/

Invasiva arter

Invasiva arter är växter, djur, svampar och mikroorganismer som avsiktligt eller oavsiktligt flyttats till en ny miljö och där de sprider sig snabbt och orsakar skador på naturen. Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva arter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.

Till invasiva arter räknas bland annat

 • Blomsterlupin
 • Gul skunkkalla
 • Jätteloka
 • Jättebalsamin
 • Kanadensiskt gullris
 • Parkslide
 • Vresros

Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats. kan du läsa mer om invasiva främmande arter.

Så här gör du om du upptäcker en invasiv art

Om du hittar en invasiv art kan du antingen:

 1. Bekämpa den på egen hand (om den finns på din mark eller i din trädgård).
 2. rapportera in fyndet via invasivaarter.nu. Länk till annan webbplats.

Tips vid bekämpning

 1. Klipp ned, slå eller dra upp växterna med rötterna. Se gärna till så att ingen jord följer med eftersom jord inte går att bränna.
 2. Är det inte så mycket kan du lägga det i en plastpåse och slänga i vanliga soptunnan (hushållsavfall inte i matavfallet). Har du större mängder slänger du det i stora sopsäckar (som du knyter ihop ordentligt) och slänger som brännbart på Vika återvinningscentral i Katrineholm. Länk till annan webbplats.
 3. Släng aldrig växtavfall från invasiva växter i naturen!

Vi är tacksamma till alla som hjälper till att förhindra spridningen av invasiva växter i vår kommun. Därför är det till stor hjälp att du bekämpar på egen hand om du upptäcker en invasiv växt på din egen mark, eller rapporterar din observation om växten finns på någon annans mark. Din rapportering kan bidra till att stoppa spridningen innan växten har hunnit orsaka någon skada. Tänk även på att bifoga en bild i din rapportering.

Film från Naturvårdsverket

Se filmen från Naturvårdsverket Länk till annan webbplats. som visar hur du tar hand om avfall från invasiva växter på bästa sätt. Filmen är ett komplement till texten på den här sidan.

Bra att veta

 • Katrineholms kommun ansvarar för att bekämpa invasiva växter på egen mark. Övrig mark ansvarar du som fastighets- eller markägare för.
 • Om du misstänker att du har en invasiv växt på din mark ska du som markägare bekämpa den.
 • Om du upptäcker en invasiv växt på någon annans mark kan du rapportera fyndet på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats. och därefter antingen kontakta markägaren eller Länsstyrelsen i Södermanland Länk till annan webbplats. som är ansvarig tillsynsmyndighet.

Kontakt

Miljöstrateg/kommunekolog

Linda Aldebert

Telefon: 0150-568 25, 0150-570 00 (växel)

Besök: Trädgårdsgatan 1, Katrineholm