/

Etablera ditt företag i Katrineholm

Katrineholm är en medelstor svensk kommun med ett utmärkt strategiskt läge mitt i tillväxtregionen. Här finns detaljplanerad och färdig etableringsmark för dig och ditt företag.

Karta över aktuella utvecklingsområden i KatrineholmFörstora bilden

Karta över aktuella utvecklingsområden i Katrineholm.

Utvecklingsområden

Vi kan erbjuda etableringsmark på nedanstående tre områden i Katrineholm med inriktning mot handel, industri och truckstop. Samtliga områden ligger på handelsområdet Lövåsen som är ett regionalt handelsområde med ett upptagningsområde på cirka 60 000 invånare. Handelsområdet rymmer idag många intressanta och stora varumärken - och fler är på gång.

Lövåsen Uppsala​

Området är på 85 000 kvadratmeter och området är avsett för service, handel, drivmedel och truckstop.

Lövåsen Heden

Området är på 130 000 kvadratmeter och området är avsett för verksamhet och handel.
Tillåtna höjder för byggnation: upp till 40 meter.

Lövåsen Finntorp​

Området är på 150 000 kvadratmeter och området är avsett för verksamhet och industri.
Tillåtna höjder för byggnation: upp till 40 meter.