/
/

Styrdokument på Kulturskolan

Bild från Brustna Vingar

Skolplan

Katrineholms förskolor och skolor bygger på öppenhet och tydlighet samt utveckling, trygghet och närhet. Varje möte ska kännetecknas av det lustfyllda lärandet i ett 1-19-årsperspektiv. Alla barn och elever, oavsett kön och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Katrineholms kommuns skolplan 2016-2019PDF

Likabehandlingsplan

Syftet med en likabehandlingsplan är att främja elevers lika rättigheter och att motverka diskriminering och kränkande behandling. Likaså att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling.

Likabehandlingsplan Kulturskolan 2018-2019PDF

Kulturskolans uppdrag

Kulturskolans uppdrag utgår från Kulturplanen för barn och unga i Katrineholms kommun. I kulturplanen beskrivs värdet av kultur för både personlig utveckling, språkförmåga, kunskapsutveckling, hälsa, samhällsuppbyggnad och samhörighet mellan människor.

Kulturskolans uppdrag 2015-2018PDF

Kulturstrategi för barn och unga

Bildningsnämden, kulturnämnden och vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en kulturstategi för barn och unga. Fokus ligger på kultur för, med och av barn och unga

  • För alla barn och unga i Katrineholms kommun har god tillgång till kulturupplevelser.
  • Med alla barn och unga i Katrineholms kommun har goda möjligheter till kulturskapande.
  • Av alla barn och unga i Katrineholms kommun har inflytande över sitt eget kulturliv och har goda möjligheter att utforma och mötas i egna aktiviteter.

Kulturstrategi för barn och unga 2020-2023länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster