/

Praktisk information

Storföreställningen Artcraft
Storföreställningen Artcraft. Foto: Josefine Karlsson

Anmälan

Anmälan görs på www.studyalong.se Länk till annan webbplats.. På Studyalong skapar man som vårdnadshavare ett konto till sig själv och sedan ett konto till sitt barn. På vårdnadshavarens konto ser man sen vilka kurser , vilka lärare, vilka tider och närvaron som barnet har på Kulturskolan.
På elevens konto lägger läraren upp meddelanden, övningar och annan information som eleven har nytta av i sitt ämne.

Som ny elev får man prova ett tillfälle för att känna om kursen man valt känns rätt, om man då väljer att fortsätta kommer faktura skickas ut för hela terminen. Är du redan elev på Kulturskolan och inte avanmäler dig inför terminsstart så kommer faktura skickas ut eftersom ni då tagit upp en plats för ny elev.

Om läraren är sjuk eller av någon anledning måste ställa in lektionen skickas ett sms och/eller mejl ut till vårdnashavaren och elev.

Om du behöver hjälp med att skapa konto eller har andra funderingar om Studyalong så hör av dig till oss på Kulturskolan.

Kulturskolans avgifter

Ämneskurser 20 minuter

600 kronor

Ämneskurs 30 minuter

900 kronor

Orkester, ensembler och kör (avgiftsfritt om man går en ämneskurs)

300 kronor

Fördjupning, musik

1200 kronor

Fördjupning, musikal

1200 kronor

För elever som ej är folkbokförda i Katrineholms kommun är avgiften för ämneskurs

2400 kronor


Meddela oss gärna om ditt barn har särskilda behov. Vi försöker tillgodose de behov som finns.

Lektionsgaranti

Kulturskolan planerar för 14 lektionstillfällen per termin och det är också vår
förhoppning att kunna erbjuda detta. Vår lektionsgaranti omfattar 24 ggr per läsår.
För ytterligare information kontakta gärna vår expedition.
Kursmaterial och spelböcker ingår ej i avgiften utan detta tillkommer och
betalas av familjen.

Återanmälan

I maj/juni varje år kommer du få ett kurserbjudande i Studyalong, om du vill fortsätta
till nästkommande läsår. Gå in på målsmans konto på studyalong och bekräfta
och lägg den i kundkorgen och betala så skickas faktura ut några veckor in på
terminens start. Bekräftar du inte förlorar du din plats när vi öppnar kurskatalogen
för allmänheten.

Instrumentuthyrning

Stråkinstrument, blåsinstrument och vissa andra instrument finns för uthyrning
på Kulturskolan. Din lärare ger dig information om vad som gäller för just dig.
Vid skador och onormal förslitning av hyrt instrument kan den
som hyr bli ersättningsskyldig. Vi står gärna till tjänst med råd när det gäller
instrumentköp eller extern hyra av instrument.

Vid sjukdom eller annan frånvaro

Om du är sjuk eller behöver vara borta av annat skäl vill vi att du som elev eller vårdnadshavare kontaktar oss. Ni kan ringa din lärare eller skicka meddelande via studyalong
I händelse av lärares sjukdom eller annan frånvaro kommer vi att göra vårt
bästa för att nå dig med beskedet via studyalong.

Lektioner, konserter och övning

Det är viktigt att du meddelar din lärare när du inte kan komma.
Föreställningar, utställningar och konserter är betydelsefulla aktiviteter på
Kulturskolan. De är viktiga för att dina studier ska bli roliga och lyckosamma.
Vi vill att våra elever ställer upp i så hög grad som möjligt på dessa aktiviteter.
Våra lärare ger dig kunskaper på lektionen, men för att du sedan ska utvecklas
på ett bra sätt måste du även öva hemma. Din lärare hjälper dig att hitta bra
former för övningen. Föräldern har en viktig och stödjande roll när det gäller övningen.