/

Grafisk profil & logotyper

Den grafiska profilen är ett hjälpmedel för leverantörer och medarbetare i Katrineholms kommun när vi ska designa vår kommunikation oavsett kanalval, språk eller bilder. Det handlar om att med en tydlig avsändare visa vilka vi är och vad vi står för.

Logotyper

Kommunens logotype får inte förvanskas eller användas på ett oseriöst sätt. Den får endast användas när Katrineholms kommun är avsändare. Mer information om hur du får använda Katrineholms kommuns logotyp hittar du i den grafiska profilen. Är du osäker? Behöver du logtypen? Kontakta kommunikationsenheten. Kontaktuppgifter hittar du längst ner här på sidan.

Varumärkeshandbok

Varumärkeshandboken är din biljett till Sveriges Lustgård. Den beskriver hur och vad vi som representerar Katrineholm och Sveriges Lustgård som destination, ska kommunicera med omvärlden. Den ger oss en gemensam plattform med samma budskap.

Varumärkeshandboken Pdf, 4 MB.

Katrineholms kommuns vapensköld i rött med gult gaffelkors

Kommunvapnet


Katrineholms kommuns stadsvapen är en högtidssymbol. Den får endast användas vid ceremoniella tillfällen, exempelvis på flaggor, standarer och i samband med statsbesök.

Katrineholm blev stad 1917, och 1918 fastställdes stadsvapnet. Det var komponerat av konstnären Carl Richard Forsslund, som under 1910- och 1920-talen var verksam i Katrineholm. Dåvarande riksheraldikern Adam Lewenhaupt beskrev Katrineholms stadsvapen i följande ordalag:

"En röd sköld, genom ett omvänt gaffelkors av guld, delad tre fält; i första fältet en mercuriestav, i andra en hammare och i tredje en ros, allt av sagda metall".

Det omvända gaffelkorset symboliserar mötesplatsen för västra och östra stambanorna, hammaren betecknar industrin, mercuriestaven handeln och rosen trädgårdsstaden.

Vapnet kröntes av en välvd murkrona i guld. 1971 bildades Katrineholms kommun genom sammanläggning av Katrineholms stad och Stora Malms, Sköldinge och delvis Julita storkommuner samt Björkviks och Floda kommuner. Det blev då aktuellt att ta ställning till hur den nybildade kommunens vapen skulle vara utformat. Stora Malm, Sköldinge, Floda och Julita hade haft egna kommunvapen. Beslut fattades om att Katrineholms stadsvapen skulle utgöra symbol även för den nybildade Katrineholms kommun. Murkronan togs dock bort. Den ansågs symbolisera stadsbegreppet, som inte längre fanns kvar.

Vapnet användes utan murkrona fram till 1988. Då återinfördes murkronan i en något moderniserad form, som utseendemässigt anses ge vapnet en bättre balans.

Mercuriestaven

I dag utvecklas Lövåsens handelsområde. Även i city ser vi en utveckling som stärker Katrineholms roll som ett regionalt handelscentrum.

Hammaren

I dag ser vi en förnyelse av företagandet. Våra företag växer mot nya marknader. Att exempelvis bostadsbyggandet utvecklas i industriell riktning ökar behovet av miljöriktiga transporter.

Rosen

I dag satsar vi på besöksnäringen inom marknadsföringsbolaget KFV Marknadsföring AB. Under varumärket Sveriges Lustgård arbetar kommunen och företagen för att göra kommunen till en än mer attraktiv plats för boende, besökande och företagande.