/

Introduktion till dig som är vikarie inom vård och omsorg

Här finns information om hur du bokar dig på arbetspass, registerar sin tid och anmäler eventuell frånvaro.

Introduktion för vård- och omsorg

För att du ska bli bokad på arbetspass ska du ange vilken tid du kan arbeta i bokningssystemet Time Pool. För att du ska veta hur du ska arbeta i Time Pool kan du titta på instruktionsfilmerna nedan.

Lön och ändrad arbetstid

För att få lön utbetald måste du ha bokningar för den tid som du arbetat. Om du arbetar längre eller kortare tid än din bokning är det viktigt att du ändrar så det blir rätt tid. Det gör du genom att kontakta din arbetsplats.

Sjuk eller förhinder

Om du inte kan arbeta, tänk på att ändra din tillgängliga tid. Om du av någon anledning inte kan arbeta ett bokat pass, hör av dig till bemanningsenheten som tar bort din bokning och meddelar berörd chef.

Delegering och körkort

Meddela bemanningsenheten om du får delegering för att utföra hälso- och sjukvårdsuppgifter på din arbetsplats. Meddela också om du har körkort.

Informationsfolder om Time Pool

I informationsfoldern kan du läsa mer om vad du ska tänka på när du arbetar i Time Pool Pdf, 120.5 kB, öppnas i nytt fönster..

Logga in på Time Pool på webben

Filmen visar hur du loggar in på Time Pool via webben. Filmen visar även ditt schema och dina personliga uppgifter samt hur du tackar ja till arbetspass. Inloggningsuppgifter till Time Pool får du via sms från bemanningsenheten.

Gör dig tillgänglig för arbete

I den här filmen får du veta hur du i gör dig tillgänglig i Time Pool via webben. Är du tillgänglig i Time Pool kan du bli bokad på arbetspass.

Du ansvarar själv för att lägga in din tillgängliga tid i Time Pool samt att redigera den ifall du får förhinder. Du lägger dig tillgänglig så långt framåt som du vet att du kan arbeta. Vi förväntar oss att kunna få tag i dig när du har lagt dig tillgänglig i systemet.

Om du bokas på ett pass samma dag som arbetspasset börjar får du en förfrågan via sms som du accepterar. Därefter får du sms med arbetsplatsen och vilka tider du ska arbeta samt meddelande om det är något särskilt vi behöver meddela dig. Det är viktigt att du svarar på förfrågan.

Bokas du på ett pass framåt i tiden bokas du direkt. Du får då ett sms med arbetsplatsen och vilka tider du ska arbeta samt meddelande om det är något särskilt du behöver veta.

Om du arbetar inom Personlig assistans får du alltid förfrågan och bemanningsenheten kan behöva lägga dig tillgänglig i Time Pool.

Time Pool i mobilen

Filmen visar hur du arbetar med Time Pool genom mobilappen. Här kan du se dina ditt schema och dina personliga uppgifter samt hur du gör dig tillgänglig för arbete och tackar ja till arbetspass

Kontakt

Bemanningsenheten (vård och omsorg)

Äldreomsorg: 0150-577 06

Funktionsstöd: 0150-576 06

Personlig assistans: 0150-575 22