/

Etablera ditt företag i Katrineholm

Katrineholm är en medelstor svensk kommun med ett utmärkt strategiskt läge mitt i tillväxtregionen. Här finns detaljplanerad och färdig etableringsmark för dig och ditt företag.

Karta över tre utvecklingsområden i KatrineholmFörstora bilden

Karta över tre utvecklingsområden i Katrineholm

Utvecklingsområden

Vi kan bland annat erbjuda etableringsmark på nedanstående tre områden i Katrineholm med inriktning mot handel, servicetjänster och industri. Samtliga områden ligger på handelsområdet Lövåsen som är ett regionalt handelsområde med ett upptagningsområde på cirka 60 000 invånare. Handelsområdet rymmer idag många intressanta och stora varumärken - och fler är på gång.

Område 1

Området är på 85 000 kvadratmeter och området är avsett för service, handel, drivmedel och truckstop.

Område 2

Området är på 130 000 kvadratmeter och området är avsett för verksamhet och handel. Tillåtna höjder för byggnation: upp till 40 meter.

Område 3

Området är på 150 000 kvadratmeter och området är avsett för verksamhet och industri. Tillåtna höjder för byggnation: upp till 40 meter.