/

Barn & unga som far illa

Du som bor i Katrineholms kommun kan vända dig till socialtjänsten för att få stöd och hjälp. Hit vänder du dig om du vill ansöka om hjälp eller om du vill anmäla att någon far illa.

Orosanmälan

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa kan du göra en orosanmälan. Genom att anmäla din oro till socialtjänsten kan du hjälpa till att möta problem så tidigt som möjligt. Du behöver inte veta säkert om något är fel, det räcker att du har en misstanke eller känner en oro. Det är socialtjänstens uppgift att sedan reda ut situationen och bedöma vilket stöd eller skydd som barnet eventuellt behöver

Om det är akut

Om situationen är akut och det är fara för barnets liv, ska du omedelbart ringa polisen på telefonnummer 112.

Rådgivning om du är osäker

Om du är tveksam till att göra en anmälan kan du alltid ringa och rådgöra med mottagningen på socialtjänsten. Du kan vara anonym, och du behöver inte berätta vem barnet är.

Rådgivning och orosanmälan via telefon

Kontakta oss på telefon 0150-48 83 00 under dessa tider:

Måndag klockan 9-11
Tisdag klockan 13-15
Onsdag klockan 9-11
Torsdag klockan 9-11
Fredag klockan 9-11

Om det är brådskande når du oss även övrig kontorstid via växeln på telefonnummer 0150-570 00.

SOS alarm socialjour efter kontorstid och under helger

Telefonnummer: 112

Jouren finns tillgänglig:

Måndagar–torsdag klockan 16-07.
Fredagar från klockan 16–hela helgen.

Hela helger, inklusive röda dagar, till klockan 07 efterföljande vardag.

Länk till e-tjänst

Orosanmälan vid misstanke eller kännedom om att barn far illa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Denna e-tjänst kan du använda både som privatperson och i tjänsten med anmälningsskyldighet. Om du gör din anmälan som privatperson kan du vara anonym men då bör du inte uppge ditt namn i anmälan. Du kan inte vara anonym om du har anmälningsskyldighet. 

Den här e-tjänsten kräver inte att du loggar in med BankID eller Telia e-legitimation.

En orosanmälan via den här e-tjänsten kommer till socialtjänstens mottagning för barn och unga. Det du skickar in här hanteras enbart under kontorstid. Om du gör en orosanmälan vid en annan tidpunkt än kontorstid kommer vi inte att handlägga den förrän nästkommande arbetsdag.

Anmäl via blankett

Ladda ner och fyll i en blankett. Den finns på samma sida som e-tjänsten, klicka på länken ovan. Skicka sedan blanketten till: Socialförvaltningen, 641 80 Katrineholm.

Anmäl via post

Skicka en skriftlig anmälan till: Katrineholms kommun, Socialförvaltningen, 641 80 Katrineholm.

Socialtjänstens mottagning hanterar orosanmälan under kontorstid varje helgfri måndag – fredag mellan klockan 8-16. Orosanmälan som inkommer till socialtjänstens mottagning efter kontorstid hanteras och handläggs nästkommande vardag.

Vid brådskande och akuta orosanmälningar efter kontorstid vänder man sig till SOS alarm socialjour via telefonnummer 112 (se lite längre upp på sidan).

Du som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om du misstänker att ett barn far illa, om du arbetar med barn eller kommer i kontakt med barn i ditt yrke. Det räcker med att du misstänker att barnet far illa, för att du ska anmäla. Anmälningsskyldigheten gäller till exempel personal i hälso- och sjukvården, tandvården, skolan och förskolan, socialtjänsten, polis och kriminalvården.
Du får inte vara anonym om du anmäler i din yrkesroll utan du måste berätta vem du är och var du jobbar.

När du gör en orosanmälan i tjänsten har du oftast möjlighet att få veta om socialtjänsten inleder en utredning i ärendet eller om en utredning pågår.
Socialtjänstens uppgift är sedan att, utifrån anmälan och andra uppgifter, ta ställning till om en utredning ska göras, detta kallas för en förhandsbedömning.
Du kan alltid ringa och rådgöra med socialtjänsten innan du anmäler.

Om du ser eller misstänker att ett barn far illa och kan behöva skydd eller stöd kan du vända dig till socialtjänsten. Du behöver inte veta att ett barn far illa för att du ska kunna göra en orosanmälan, utan det räcker att du misstänker att ett barn far illa. Sedan är det socialtjänstens ansvar att ta reda på hur barnet har det och bedöma om det finns behov av stöd eller skydd för barnet.
Om du är osäker på om du bör göra en orosanmälan kan du först ringa till socialtjänsten och rådfråga. Oavsett hur du väljer att göra en orosanmälan så blir den mottagen av socialtjänsten. Vi rekommenderar dock att du anmäler via vår e-tjänst (telefon) eller skriver ner dina iakttagelser som sedan kan lämnas in eller postas. För att säkra sekretessen bör du inte skicka in anmälan via e-post.
Som privatperson har du rätt att vara anonym när du gör en orosanmälan. Tänk då på att inte uppge några uppgifter som kan leda informationen till dig som till exempel namn, adress, telefonnummer eller e-postadress.

Vad händer efter en anmälan?

Inom 14 dagar ska socialtjänsten ta beslut om en utredning ska inledas eller inte. Om en utredning inleds kommer socialtjänsten att inhämta in mer information om hur barnet har det och sedan göra en bedömning om barnet eller familjen har behov av någon insats från socialtjänsten. Om det finns misstanke om att barnet har blivit utsatt för ett brott kan socialtjänsten göra en polisanmälan.

Kontakt

Mottagningsgruppen barn, unga och vuxna

Telefon: 0150-48 83 00 barn och unga
Telefon: 0150-48 83 10 vuxen

Besök: Västgötagatan 18, Ingång A