/

Psykisk hälsa

Du som har psykisk ohälsa kan få stöd av kommunen. Alla har rätt till inflytande över sitt eget liv. Stödet och hjälpen utformas efter individuella behov och önskemål. Här finns information om  stöd och insatser du kan söka.

Ansöka om insatser och stöd

För att ansöka om insatser och stöd kontaktar du en handläggare (se kontaktuppgifter längst ner på sidan).
Du kan även ansöka om insatser och stöd i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut. Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på lagarna och ditt behov.

broschyren Guide för personer med psykisk ohälsa Pdf, 708.4 kB, öppnas i nytt fönster. finns information om stödinsatser för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Mer information om olika insatser och stöd finns här nedan.

På Resurscenter finns verksamheter för personer med psykisk funktionsnedsättning. 

Femman - Öppen verksamhet

På Drottninggatan 5 finns Femman som är en öppen verksamhet.

Hit är du välkommen för social gemenskap, hobbyverksamhet, delta i studiecirklar eller arbeta i kök eller café. Alla deltagare driver tillsammans ett café och lunchrestaurang. 

På Femman erbjuds du stöd för att motionera och ta hand om dig själv. Det kan vara träning i vårt lilla gym, vid utegymmen eller promenader i olika former som stavgång och hundpromenader. 

Oppundavägen

På Oppundavägen 62 finns Snicken, Montering och Vaktmästeri. 

På Snicken kan du renovera möbler och saker eller tillverka mindre saker i trä. 
På Monteringen kan du vara med och paketera.
Vaktmästeriet jobbar mest med uppdrag från vår egen förvaltning.

Arbetskonsulentteamet

Om du behöver ha en individuell placering på ett företag kan du få en egen arbetskonsulent. Ni jobbar tillsammans med att hitta en arbetsplats. Vi har inga färdiga lösningar. Stödet utformas individuellt utifrån din specifika situation, förutsättningar och intressen.

När ett barn mår psykiskt dåligt kan det visa sig på många olika sätt. Barnet kan till exempel vara arg, irriterad, få svårt att sova eller ha ont i magen eller huvudet. Det är viktigt för barnet att det finns vuxna som lyssnar och ger stöd. Ibland behövs också stöd och hjälp från vården.

Här kan du läsa mer om hur du kan söka råd och stöd.

Kommunen erbjuder bostad med särskild service för dig med psykisk eller pyskisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. Alla boenden har personal dygnet runt.

Viljan

Viljans omvårdnadsboende finns för dig som har ett större behov av både kroppslig och psykiatriskt stöd.

Det finns sju lägenheter som är tillgänglighetsanpassade. Alla deltar efter sin förmåga med hushållets sysslor. På Viljan finns också en korttidsplats.

Villagatan

Villagatan är ett omvårdnadsboende för personer med psykiatriskt hjälpbehov.

Du kan få stöd av personal i och utanför bostaden. Det finns 12 lägenheter, alla har en egen ingång. Vi äter och lagar mat tillsammans i gemensamt kök. Alla deltar i hushållets sysslor efter egen förmåga.

Bokvägens gruppbostad

Bokvägens gruppbostad är till för dig med psykisk funktionsnedsättning.

Det finns fem lägenheter och du kan få hjälp med omvårdnad.

Kerstinbodagatans servicebostad

Kerstinbodagatans servicebostad är till för dig med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Servicebostaden består av flera lägenheter som är samlade i ett hyreshus.

Boendestöd är till för personer med psykisk och/eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning och som bor i egen bostad.

Boendestöd kan till exempel innebära att få stöd med att klara hemmets skötsel, göra ärenden och ta kontakt med myndigheter. Det kan också innebära att bryta ensamhet, stärka självkänsla och utveckla det sociala livet.

Stödet utformas tillsammans med dig efter dina behov och önskemål. Målsättningen är att skapa och upprätthålla en väl fungerande vardag, bidra till ökad självständighet och känsla av trygghet.

Detta kan du få stöd med

Stöd i hemmet

 • matlagning
 • inköp
 • städning
 • tvätt
 • planering och struktur av vardagssysslor.

Stöd vid aktiviteter

 • fritidsaktiviteter
 • sport och motion
 • kulturella aktiviteter
 • uträtta ärenden
 • komma iväg till och vara ett stöd vid möten, läkarbesök med mera.

Stöd vid kontakter med

 • myndigheter
 • föreningar
 • arbetsgivare
 • gode män/förvaltare
 • familjemedlemmar med flera.

Personalen kan vara ett stöd i att utbyta tankar och idéer samt ventilera svårigheter. Tillsammans hittar ni metoder för att minska och/eller lösa problem men även utveckla det du är bra på.

Avgift

När du har boendestöd betalar du en avgift. Avgiften är inkomstprövad och styrs av inkomst, eventuellt bostadstillägg och boendekostnad.

Boendestödgrupper

Det finns fyra olika boendestödsgrupper i Katrineholms kommun med olika inriktning och kompetens. En av grupperna inriktar sig på neuropsykiatri. Personalen utgår från olika lokaler belägna i centrala Katrineholm.

Personalen använder omärkta bilar och arbetskläder för att inte väcka omgivningens uppmärksamhet.

Så fungerar personligt ombud

Vi arbetar på ditt uppdrag. Vi har tystnadsplikt och skriver inte journaler. Verksamheten är fristående från myndigheter och sjukvården.

Vår uppgift är att tillsammans med dig identifiera och söka det stöd från samhället som du har rätt till. Det kan handla om ditt behov av vård, din ekonomi eller dina kontakter med olika myndigheter eller sjukvården.

Personligt ombud är gratis och frivilligt men är ingen insats som tar över eller ersätter myndigheters ansvar. Personligt ombud är ingen rättighet utan en möjlighet till ökad egenmakt.

Personligt ombud kan

 • Hjälpa dig att söka det stöd samhället har att erbjuda.
 • Ge råd och stöd i kontakten med olika myndigheter och sjukvården.
 • Påtala att dina hjälpinsatser från samhället behöver samordnas.

Vem kan få stöd av personligt ombud?

 • Du som är över 18 år och har en långvarig psykisk funktions­nedsättning.
 • Har omfattande svårigheter att få det dagliga livet att fungera.
 • Det krävs ingen remiss utan en individuell bedömning görs.

Hur möts vi?

Vi har kontor i Katrineholm och i Flen och om du vill kan vi även ha besöket på en allmän plats.

Du kan ta med dig en anhörig eller vän som stöd vid första besöket om de vill få information om vårt uppdrag.

Kontakta oss

För att få hjälp av personligt ombud kan du skicka e-post eller ringa.

Du kan också ta hjälp av någon anhörig eller en myndighets­kontakt vid första kontakten med oss.

Mejl

personligaombud@katrineholm.se

Telefon

Nås oftast mellan klockan 8-16 (med vissa avvikelser).

Jarmo Heinonen 0150-568 46
Mikael Stenberg 0150-568 47

Besöksadresser

Besök sker efter överenskommelse.

Uppdrag Psykisk Hälsa är resultatet av en överenskommelse mellan regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Syftet är att stimulera en förbättring och förstärkning i verksamheterna och bidra till ökad tillgänglighet och jämlikhet. Genom överenskommelser ska insatser ske samordnat på nationell, regional och lokal nivå.

Läs mer på Uppdrag psykisk hälsas webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Kontakt

LSS-handläggare

0150-568 64 För dig som är född dag 1-4. Psykiatri född dag 1-15
0150-568 65 född dag 5-8. Psykiatri född dag 16-31
0150-570 91 född dag 9-16
0150-48 81 27 född dag 17-23
0150-568 93 född dag 24-31

Telefontid: Måndag-fredag klockan 10.00-11.30