/
/

Fondmedel

Katrineholms kommun delar ut bidrag till personer som är behövande. Du kan söka fondmedel från socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Socialnämnden ansvarar för utdelning ur fyra fonder

  • Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
  • Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)
  • Von Post-Manderströmska fonden
  • Julita sockens fattigvårdsfond 

Här ser du en sammanställning av fondernas ändamål.PDF 

Vem kan få ta del av fonderna?

För att få bidrag ur fonderna måste du vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål. Det  är bland annat personer som drabbats av sjukdom. 

Utdelning

Utdelning ur fonderna sker en gång per år om det finns tillräckligt med pengar att dela ut.

Utdelning för 2020

Fonddelegationen har beslutat att år 2020 göra utdelning från Sjukhjälpsfonden. Ansökningsperioden avslutades den 22 maj 2020.

Har du frågor?

Frågor om socialnämndens fonder besvaras av Madelene Sönnerfors på telefon 0150-569 90

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder

  • Katrineholms samfond för hjälp till behövande
  • Katrineholms samfond för personer som lider av lung- och cancersjukdomar
  • Arthur Bäckströms samfond
  • Fröken Hanna Anderssons fond
  • Katrineholms blomsterfond
  • Agda och Ragnar Brostedts minnesfond 

Vem kan få ta del av fonderna?

För att få bidrag ur fonderna måste man vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål. Det är personer som är sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Här finns en sammanställning över fonderna med ändamålsbeskrivningPDF.  

Utdelning

Utdelning av bidrag ur fonderna sker en gång per år OM det finns tillräckligt med pengar att dela ut. 

Ingen utdelning år 2020

Det blir ingen utdelning av fondmedel år 2020 då det saknas pengar att dela ut.

Har du frågor?

Frågor om vård- och omsorgsnämndens fonder besvaras av Mona Kjellström på telefon 0150-578 14.