/

Äldre, sjukdom och funktions-nedsättning

Anhörigcentralen på Drottninggatan 21 erbjuder stöd och flera olika aktiviteter för dig som anhörig, enskilt eller i grupp. Vi finns för dig som är över 18 år och lever nära någon som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning (fysisk eller psykisk). Inga diagnoskrav.

Det kan vara både positivt och meningsfullt att vårda eller stödja någon i sin närhet. Anhöriga som ger vård och stöd kan riskera att drabbas av egen ohälsa. Ibland kan du själv behöva stöd för att orka.

Vi utgår alltid från din unika situation och dina behov. Anhörigstödet är en service och är helt kostnadsfritt. Du kan med förtroende vända dig till oss och låta oss se hur vi kan hjälpa just dig. Vi har tystnadsplikt.

Anhörigcentralen finns på Drottninggatan 21

Vi tar emot besök efter tidsbokning och erbjuder samtal utomhus och digitala lösningar för de som så önskar.

Vi finns tillgängliga på telefon

Har du frågor eller vill ha mer information så kan du kontakta oss på telefonnummer
0150-578 60.

Anhörigcentralen erbjuder

  • Vägledning och förmedling av kontakter
  • Anhöriggrupper - erfarenhetsutbyte med andra i liknande situation. Grupperna skapas löpande efter behov och olika målgrupper
  • Enskilt samtal - medmänskliga samtal utifrån din situation som anhörig.
  • Information och anhörigutbildningar
  • Föreläsningar
  • Personligt utformat stöd
  • Social verksamhet
  • Avslappnande massage och annan stresshantering.

Program anhörigcentralen hösten 2024

Aktiviteterna sker på Anhörigcentralen, Drottninggatan 21, och är kostnadsfria om inget annat anges. Anmälan krävs - se nedan.

Vill du få programmet skickat till dig så kan du ringa oss på 0150–578 60.
Ladda ner programmet i PDF-format här om du vill skriva ut det själv. Pdf, 321.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Kurser till dig som anhörig

Information från olika professioner om vad kommunen har att erbjuda för dig som vårdar/stödjer någon som är långvarigt sjuk eller äldre. Kurserna är på 5 gånger. Tillfälle finns för samtal och erfarenhetsutbyte.

Kurs 1: Måndagar 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 7/10. Tid: 13.30-15.30.

Kurs 2: Måndagar 21/10, 28/10, 4/11, 11/11, 18/11. Tid: 17–19.

Samtalsgrupp Parkinson

Anhöriga till personer med Parkinson sjukdom, träffas och utbyter erfarenheter,
Ta en fika och umgås
Torsdagar 5/9, 17/10, 14/11,19/12. Tid: 15.00-16.30.

Anhörigträffar

För dig som vårdar eller stödjer någon äldre i din närhet. Kom och träffa andra i liknande situation. Ta en fika och umgås.
Torsdagar 29/8, 26/9, 31/10, 28/11, 12/12. Tid: 13-15.

Anhörigträff särskilt boende för äldre

Samtal och erfarenhetsutbyte tillsammans med anhörigcentralen och demens­sjuksköterska. För mer information se separat flyer eller kontakta oss på 0150-578 60

NPF föräldraträffar

Samtal och erfarenhetsutbyte i grupp för dig som har barn/vuxna barn med NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning). Träffarna är fristående och inga krav på diagnos.
Tisdagar 3/9, 1/10, 29/10, 26/11. Tid: 18–20.

Föräldrar till vuxna barn med psykisk ohälsa

Samtalsgrupp för vägledning, erfarenhetsutbyte och stöd till dig som anhörig.  
Tisdagar 10/9, 8/10, 5/11, 3/12. Tid: 17-19

Träffpunkt Julita

Är du anhörig och bor i Julita med omnejd. Kom på våra träffar på Lida backe, ta en fika och umgås för samtal och erfarenhetsutbyte.
Torsdagar 12/9, 10/10, 7/11, 5/12 Tid: 14-15.30.

Temaföreläsningar

Sorg, väntesorg och vägen vidare

Diakon Kristina Wallbing samtal om sorg vid förändrade livssituationer.
Onsdag 2/10. Tid: 18-20.

Minnesproblematik

Information av Maria Eseling, kommunens demenssjuksköterska.
Torsdag 3/10. Tid: 14-16.

Överförmyndaren

Informerar om God man och förvaltarskap, framtidsfullmakter m.m.
Torsdag 21/11. Tid: 15–17.

Avslappnande massage

För dig som anhörig, unna dig en stunds avkopplande individanpassad massage.
Tid efter överenskommelse. Ring 0150-578 51 för bokning.

Enskilda samtal

Ring och boka ett medmänskligt samtal (ej terapeutiska).
Du pratar, vi lyssnar. Telefon 0150-578 60.

Öppet Hus

Kom och träffa oss som jobbar på Drottninggatan 21.
Måndag 30/9. Tid 13.30-17.00.

Kom ihåg att anmäla dig!

Du anmäler dig genom att ringa till oss på 0150–578 60 eller mejla till anhorigcentralen@katrineholm.se.

Alla aktiviteter sker på Anhörigcentralen om ingen annan plats anges!

Med reservation för eventuella ändringar.

Digitala kunskapsguider

Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) är en samarbetsresurs för att utveckla framtidens ahörigstöd. Där hittar du bland annat webbutbildningar för anhöriga.

Navigeringskurs om demens för anhöriga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Digital kunskapsguide för vuxna anhöriga till personer med psykisk ohälsa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vill du att anhörigstödet kontaktar dig?

Fyll namn, telefon eller mejl i fälten nedan. Tryck på Skicka. Vi kontaktar dig så snart vi kan.Att se, bemöta och göra anhöriga delaktiga är viktigt i alla verksamheter som möter anhöriga. Personal från anhörigstödet kan komma till din arbetsplats/förening och informera om verksamheten och/eller anhörigstödjande perspektiv.

Vi kan tillsammans komma överens om du önskar något speciellt fokusområde på informationen.

Kontakt

Anhörigcentralen

Telefon: 0150-578 60

Öppettider: Vardagar klockan 8-16 med vissa avvikelser.
Ring och boka tid.