/

Råd- & samverkansgrupper

I kommunen finns flera råd- och samverkansgrupper för att kunna informera och samråda inom specifika områden.

Rådet för trygghet och säkerhet

Rådet för trygghet och säkerhet är ett samverkansorgan mellan kommunen, polisen och räddningstjänsten med syfte att förebygga brott och skador.

Att förebygga brott innebär att vidta åtgärder som minskar tillfällen till brott, ökar riskerna för upptäckt, höjer trygghetsfaktorn och på olika sätt förhindrar att barn och ungdomar kommer in på en brottslig bana.

Det skadeförebyggande arbetet innefattar långsiktigt skadeförebyggande arbete riktat till alla åldrar, miljöer och situationer. Speciell uppmärksamhet ska riktas mot högriskgrupper och högriskmiljöer. 

Samverkansorganet ska initiera, stödja och följa upp brotts- och skadeförebyggande arbete i kommunen. Jämställdhets- folkhälso- och mångfaldsperspektivet ska vara en självklar del av arbetet.

Citysamverkan

Citysamverkan Katrineholm är ett samverkansprojekt mellan Katrineholms kommun, fastighetsägare i city, Katrineholm Handel och KFV Marknadsföring. Tillsammans arbetar vi för att utveckla Katrineholm som handelsplats, skapa en trevlig och trygg miljö i centrum samt skapa höga upplevelsevärden för företag, boende och besökare. Vi vill att Katrineholms city ska vara en vacker, trygg och attraktiv marknadsplats med en mångfald av verksamheter. Det ska vara en plats där människor kan mötas, verka och trivas tillsammans.

Under 2012 började Citysamverkan sitt arbete, med visionen att Katrineholms city ska vara västra Sörmlands mest attraktiva city som lockar kunder från när och fjärran.

Läs mer om Citysamverkan på KFV marknadsförings webbplats Länk till annan webbplats.

Näringslivsrådet - länken mellan kommun och näringsliv

Näringslivsrådet är en länk mellan kommun och näringsliv och leds av kommunstyrelsens 1:a vice ordförande Christer Sundqvist (M).

Syftet med Näringslivsrådet är att bidra till att utveckla Katrineholms näringslivsklimat och att skapa bra förutsättningar för företagande.

-Näringslivsrådet har en bra blandning mellan ”stort och smått” och fördelat på flera branscher.

-Kontakten mellan näringsliv, företagarrepresentanter och kommun är viktig när vi tillsammans bygger framtidens Katrineholm. Det är en ära att få leda denna grupp, säger Christer Sundqvist.

Näringslivsrådet

Näringslivsrådet bild är från 2019: Då leddes rådet av Lars Härnström kommunstyrelsens 1:a vice ordförande men fr o m september 2019 leds det av efterträdaren Christer Sundqvist. Med på denna bild är Kurt Aldén Swedboard international, Patrik Andersson Ericsbergs säteri, Håkan Bennetoft Företagarna KFV, Fredrik Isaksson Rocklunda gård, Katarina Jansson Sörmlands sparbank, Sarah Lagerbäck Hotell Statt, Carina Lloyd Katrineholms kommun, Thomas Lövgren Nyföretagarcentrum, Louise Magnusson KFV marknadsföring, Patrik Wirlén Matpiraten samt Stefan Toll kommunens näringslivschef.
Saknas på bilden gör:
Birgitta Hammar Katrineholms tekniska college, Emma Cosmo Hyreshuset, Leonhard Schneider Västra Sörmlands näringsliv och Jaana Olsson Katrineholm handel. Caroline Bonde Deichmann från Ericsbergs säteri har ersatt Patrik Andersson i juni 2019.
Näringslivsrådets sammansättning gäller från 2019-2022 och är beslutat i Kommunstyrelsen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm

Funktionsrättsrådet verkar för att goda livsvillkor uppnås för personer med funktionsnedsättning i Katrineholms kommun.

Funktionsrättsrådet består av representanter från kommunens handikappföreningar samt kommunens förvaltningar och bolag. Rådets ordförande ingår i folkhälsoutskottet, som ansvarar för strategiska tillgänglighetsfrågor i kommunen.

Funktionsrättsrådet Katrineholm ska bevaka tillgänglighetsfrågorna genom att representera de funktionsnedsattas synpunkter.

Pensionärsrådet

Pensionärsrådet träffas för samråd och information mellan kommunen och företrädare för pensionärerna. Pensionärsrådet är remissinstans i planeringsfrågor i kommun i frågor som rör pensionärer.

Kommunstyrelsen utser en av sina ledamöter i pensionärsrådet till ordförande. Pensionärsrådet väljer en av pensionärsorganisationernas ledamöter till vice ordförande. Pensionärsrådet består av 15 ledamöter och 10 ersättare.

Pensionärsrådet ska:

  • Hålla sig underrättat om samhällsplanering och befintliga resurser beträffande bistånd och service för pensionär.
  • Följa förändringar i efterfrågan av samhällets resurser och den allmänna utvecklingen inom verksamhetsområde.
  • Inhämta synpunkter och erfarenheter och aktualisera önskemål och behov av förändringar.

Kontakt

Stadshuset Gröna Kulle

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag-fredag klockan 08:00-12:00, 13:00-16:00