/

Stöd till äldre

Äldreomsorgen ska bidra till att äldre och deras anhöriga är trygga och har förutsättningar att leva ett aktivt och självständigt liv.

För att du ska kunna bo kvar hemma och känna dig trygg finns olika möjligheter till stöd i hemmet. Du kan läsa mer under Bo hemma.

När dina behov av stöd är så stora att du inte längre vill eller kan bo kvar hemma kan du ansöka om boende för äldre. Du kan läsa mer under Boende för äldre.

Stödet grundas på ett hälsofrämjande synsätt och ska vara anpassat och utformat så att det stödjer och utvecklar förmågan och oberoendet. Stödet ska bidra till ett meningsfullt liv.

Socialtjänstlagen styr vilket stöd du har rätt till.

Kontakt

Vård och omsorg Direkt

Telefon: 0150-48 80 30

Telefontid: Måndag-fredag klockan 8-12 och 13-16
Besök: Upplandsgatan 2, Katrineholm
Länk till annan webbplats.