/

Boende för äldre

När dina behov av stöd är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om boende för äldre. Det finns olika former av boenden beroende på vilket stöd du behöver. Det finns servicehus, vårdboende och demensboende. Det finns även olika typer av tillfälliga boenden som korttidsboende, växelvårdsboende och trygghetsplats.

Ansöka om boende

För att ansöka om boende kontaktar du Vård och omsorg Direkt 0150-­48 80 30.
Du kan även ansöka om boende för äldre i vår e-tjänst och blankett Länk till annan webbplats..

Handläggaren utreder din ansökan för att se om du har rätt till det boende du ansökt om. Utredningen sker så fort som möjligt. Hur lång tid det tar beror på vilka uppgifter handläggaren behöver för att fatta ett beslut.

Efter utredning får du ett skriftligt beslut. Beslutet grundas på socialtjänstlagen och ditt behov.

Servicehus

Det finns två servicehus i centrala Katrineholm. När du bor på ett servicehus får du stöd av hemtjänsten utifrån dina behov.

Vård-  och demensboenden

Det finns för närvande åtta vård- och demensboenden i kommunen. När du bor på ett vård- och demensboende kan du få det stöd du behöver i vardagen. På boendena finns omvårdnadspersonal och sjuksköterskor. Det finns också arbetsterapeuter, fysioterapeuter och läkare knutna till boendena.

Det finns olika typer av tillfälligt boende

  • Korttidsboende är en övergång mellan vistelse på sjukhus och det egna hemmet.
    Du kan få korttidsboende när du behöver rehabilitering eller återhämtning, i väntan på plats på vårdboende eller vid vård i livets slutskede.
  • Växelvårdsboende är en kontinuerlig växling mellan boende i det egna hemmet och vårdboende.
  • Trygghetsplats är till för personer som inte klarar sig hemma och snabbt behöver komma till ett boende. En trygghetsplats kan bokas upp till 14 dagar. Personer som kan få trygghetsplats får inte ha akut behov av läkare.
    Den som vårdar en anhörig och behöver egen tid kan boka en trygghetsplats för sin närstående. Trygghetsplats bokas via boendesamordnaren. Under jourtid ansvarar sjuksköterska i tjänst på kommunen.

Tillfälligt boende finns på Lövåsgården och Norrgläntan i Katrineholm, Almgården i Julita och Yngaregården i Björkvik.

Behovet av plats bedöms av boendesamordnare eller biståndshandläggare och prövas alltid enligt socialtjänstlagen.

Kontakta boendesamordnaren på telefon 0150-578 27 om du har frågor eller vill ansöka om tillfälligt boende.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.