/

Fondmedel

Katrineholms kommun delar ut bidrag till personer som är behövande. Du kan söka fondmedel från socialnämnden och vård- och omsorgsnämnden.

Socialnämndens fonder

Socialnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder:

 • Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 • Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)
 • Von Post-Manderströmska fonden
 • Julita sockens fattigvårdsfond 

Vem kan få ta del av fonderna?

För att få bidrag ur fonderna måste du vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondernas ändamål. Det  är bland annat personer som drabbats av sjukdom. Längst ner i denna text finns en beskrivning av fondernas ändamål som sökanden måste uppfylla.

Utdelning

Utdelning av bidrag ur fonderna görs en gång per år.

Ansökan

För 2024 går det att ansöka om medel ur fölande fonder:

 • Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården
 • Von Post-Manderströmska fonden
 • Julita sockens fattigvårdsfond

Ansökan görs via ansökningsblankett Pdf, 144.3 kB. senast den 30 augusti 2024.

Har du frågor?

Frågor om socialnämndens fonder besvaras av Matilda Johansson på telefon
0150-570 18. 

Beskrivning av fonderna och deras ändamål

Katrineholms samfond för ändamål inom barnavården

Disponibel avkastning ska användas i första hand till att hjälpa behövande barn och i andra hand för uppmuntran och hjälp till barn inom barnavården.

Sjukhjälpsfonden (Katrineholms kommuns understödsfond)

Disponibel avkastning ska användas till hjälp åt inom staden mantalsskrivna medborgare vilka genom sjukdom kommit i behov av hjälp.

Von Post-Manderströmska fonden

Disponibel avkastning ska användas till att bereda hjälp och vård åt sjuka och behövande personer. Fondens användningsområde är begränsat till f d Katrineholms stadskommun och före detta Stora Malms landskommun.

Julita sockens fattigvårdsfond

Disponibel avkastning ska användas för hjälpverksamhet - (avkastningen lämnas till ”fattigkassan”).

Vård- och omsorgsnämndens fonder

Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för utdelning ur följande fonder

 • Katrineholms samfond för hjälp till behövande
 • Katrineholms samfond för personer som lider av lung- och cancersjukdomar
 • Katrineholms blomsterfond
 • Arthur Bäckströms samfond
 • Fröken Hanna Anderssons fond
 • Agda och Ragnar Brostedts minnesfond.

Vem kan få bidrag ur fonder?

För att få bidrag ur fonder måste du vara skriven i Katrineholms kommun och uppfylla fondens ändamål. Fonderna vänder sig personer som är sjuka, äldre eller har en funktionsnedsättning.

Längre ner på sidan finns en beskrivning av fondernas ändamål som sökanden måste uppfylla. Utdelning ur fonderna sker en gång per år om det finns pengar att dela ut.

Ansökan

Ansökningstiden för 2024 har gått ut.

Nästa ansökningsperiod blir april 2025. Då kommer en ansökningsblankett att finnas tillgänglig här.

Har du frågor?

Frågor om vård- och omsorgsnämndens fonder besvaras av Mona Kjellström på telefon 0150-578 14.

Beskrivning av fonderna och deras ändamål

Katrineholms samfond för hjälp till behövande

Disponibel avkastning ska användas för beredande av hjälp åt personer som på grund av sjukdom, handikapp eller annan orsak äro i behov därav.

Katrineholms samfond för personer som lider av lung- och cancersjukdomar

Disponibel avkastning ska användas som bidrag till förebyggande åtgärder, reha­bilitering och rekreation för personer som lida av lung- och cancersjukdomar. Före­träde ska gälla för arbetare och före detta arbetare vid Grönkvists verkstäder vad avser den del av avkastningen som härrör ur Konrad Grönkvists fond.

Katrineholms Blomsterfond

Disponibel avkastning ska användas som bidrag till behövande äldre personer. Fondens användningsområde är hela Katrineholms kommun enligt Länsstyrelsens beslut 2022-08-17.

Arthur Bäckströms samfond

Disponibel avkastning ska användas för beredande av hjälp åt äldre personer från Julita församling som på grund av sjuk­dom, handikapp eller annan orsak är i behov av ekonomisk hjälp.

Agda och Ragnar Brostedts minnesfond

Disponibel avkastning ska användas tillika med kapitalet för att möjliggöra vård i hemmet av personer som drabbats av sjukdomen multipelscleros (MS).
Använd­ningsområdet ska vara före detta Katrineholms stad.

Fröken Hanna Anderssons fond

Disponibel avkastning ska användas som bidrag till psykiskt sjuka. Bidrag ska utgå för rehabilitering och rekreation. Fondens användningsområde är begränsat till Katrineholms före detta stadskommun enligt Kammarkollegiets beslut 1990-12-19.