/
/

Öppettider & kontakt

Huvudbiblioteket

Kulturhuset Ängeln
Besöksadress: Djulögatan 27, 641 80 Katrineholm
Telefon: 0150-576 30
E-post: biblioteket@katrineholm.se
Tillgängligheten på Kulturhuset Ängeln 

Öppettider

Ordinarie öppettider
September–maj
Måndag–torsdag klockan 9–19
Fredag klockan 9–18
Lördag klockan 10–16

MerÖppet

Nu kan du använda Kulturhuset Ängeln utanför våra bemannade öppettider, varje dag klockan 6-22. Vi kallar det MerÖppet. Under MerÖppet är du på egen hand i lokalerna.

Registrera dig för MerÖppetlänk till annan webbplats

 

För att kunna använda MerÖppet behöver du

  • Ha fyllt 18 år.
  • Registrera dig och med bankId godkänna avtalet i vår e-tjänst. Har du inte bankId får du skriva på ett avtal på Kulturhuset Ängeln.
  • Hämta ut din nyckelbricka på Kulturhuset Ängeln inom 4 veckor.
  • Registrera dig för MerÖppet 

Hur fungerar det?

Att komma in i huset
Sätt nyckelbrickan mot dosan vid ytterdörren som är närmast Katrineholms konsthall, tryck in din personliga kod. Dörren låses upp och öppnas automatiskt.

Du får inte släppa in någon annan person. Undantag gäller för att som målsman ta med sig egna barn. Märker du att någon person följer med dig in i lokalen är du skyldig att meddela oss detta.

Brickan och koden är personliga och får aldrig lämnas ut eller förvaras tillsammans. Förkommen nyckelbricka ersätts med 300 kronor.

Notera var nödutgångar och brandsläckare är belägna vid ditt första besök på kulturhuset. 

När Kulturhuset Ängeln stänger
En kvart före ordinarie stängning kommer ett meddelande om att det är dags att avsluta dina ärenden och lämna huset alternativt logga in med MerÖppet om du vill stanna. Då är också sista möjligheten för dagen att betala utskrifter över disk. Efter ordinarie stängning kan utskrifter endast betalas med bankkort direkt i Princh-appen.

MerÖppet slutar klockan 22 alla dagar och du kommer att bli ombedd att lämna lokalen i god tid. När du lämnar Kulturhuset Ängeln måste du igen använda din nyckelbricka och kod för att öppna dörren och gå ut. 

Larmet går på klockan 22, då ska lokalen vara utrymd. Om du som besökare dröjer dig kvar i lokalen blir du ersättningsskyldig vid utlöst larm. 

Skötsel och säkerhet
Besök under Meröppet sker under eget ansvar. Kom ihåg att det här är ditt kulturhus och att vi alla hjälps åt att hålla det rent och snyggt. 

Ditt besök under Meröppet registreras i kommunens låssystem, vilket innebär att det går att spåra vid eventuell skadegörelse, stöld eller om obehöriga vistats i lokalen. 

Respektera andra besökare och ha en trevlig ton under ditt besök. 

Vi förbehåller oss rätten att bryta detta avtal i de fall då du som besökare inte följer ovanstående uppföranderegler. 

Om du glömt din pinkod behöver du besöka Kulturhuset Ängeln för att skapa en ny. 

Låna, lämna och hämta reserverade böcker och använda datorer
För att kunna låna böcker och använda datorerna behöver du ha en pinkod knuten till ditt lånekort. 

Du lånar, lämnar och bokar datorer som vanligt med ditt lånekort. Du kan ha avgifter upp till 149 kronor på ditt lånekort, vid högre belopp måste du reglera avgiften för att kunna låna i automaten eller boka en dator. Detta kan du göra under våra bemannade öppettider. 

Utskrifter
Det finns möjlighet att skriva ut även under Meröppet men betalning kan endast ske med bankkort direkt i Princh-appen eller via mobil eller dator. Ingen betalningar kan ske över disk efter ordinarie stängning.

Filialer

På bibliotekets filialer kan du låna och lämna tillbaka böcker och annan media. Det finns personal på plats som hjälper dig. Vi har filialer i:

Björkvik

Skolan
Åsättersvägen 6
641 63 Björkvik
Telefon: 0150-48 82 46
Öppettider: måndagar klockan 15–19.

Julita

Skolan
Skolvägen 3
640 25 Julita
Telefon: 0150-48 82 45
Öppettider: onsdagar 14.30-18.30

Sköldinge

Köpmangatan 4
640 24 Sköldinge
Telefon: 0150-576 40
Öppettider: måndagar klockan 9-12,
torsdagar klockan 14-19.

Biblioteksservice

Biblioteksservice innebär att du kan hämta beställda böcker och lämna tillbaka böcker. Det finns personal på plats som hjälper dig. Biblioteksservice hittar du i:

Forssjö

Skolan
Svanvägen 6
641 93 Katrineholm
Telefon: 0150-576 22
Öppettider: Torsdagar 8–9 

Strångsjö

Skolan
Skolvägen 2
641 92 Katrineholm
Telefon: 0150-48 82 43
Öppettider: Fredag (jämna veckor) 13.30–14.30

Valla

Skolan
Oppundavägen
640 23 Valla
Telefon: 0150-48 82 43
Öppettider: Torsdag 14–15 

Skolbiblioteken

I Katrineholms kommun har alla kommunala grundskolor ett skolbibliotek inom sitt skolområde. I skolbiblioteken jobbar bibliotekarier och skolbibliotekspedagoger. Varje skola är med och påverkar verksamheten som till exempel kan innehålla temaläsning, källkritik och bokcirklar.

 

Bie skola

Klara Jennische
Telefon: 0150-48 82 44
Mejl: klara.jennische@katrineholm.se

Björkviks skola

Bengt Hurtig
Telefon: 0150-48 82 46
Mejl: bengt.hurtig@katrineholm.se 

Duveholmsgymnasiet

Karolina Rochling
Telefon: 0150-574 62
Melj: karolina.rochling@katrineholm.se 

Duveholms gymnasiesärskola

Karolina Rochling
Telefon: 0150-574 62
Melj: karolina.rochling@katrineholm.se 

Forssjö skola

Veronica Wilsson
Telefon: 0150-576 22
Mejl: veronica.wilsson@katrineholm.se

Julita skola

Marie Gustafsson
Telefon: 0150-48 82 45
Mejl: marie.gustafsson@katrineholm.se

Katrineholms Tekniska College

Karolina Rochling
Telefon: 0150-574 62
Mejl: karolina.rochling@katrineholm.se

Lindengymnasiet

Evelina Nömm
Telefon: 0150-576 25
Mejl: evelina.nomm@katrineholm.se

Nyhemsskolan

Carina Wising
Telefon: 0150-573 36
Mejl: carina.antonsson.wising@katrineholm.se

Nävertorp grundsärskola

Cecilia Larsson
Mejl: cecilia.larsson@katrineholm.se

Sandbäcksskolan

Annika Larsson
Telefon: 0150-573 63
Mejl: annika.larsson2@katrineholm.se

Skogsborgsskolan

Erik Sjöberg
Telefon: 070-570 14 77
Mejl: erik.sjoberg@katrineholm.se

Sköldinge skola

Annika Elmhag
Telefon: 0150-576 40
Mejl: annika.elmhag@katrineholm.se

Strångsjö skola

Syrjeva Berberi
Telefon: 0150-48 82 43
Mejl: syrjeva.berberi@katrineholm.se

Järven Söder

Erling Persson
Telefon: 0150-576 64
Mejl: erling.persson@katrineholm.se

Järven Tallås

Ellen Mägi Hurtig
Telefon: 0150-578 31
Mejl: ellen.magi.hurtig@katrineholm.se

Valla skola

Jens Holmberg
Telefon: 072-853 21 89
Mejl: jens.holmberg@katrineholm.se

Västra skolan

Anne Helminen
Telefon: 0150-576 41
Mejl: anne.helminen@katrineholm.se

Östra skolan

Veronica Wilsson
Telefon: 0150-576 22
Mejl: veronica.wilsson@katrineholm.se