 • Prästens hage
 • Valdemaren
 • Fritidsgården
 • "Busskyrkan" vid Folkets hus
 • Laven MK vid Tegelbruket
 • Fridhems café

Historia

Sköldinge socken har medeltida ursprung. Namnet (1314 Skioldunge) kommer från kyrkbyn och innehåller efterelden inbyggarbeteckningen Unge/inge. Förleden sköld, 'terrängavsats' syftar på sköldliknande höjd invid kyrkbyn.

Strångsjö är ett samhälle där äldre och nyare villabebyggelse möts. Storsjöbadet ligger 3 kilometer öster om Strångsjö.

Blommor Strångsjö

Fakta

Strångsjö ligger vid riksväg 55 en knapp mil söder om Katrineholm. Här bor runt 300 personer.

Det är ett samhälle där äldre och nyare villabebyggelse möts. Järnvägen går rakt igenom samhället, men det var länge sedan tågen stannade där. Storsjöbadet ligger 3 kilometer öster om Strångsjö.

Service

I Strångsjö finns en kommunal förskola. I samhället finns ett bibliotek.

Fikabord utomhus Strångsjö

Unika kvaliteter

Strångsjö har ett  mycket bra läge på landet men nära till stan. Det är barnvänligt med fin badsjö och bra möjligheter för fritidssysselsättningar. Att huspriserna är låga lyftes fram som något positivt. Östra Vingåker lockar med de vackra vyerna och natur- och fågellivet. Småbåtshamn, fiske, vackra sjöar, promenadstigar, rastplatser och kultur.

Mötesplatser

 • Strångsjö
 • Fritidsgården
 • Hembygdföreningen
 • Församlinghemmet i Östra Vingåker

I Valla finns en blandad natur med öppna åkrar och djupa skogar. Det finns  affär, handelsträdgård och mycket närproducerat. Kring en centrumbebyggelse av äldre typ finns ett modernt villasamhälle.

Valla samhälle, foto: Hans Bergh

Valla samhälle, foto: Hans Bergh

Fakta

Valla ligger en mil öster om Katrineholm och är kommunens näst största tätort. Här bor runt 1500 personer. 

Service

I Valla finns förskola och grundskola till och med skolår 6. Det finns ett bibliotek och en fritidsgård. Andra serviceinrättningar som finns i Valla är distriktssköterskemottagning med barnavårdscentral, livsmedelsbutik, handelsträdgård, restaurang, frisörer och fotvård, samt en kyrka tillhörig Svenska kyrkan samt olika frikyrkoförsamlingar.

Här finns även samlingslokal, gymnastikhall, fotbollsplaner, motionsspår, gokartbana och pistolskyttebana.

Gokart i Valla, foto: Hanna Maxstad

Gokart i Valla, foto: Hanna Maxstad

Unika kvaliteter

I Valla finns en blandad natur med öppna åkrar och djupa skogar. Det finns  affär och mycket närproducerat. Jugendhus art deco och flera böcker om Valla och hur orten har vuxit fram. Det finns ett bra centrum och det är ett samlat samhälle. Man anser att det är en samlingspunkt, för både Sköldinge, Floda, Lerbo och Valla. Det är bra kommunikationer med många bussar, bra turlistor för pendling. Det är nära till Katrineholm och Flen. Och det är bara en timmes resa från Stockholm med tåg. 

Bredbandsutbyggnaden kom tidigt igång och erbjuds hushållen i Valla. De flesta hyreshusen har bredband.

Bra skola och bra service och aktivitetsutbud i form av butiken, gokartbanan och sporthallen. Ett samhälle där det finns jobb och en stor arbetsgivare är kycklingfabriken. Det finna många företagare och företag i bygden.

Flicka och höns i Valla

Mötesplatser

 • Föreningslivet, till exempel Sockenrådet, PRO och idrottsföreningen
 • Triangeln - handikappanpassad mötesplats
 • Medborgarhuset med gymnastiksal
 • Idrottsanläggningen Valla IP
 • Församlingshemmet Valla IF:s möteslokal
 • Ungdomsgården
 • Skolan.

Historia

När Västra stambanan anlades blev Valla en av järnvägsstationerna utmed ”jernbanan”. Åren efter stambanans invigning 1862 etablerades flera industrier och samhället växte. Efter ett kungligt beslut blev Valla år 1915 municipalsamhälle och antalet innevånare var nu drygt 900 personer. Fram till 1970-talet hade ett 70-tal enskilda, större och mindre företag, haft sin verksamhet här. I samhället fanns också provinsialläkare, folktandvård, kommunalkontor och brandkår. Valla tillhörde Sköldinge kommun fram till år 1972 och Valla var kommunens centralort .

Floda kyrka, foto: Hanna Maxstad

Floda kyrka, foto: Hanna Maxstad

Det finns mycket vacker landsbygd och många sjöar runt om i Katrineholms kommun. Förutom tätorterna så finns ett antal andra orter:

 • Baggetorp
 • Djulökvarn
 • Fjällskäfte
 • Flodafors
 • Hjälmsäters fritidsområde
 • Kanntorp
 • Strängstorp
 • Uddens fritidsområde

Läs mer om de olika orterna på Wikipedia Länk till annan webbplats.