/
/

Hemtjänst 

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet.

Hemtjänsten underlättar för äldre och personer med funktionsnedsättning att bo kvar hemma. Insatserna kan vara städning, tvätt, inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm och matdistribution.

Hemtjänsten arbetar utifrån ett hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbetssätt. Det innebär att vi uppmuntrar dig att själv göra det du klarar. Vi stödjer dig i det du inte klarar genom att utföra sysslorna tillsammans utifrån dina förutsättningar. Vi motiverar och uppmuntrar dig till att göra egna val och själv bestämma över din vardag.

Ansöka om hemtjänst

För att ansöka om hemtjänst kontaktar du Vård- och omsorg Direkt.
Du kan även ansöka om hemtjänst i vår e-tjänst och blankettlänk till annan webbplats.

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det du ansökt om.

Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt individuella behov. 

Ansöka om stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök

Du som är över 70 år kan få stöd och hjälp i hemmet utan utredning och hembesök.
Det kallas för förenklat beslut.

Du kan få

  • Matlåda
  • Trygghetslarm
  • Hemtjänst service i form av städ, tvätt, inköp och promenader.

För att få dessa insatser utan utredning och hembesök måste du:

  • Vara över 70 år
  • Vara folkbokförd i Katrineholms kommun
  • Bo i ordinärt boende
  • Själv kunna delta i planering av dina hemtjänstinsatser
  • Om sökanden är maka, make eller sambo ska båda personerna uppfylla dessa krav.

Du som beviljats hemtjänst kan välja vem som ska utföra din hemtjänst.

Det finns ett antal utförare att välja emellan. Alla utförare är godkända av kommunen. Vissa erbjuder enbart serviceinsatser medan övriga erbjuder både service- och omvårdnadsinsatser.

Valet omfattar alla insatser inom hemtjänsten, utom natt- och larminsatser. Dessa insatser utförs av kommunens personal.

Du kan läsa mer i broschyren Du väljer stöd i hemmetPDF

Du kan välja eller byta utförare av hemtjänst i vår e-tjänst och blankett länk till annan webbplats.

Mer information om olika utförare av hemtjänst finns nedan.

Här hittar du information om de utförare av hemtjänst som är godkända av kommunen. Dokumenten öppnas i nya fönster.

Alminia ABPDF

Carinas hemtrevnadPDF

Katrineholms Hemservice ABPDF

Katrineholms kommunPDF

Katrineholm OmsorgPDF Har nått kapacitetstak och tar därför inte nya brukare.

Olivia Hemomsorg ABPDF 

ProVerde Assistans ABPDF Har nått kapacitetstak och tar därför inte nya brukare.

Städarna i Katrineholm Hemtjänst ABPDF

Katrineholms kommun och alla företag som utför hemtjänst i kommunen använder nyckelfri hemtjänst. Det innebär att ditt befintliga låsvred byts ut.

Så fungerar låsen

Det nya låsvredet kan öppnas med hjälp av en särskild app i hemtjänstens mobiltelefoner eller med vanlig nyckel.
Det är samma app som personalen använder för att registrera besöken hemma hos dig. Det nya låset sitter på insidan av din dörr och syns inte utifrån.

Du ska fortfarande använda din vanliga nyckel för att låsa upp din dörr.

Ökad trygghet

Nyckelfri hemtjänst ökar tryggheten i och med att det minskar risken för att tappa bort nycklar.
Låsen registrerar också vem som var där och hur länge personen var där.
Det innebär en bättre kontroll av att du får hjälp enligt ditt beslut och större trygghet och säkerhet för både dig och personalen.
Det underlättar personalens arbete eftersom de inte behöver hålla ordning på en stor mängd nycklar, utan kan öppna med hjälp av en app i mobiltelefonen. 

Har du frågor?

Kontakta Vård och omsorg Direkt.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
länk till annan webbplats