/

Skolskjuts och busskort

Skolskjuts är kostnadsfria resor till och från skolan för elever i förskoleklass upp till årskurs 9. Det kan vara resor med allmän kollektivtrafik (busskort), skolbuss eller skoltaxi. Skolskjuts gäller enbart till och från skolan, inte till och från fritidshem

Kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare

Telefon: 0150-572 69
Mejl: skolskjuts@katrineholm.se

Skolskjuts i grundskola

 

För att ha rätt till skolskjuts ska avståndet mellan bostaden (folkbokföringsadressen) och skolan vara:

  • 3 kilometer för elever i årskurs F-3
  • 4 kilometer för elever i årskurs 4-9

Tillämpningsregler

Här kan du läsa våra Riktlinjer för skolskjuts elevresor Pdf, 119.2 kB.

Ansök om busskort/skolskjuts

Inför varje nytt läsår behöver du skicka in en ansökan om skolskjuts. För läsåret 2024-2025 är sista dagen för ansökan den 15 maj 2024. Ansökan skickar du in via vår e-tjänst och du blir meddelad beslutet senast veckan innan skolstart.

Ansökan som skickas in under pågående läsår har en handläggningstid på upp till 2 veckor.

Här hittar du e-tjänsten där du ansöker om skolskjuts. Länk till annan webbplats.

 

Busskort

Grundskoleelever som beviljas skolskjuts med linjetrafiken, får ett busskort som kan användas på Sörmlandstrafikens linjer inom Katrineholm.

Kortet är laddat med 3 resor/dag och kan användas mellan 04.00-23.59 på vardagar (ej under sommarlovet).

Vad gäller vid skolstart?

Elever som tidigare beviljats busskort av Katrineholms kommun kan spara detta till nästa läsår. Det omaktiveras till skolstart, förutsatt att en ansökan har skickats in.

Nya kort lämnas ut på skolan under första skoldagen.

Borttappat kort

Borttappat, trasig eller stulet kort ersätts på skolans expedition mot en avgift på 100 kronor. Du betalar för det nya kortet kontant eller med Swish.

 

Skolbuss/skoltaxi

Elever som beviljas skolbuss/skoltaxi hänvisas till en uppsamlingsplats/hållplats och denna, samt tid för upphämtning, meddelas av skolskjutshandläggare senast veckan innan skolstart.

Avbokning och kontaktuppgifter

Vid sjukdom eller ledighet ska elevens resor avbokas genom att kontakta det buss/taxibolag som eleven åker med.

Katrineholms Buss:
Mejl: info@katrineholmsbuss.se
Telefon och sms: 076-8484257

Axelssons
Mejl: sormland@axbuss.se
Telefon: 010-207 11 03
Sms: 0736-20 10 03


Olycksfall

Har ditt barn råkat ut för en olycka och behöver taxi till och från skolan, behöver en skadeanmälan skickas in så snart som möjligt. Läs mer om vad som gäller och hur du skickar in anmälan.

 

Skolskjuts vid val av annan skola/friskola

I Katrineholms kommun är det fritt skolval. Vid val av annan skola än den eleven normalt skulle placeras i, utifrån sitt upptagningsområde, har eleven dock inte alltid rätt till skolskjuts.

Enligt skollagen (3 kapitlet, 7§) är kommunen inte skyldig att anordna skolskjuts för elever i årskurs F-9 som väljer att gå i en friskola eller en annan kommunal grundskola än den eleven normalt skulle placeras i, om det inte kan ske utan organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Vill ni veta mer om vilket upptagningsområde ni tillhör och vad som gäller i ert fall, kontakta skolskjutshandläggare.

 

Skolskjuts vid växelvis boende

Växelvis boende innebär att eleven stadigvarande bor 50/50 på två olika adresser. Förutsättningarna för att få skolskjuts på grund av växelvis boende är att:

  • avståndskravet är uppfyllt
  • båda adresserna är inom Katrineholms kommun.
  • eleven går i placeringsskolan i det upptagningsområde som eleven är folkbokförd i.

Skolskjuts av särskilda skäl

Elever som inte uppfyller avståndskravet men som på grund av särskilda skäl är i behov av skolskjuts kan ansöka om detta, varpå en utredning genomförs.

Särskilda skäl kan exempelvis vara farlig skolväg. Bedömning av vägen görs då utifrån trafikintensitet, hastighet och vägens utformning. Det kan också vara på grund av funktionsnedsättning. Ansökan måste då kompletteras med ett läkarintyg/utlåtande som styrker elevens behov av skolskjuts.

 

Skolskjuts i mån av plats

Elever som inte uppfyller avståndskravet har möjlighet att ansöka om skolskjuts i mån av plats. Finns det lediga platser i skolbussen/skoltaxin beviljas man skolskjuts i mån av plats, under förutsättningen att det inte medför några organisatoriska eller ekonomiska svårigheter för kommunen. Vi hänvisar alltid till befintliga turer och uppsamlingsplatser.

Beslutet upphävs med omedelbar verkan om annan skolskjutsberättigad elev eller elev med tyngre vägande faktorer sett till ålder och skolväg är i behov av platsen.

Beslut om skolskjuts i mån av plats meddelas efter skolstart.

 

Överklaga beslut om skolskjuts och elevresor

Här hittar du information om hur du överklagar ett beslut om skolskjuts eller elevresor. Det är två olika instruktioner beroende på vad beslutet gäller.

Här hittar du instruktionen. Pdf, 129.8 kB.

Elevresor på gymnasiet

 

Du ansöker om busskort till din hemkommun, alltså till den kommun som du är folkbokförd i. Kriterier för att få söka busskort:

  • Du studerar på en gymnasieskola i Sörmlands län.
  • Du har mer än 6 kilometer till skolan.
  • Du är folkbokförd i Katrineholms kommun.

Du som studerar på en gymnasieskola utanför Sörmlands län kan istället ansöka om resetillägg. Läs om reglerna för skolskjuts och busskort Pdf, 115.2 kB..

 

Ansök om busskort

Sista ansökningsdag för busskort är den 15 maj inför kommande läsår. Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet ansöker utifrån ditt förstahandsval. Du ansöker om busskort i vår e-tjänst för ansökan om busskort. Länk till annan webbplats.

Hämta ditt busskort

Om du redan har ett busskort som du tidigare beviljats av Katrineholms kommun, kan du spara det. Kortet blir aktiverat på nytt inför skolstart om du har skickat in en ansökan.

  • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola i Katrineholm, hämtar ut ditt busskort på respektive skola i Katrineholm.
  • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola utanför Katrineholm, men inom Sörmlands län, hämtar ut ditt busskort på Kontaktcenter.

Tappat bort ditt busskort?

Har du som studerar på en gymnasieskola i Katrineholm tappat bort, haft sönder eller fått ditt kort stulet får du kvittera ut ett nytt på skolan. Du som studerar på en gymnasieskola utanför Södermanlands län får kvittera ut ett nytt kort på Kontaktcenter. Det kostar 100 kronor att få ett nytt busskort och du kan betala kontant eller med Swish.

 

Milersättning och åka med grundskolskjuts

Du som har mer än 6 kilometer från hemmet till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats, kan ansöka om milersättning för resor med bil. Milersättning betalas ut terminsvis och du ansöker samtidigt som du ansöker om busskort.

Åka med grundskolans skolskjuts i mån av plats

I de fall ett skolskjutsfordon trafikerar sträckan intill eller i närheten av din adress, finns det möjlighet att ansöka om att åka med i mån av plats till närmaste busshållsplats. Du ansöker samtidigt som du ansöker om busskort och får besked omkring skolstart.