/

Intresseföreningar

Här finns en lista med intresseföreningar inom området funktionsnedsättning.

Autism Södermanland

En ideell förening som sprider kunskap om autism, påverkar beslutsfattare och skapar mötesplatser och aktiviteter.

Autism Södermanland Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning (FUB)

En intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. 
FUB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa Sörmland

Ett nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. 
Nationell samverkan för psykisk hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet Attention

Intresseorganisation för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som adhd, autismspektrumtillstånd (AST), språkstörning och Tourettes syndrom.

Riksförbundet Attention Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Riksförbundet för Social och Mental Hälsa

Stödjer och organiserar människor med psykisk ohälsa. Ideell organisation  med medlemmar som har egen erfarenhet av psykisk och social ohälsa, är anhöriga och andra som vill stödja deras arbete.
Riksförbundet för social och mental hälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. 

Schizofreniförbundet

Schizofreniförbundet arbetar för ökad kunskap om schizofreni och liknande psykossjukdomar samt de funktionsnedsättningar som sjukdomen för med sig. Schizofreniförbundet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Föreningar i Katrineholm

Uppgifter om föreningar som är aktiva i Katrineholms kommun finns i kommunens föreningsregister under kategorin Funktionsrättsorganisation. 
Kommunens föreningsregister Länk till annan webbplats.

När du öppnat sidan klicka på Föreningsregister i vänsterspalten och välj den kategori du är intresserad av.