/

Upphandling

Alla kommunens inköp föregås av upphandling i enlighet med de lagar som gäller för offentlig upphandling.

Aktuella upphandlingar

Katrineholms kommun samverkar med Telge Inköp vad gäller kommunöverskridande ramavtal, egna ramavtal och objektsupphandlingar.

Sök i avtalskatalogen för aktuella upphandlingar Länk till annan webbplats.

Utbildning för att lämna anbud

Utbildningen riktar sig till leverantörer som behöver information om hur man lämnar anbud i Mercells (Wismas) verktyg TendSign. Här annonseras de flesta upphandlingar över direktupphandlingsgränsen.

Utbildning för att lämna anbud Länk till annan webbplats.