/
/

Stöd till arbetssökande

Vårt mål är att alla vuxna innevånare ska kunna försörja sig själva och vara aktiva i stället för passiva. Antalet medborgare med arbete ska öka och färre hushåll ska vara beroende av försörjningsstöd och a-kassa.

I Katrineholms kommun ansvarar Viadidakt för arbetsmarknadsinsatser. De ordnar arbets- och praktikplatser för ungdomar och vuxna som behöver olika insatser för att komma vidare till den reguljära arbetsmarknaden eller studier. De ordnar även feriearbeten till gymnasieelever.

Detta kan Viadidakt erbjuda den som står utanför arbetsmarknaden:

  • Individuell kartläggning och coachning
  • Arbetsträning och praktik
  • Språkpraktik
  • Åtgärdsanställning
  • Utbildning