/

Bidrag till enskilda vägar

Här hittar du information om hur du söker bidrag till enskilda vägar och vilka olika sorters gator och vägar det finns inom Katrineholms kommun.

Sök bidrag till enskilda vägar

Den största delen av Sveriges vägnät är enskilda vägar. Här är det inte staten eller kommunen som ansvarar för väghållningen utan enskilda markägare eller organisationer. En del enskilda vägar får statsbidrag och en del enskilda vägar kan beviljas kommunalt bidrag. 

Det här behöver du uppfylla för att få kommunalt bidrag

  • Du kan få kommunalt bidrag till väg som är utfartsväg för fast boende utanför bebyggelseområde under förutsättning att det finns minst en permanentbostad vid väg eller vägsträckas ändpunkt.
  • Du kan få kommunalt bidrag till väg som är minst 500 meter lång och till avtagsväg från sådan väg under förutsättning att den är minst 250 meter och att vägdelens slut ligger minst 500 meter från annan väg.

Så här ansöker du om kommunalt bidrag

Ansökan gör du via vår portal för e-tjänster och blanketter. Länk till annan webbplats.

Följande bilagor behöver skickas med i din ansökan:

  • Karta som visar vägens och/eller vägdelarnas sträckning.
  • Utdrag ur Trafikverkets register för väg som beviljats statligt bidrag.
  • Mötesprotokoll som visar beslut om kontaktperson, kassör och konto för utbetalning.
  • Utdrag från Lantmäteriet som visar att samfällighet är bildad.
  • Frivillig överenskommelse mellan boende utmed vägen. 

Så här ansöker du om statligt bidrag

Väghållare av enskild väg kan även ansöka om statligt bidrag från Trafikverket Länk till annan webbplats., i det flesta fall under förutsättning att vägen är minst 1000 meter lång. 

Det finns tre sorters gator och vägar inom Katrineholms kommun.

1. Statliga vägar

Statliga vägar är de vägar som Trafikverket ansvarar för. Statliga vägar gäller i allmänhet riksvägar och länsvägar, samt motorvägar som dock inte finns i Katrineholms kommun.
Trafikverket ansvarar dessutolml för genomfarterna i kommunens tätorter (exempelvis Valla, Sköldinge, Bie och så vidare). 

2. Kommunala vägar

Kommunala vägar är de vägar och gator som finns inom tätbebyggt område. Kommunala gator gäller i allmänhet huvudgator och bostadsgator. I Katrineholms stad har kommunen tagit över ansvaret för genomfarterna från och med 1 januari 2014. 

3. Enskilda vägar

Övriga vägar räknas som enskilda vägar. Alla vägar är inte öppna för trafik och det är vägens ägare som avgör detta. Ägaren till en enskild väg (privatperson eller samfällighetsförening) kan söka bidrag till vägens underhåll från Trafikverket och kommunen. 

Är du nyfiken på vilka vägtyper som finns
där du bor?

I Trafikverkets vägdatabas Länk till annan webbplats. kan du se hur vägnätet ser ut. Genom att använda verktyget "Dataslag på karta" och söka efter administrativ vägdata och ansvarig väghållare får du en bild av vilka vägar som är statliga, kommunala och enskilda.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.