/

Barn- & elevhälsan

Barn- och elevhälsan finns både i förskolan, grundskolan och gymnasieskolan men är organiserad på olika sätt. Syftet är att främja barnens och elevernas lärande, utveckling och hälsa med fokus på de som är i behov av särskilt stöd.

Kontaktuppgifter

Mejl: elevstod@katrineholm.se
Telefon: 0150–569 05
Besöksadress: Drottninggatan 10C
Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Postadress: Drottninggatan 10C, 641 30 Katrineholm

Förskola och grundskola

I förskolan och grundskolan finns elevhälsan samlad på den centrala enheten Barn- och elevhälsan. Här arbetar:

 • Logoped
 • Skolkuratorer
 • Skolläkare
 • Skolpsykologer
 • Skolsköterskor
 • Socialpedagog
 • Specialpedagoger

Gymnasieskola

I gymnasieskolan finns elevhälsan på varje enskild skola. Elevhälsan arbetar förebyggande med att ge stöd och handledning till lärare, elever och föräldrar. Här arbetar:

 • Skolkuratorer
 • Skolsköterskor
 • Skolläkare
 • Specialpedagoger
 • Studievägledare

Eleverna i gymnasieskolan och i gymnasiesärskolan får tillfälle att genomgå minst en allmän hälsokontroll under sin studietid.

Kontaktuppgifter till personal på Barn- & elevhälsan

Enhetschef

Sophie Rönnklint
Telefon: 0150-578 18
Mejl: sophie.ronnklint@katrineholm.se

Biträdande enhetschef

Ulrica Gredfors Andersson
Telefon: 0150-569 56
Mejl: ulrica.gredforsandersson@katrineholm.se

Administratör

Doris Juan
Telefon: 0150–569 05
Mejl: doris.juan@katrineholm.se

Anpassad grundskola

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Bie skola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Björkviks skola

Sarah Lundh
Mejl: 0150-574 42
Telefon: sarah.Lundh@katrineholm.se

Forssjö skola

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Julita skola

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Järvenskolan

Monica Andersson (årskurs 7 och 9 och 7-9E)
Telefon: 0150-573 08
Mejl: monica.andersson@katrineholm.se

Anette Lidman-Thelin (årskurs 7 och 8 och 7-9 D/E)
Telefon: 0150-574 15
Mejl: anette.lidman-thelin@katrineholm.se

Nyhemskolan

Evelina Björkholm
Telefon: 0150-573 25
Mejl: evelina.bjorkholm@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

Sarah Lundh
Mejl: 0150-574 42
Telefon: sarah.Lundh@katrineholm.se

Sanela Uzicanin
Telefon: 0150-573 69
Mejl: sanela.uzicanin@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Petra Fagerlund
Telefon: 0150-573 49
Mejl: petra.fagerlund@katrineholm.se

Sköldinge skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Stensättersskolan

Peder Larsson
Telefon: 0150-573 89
Mejl: peder.larsson@katrineholm.se

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Valla skola

Lotta Milde
Telefon: 0150-48 88 16
Mejl: lotta.milde@katrineholm.se

Anpassad gymnasieskola

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet 1 och 4

Maria Hurtigh
Telefon: 0150-574 21
Mejl: maria.hurtigh@katrineholm.se

Duveholmsgymnasiet 2

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College 1 och 2

Marita Lindfors
Telefon: 0150-574 69
Mejl: marita.lindfors@katrineholm.se

Lindengymnasiet

Pernilla Cederberg
Telefon: 0150-577 51
Mejl: pernilla.cederberg@katrineholm.se

Anpassad grundskola

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Bie skola

Josefin Andersson
Telefon: 0150-48 82 09
Mejl: josefin.andersson1@katrineholm.se

Björkviks skola

Madeleine Hanssen
Telefon: 0150-573 23
Mejl: madeleine.hanssen@katrineholm.se

Bryggan

Maria Ivarsson
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Forssjö skola

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Julita skola

Josefin Andersson
Telefon: 0150-48 82 09
Mejl: josefin.andersson1@katrineholm.se

Järvenskolan

Lotta Wessberg (årskurs 7 och 7-9 D/E)
Telefon: 072-244 87 62
Mejl: charlotta.wessberg@katrineholm.se

Sofia Martinsson (årskurs 8)
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Maria Ivarsson (årskurs 9 och 7-9 D/E)
Telefon: 0150-573 07
Mejl: maria.ivarsson@katrineholm.se

Nyhemsskolan

Madeleine Hanssen
Telefon: 0150-573 23
Mejl: madeleine.hanssen@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

Kerstin Andersson
Telefon: 070-231 61 19
Mejl: kerstin.andersson3@katrineholm.se

Skogsborgskolan

Josefin Andersson
Telefon: 0150-48 82 09
Mejl: josefin.andersson1@katrineholm.se

Sofia Martinsson
Telefon: 070-574 13 23
Mejl: sofia.martinsson@katrineholm.se

Sköldinge skola

Camilla Öhman
Telefon: 0150-568 77
Mejl: camilla.ohman@katrineholm.se

Stensättersskolan

Ulla Lindberg Svahn
Telefon: 070-573 63 39
Mejl: Ulla.Lindberg-Svahn@katrineholm.se

Camilla Öhman
Telefon: 0150-568 77
Mejl: camilla.ohman@katrineholm.se

Valla skola

Camilla Öhman
Telefon: 0150-568 77
Mejl: camilla.ohman@katrineholm.se

Skolpsykologer

Helena Andersson
Telefon: 0150-48 82 10
Mejl: helena.andersson@katrineholm.se

Mahmoud Saeed
Telefon: 0150-48 88 15
Mejl: mahmoud.saeed@katrineholm.se

Sofie Fredin
Telefon: 0150-48 82 11
Mejl: sofie.fredin@katrineholm.se

Viktoria Thulin
Telefon: 0150-48 82 12
Mejl: viktoria.thulin@katrineholm.se

Specialpedagoger

Annelie Rinaldo
(Sandbäcksskolan, Skogsborgsskolan 1-6D och förskolorna)
Telefon: 0150-568 50
Mejl: annelie.rinaldo@katrineholm.se

Carina Svensson
(Sandbäcksskolan, Stensättersskolan och förskolorna)
Telefon: 0150-573 65
Mejl: carina.svensson@katrineholm.se 

Christina Assermark
(Bie skola, Julita skola, Valla skola och Sköldinge skola)
Telefon: 0150-575 34
Mejl: christina.assermark@katrineholm.se

Louice Lind
(Skogsborgsskolan, Nyhemsskolan, Järvenskola och 7-9E)
Telefon: 0150-568 56
Mejl: louice.lind@katrineholm.se

Pernilla Holmgren
(Björkviks skola, Forssjö skola, Nyhemsskolan, Skogsborgsskolan)
Telefon: 015-573 70
Mejl: pernilla.holmgren@katrineholm.se

Socialpedagoger

Camilla Knutsson
Telefon: 070-570 86 82
Mejl: camilla.knutsson@katrineholm.se

Logoped (förskolorna)

Isabelle Edling
Telefon: 0150-577 30
Mejl: isabelle.edling@katrineholm.se

Klagomålshantering

Eventuella klagomål kring vår verksamhet kan du lämna in via vår e-tjänst eller på en blankett. Mer information hittar du på sidan Klagomålshantering.

Elevhälsoplan

Den övergripande elevhälsoplanen beskriver det samlade elevhälsoarbetet för verksamheterna inom bildningsförvaltningen i Katrineholms kommun. Den ger vägledning i elevhälsoarbetet på både övergripande och lokal nivå i kommunen och ska vara ett levande dokument i alla verksamheter.

Elevhälsoplanen Pdf, 330.8 kB, öppnas i nytt fönster.