/

Råd- & samverkansgrupper

I kommunen finns flera råd- och samverkansgrupper för att kunna informera och samråda inom specifika områden.

Rådet för trygghet och säkerhet

Rådet för trygghet och säkerhet är ett samverkansorgan mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten med syfte att förebygga brott och skador.

Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, ökar riskerna för upptäckt, höjer trygghetsfaktorn och på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana.

Det skadeförebyggande arbetet innefattar långsiktigt skadeförebyggande arbete riktat till alla åldrar, miljöer och situationer. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot högriskgrupper och högriskmiljöer. 

Samverkansorganet ska initiera, stödja och följa upp brotts- och skadeförebyggande arbete i kommunen. Jämställdhets- folkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del av arbetet.

Kommunstyrelsen har antagit en uppdragsbeskrivning för rådet. Pdf, 54.1 kB.

Citysamverkan

Citysamverkan Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, fastighetsägare i city, Katrineholm Handel och KFV Marknadsföring. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Katrineholm som handelsplats, skapa en trevlig och trygg miljö i centrum samt skapa höga upplevelsevärden för företag, boende och besökare. Vi vill att Katrineholms city ska vara en vacker, trygg och attraktiv marknadsplats med en mångfald av verksamheter. Det ska vara en plats där människor kan mötas, verka och trivas tillsammans.

Under 2012 började Citysamverkan sitt arbete, med visionen att Katrineholms city ska vara västra Sörmlands mest attraktiva city som lockar kunder från när och fjärran.

Läs mer om Citysamverkan på Visit Katrineholms webbplats Länk till annan webbplats.

Näringslivsrådet - länken mellan kommun och näringsliv

Näringslivsrådet är en länk mellan kommun och näringsliv och leds av kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Christer Sundqvist (M).

Syftet med Näringslivsrådet är att bidra till att utveckla Katrineholms företagsklimat och att skapa bra förutsättningar för företagande.

-Näringslivsrådet har en bra blandning mellan ”stort och smått” och fördelat på flera branscher och företagsorganisationer.

-Kontakten mellan näringsliv, företagarrepresentanter och kommun är viktig när vi tillsammans bygger framtidens Katrineholm. Det är en ära att få leda denna grupp, säger Christer Sundqvist.

 

Gymnasieelever på olika program.

 

Näringslivsrådet: Christine Larsson Abbotnäs, Anna Remröd Ica Maxi, Marcus Gerdåker Tegelstaden, Stefan Edlund Blomberg & Stensson, Hannah Larsson Företagarna, Sarah Lagerbäck Hotell Statt, Birgitta Hammar KTC, Susanne Staf Hyreshuset, Jakob Jansson vice ordförande +Katrineholm, Christer Sundqvist (M) vice ordförande Kommunstyrelsen, Johan Söderberg (S) ordförande Kommunstyrelsen, Zana Zgog näringslivsutvecklare och Magnus Runesson Samhällsbyggnads-och näringslivchef.

Näringslivsrådets sammansättning gäller från 2023-2026 och är beslutat i Kommunstyrelsen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm

Funktionsrättsrådet verkar för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.

Funktionsrättsrådet består av representanter från kommunens handikappföreningar samt kommunens förvaltningar och bolag. Rådets ordförande ingår i folkhälsoutskottet, som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm ska bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet träffas för samråd och information mellan kommunen och företrädare för pensionärerna. Pensionärsrådet är remissinstans i planeringsfrågor i kommun i frågor som rör pensionärer.

Kommunstyrelsen utser en av sina ledamöter i pensionärsrådet till ordförande. Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice ordförande. Pensionärsrådet består av 15 ledamöter och 10 ersättare.

Pensionärsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om samhällsplanering och befintliga resurser beträffande bistånd och service för pensionär.
  • Följa förändringar i efterfrågan av samhällets resurser och den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområde.
  • Inhämta synpunkter och erfarenheter och aktualisera önskemål och behov av förändringar.

 

Kontakt

Stadshuset Gröna Kulle

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag-torsdag klockan 08:00-12:00 och 13:00-16:00, fredag klockan 08:00-12:00