/

Gymnasieskola

Välkommen till Katrineholms gymnasieskolor!
Vårt mål är att vara en stark och trygg skola för bättre kunskaper. Gymnasieskolorna i Katrineholm erbjuder flera program med olika inriktningar. Vissa program förbereder dig för yrkeslivet direkt efter gymnasiet. Andra program förbereder dig i första hand för vidare studier på högskola eller universitet.


Du kan läsa mer om våra gymnasieprogram på vår gymnasiewebb.

Mer information om ansökan och antagning till gymnasieskolan hittar du längre ner på sidan.

Allt om gymnasieskolan i Katrineholm!

Här hittar du all information om våra program och skolor. Du kan också läsa om kursplanering och allt som hör till gymnasievalet.

Ansökan och antagning

Perioden för att ansöka till gymnasiet pågår mellan den 19 januari och den 15 februari.

Rutiner vid ansökan till gymnasiet Pdf, 425.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansök direkt på webben

Om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22.

 • Du som är elev på en kommunal grundskola loggar in och ansöker via Lärknuten.
 • Du som är elev på Kunskapsskolan, Vingåkers kommun eller Flens kommun får inloggningsuppgifter till ansökningstjänsten från din studie- och yrkesvägledare i samband med att ansökan öppnar i januari.

Behöver du hjälp att fylla i din ansökan så kan du få det från studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Ansök till gymnasiet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du som inte kan ansöka på webben

Du som inte kan ansöka via webben ansöker via en blankett. Glöm inte att du också måste bifoga dina slutbetyg från årskurs 9. Blanketten finns att hämta på Kontaktcenter som du hittar på Djulögatan 31B.

Behörighet

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller, skiljer sig åt beroende på om du söker till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program.

Behörighet till yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i fem valfria ämnen.

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola/universitet.

Behörighet till högskoleförberedande program
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha lägst godkänt betyg (E) i minst tolv ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i ytterligare nio ämnen.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

Fri kvot och särskilda skäl

Om du har medicinska eller sociala skäl kan du prövas för antagning i så kallad fri kvot. Du måste dock fortfarande vara behörig enligt kriterierna.

Om du har särskilda skäl för söka en utbildning utanför ditt samverkansområde eller skickar in ansökan för sent, använd blanketten nedan.

Fri kvot (blankett) Pdf, 82.8 kB.

Särskilda skäl (blankett) Pdf, 61.4 kB.

Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från årskurs 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Meritvärdet kan då maximalt blir 340.

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10
 • F = 0

Urval

Vi strävar efter att så många som möjligt ska komma in på sitt förstahandsval. Vissa utbildningar har ibland fler sökande än antal platser, då gör vi urval baserat på högst meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på ditt andrahandsval och tredjehandsval.

Preliminär antagning

I mitten av april sker en preliminär antagning som grundar sig på betygen från höstterminen i årskurs 9. Syftet med den preliminära antagningen är att underlätta planeringen för gymnasieskolorna. Om du blir antagen i den preliminära antagningen, innebär det inte säkert att du blir antagen i den slutliga antagningen som sker den 1 juli.

Omval

I månadsskiftet april/maj har du möjlighet att ändra valen i din ansökan. Du kan då ändra ordningen på dina val, lägga till eller stryka val.

Slutlig antagning

I början på juli gör vi en slutgiltig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs nio. Det är den slutgiltiga antagningen som avgör var du blir antagen. Efter den slutgiltiga antagningen måste du tacka ja eller ner till platsen.

Antagningsstatisk från tidigare år

Antagningsstatistik 2023 Pdf, 6.1 kB.

Antagningsstatistik 2022 Pdf, 6.2 kB.

Antagningsstatistik 2021 Pdf, 6.2 kB.

Antagningsstatistik 2023 Flen Pdf, 5.6 kB.

Antagningsstatistik 2022 Flen Pdf, 6 kB.

Antagningsstatistik 2021 Flen Pdf, 6 kB.

Antagningsstatistiken är inte tillgänglighetsanpassad. Har du behov av att ta del av dokumentet på annat sätt än genom pdf-filen, hör av dig till numret här nedanför.

Reservantagning

I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker löpande antagning till de platser som blir lediga när andra tackar nej.

Kontakta antagningen

Bildningsförvaltningen administrerar antagningen till Katrineholms gymnasieskolor och Flens gymnasieskola. Om du har frågor om antagningen är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22.

Två elever sitter framför sina datorer och pratar med varandra och ser glada ut.
Foto: Hanna Maxstad

Busskort

Du ansöker om busskort till din hemkommun, alltså till den kommun som du är folkbokförd i. Kriterier för att få söka busskort:

 • Du studerar på en gymnasieskola i Sörmlands län.
 • Du har mer än 6 kilometer till skolan.
 • Du är folkbokförd i Katrineholms kommun.

Du som studerar på en gymnasieskola utanför Sörmlands län kan istället ansöka om resetillägg. Här kan du läsa reglerna om skolskjuts och busskort. Word, 36.9 kB.

Ansök om busskort

Sista ansökningsdag för busskort är den 30 april inför kommande läsår. Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet ansöker utifrån ditt förstahandsval. Du ansöker om busskort i vår e-tjänst.

Här hittar du e-tjänsten där du ansöker om busskort. Länk till annan webbplats.

Hämta ditt busskort

Om du redan har ett busskort som du tidigare beviljats av Katrineholms kommun, kan du spara det. Kortet aktiveras på nytt inför skolstart, förutsatt att du har skickat in en ansökan.

 • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola i Katrineholm, hämtar ut ditt busskort på respektive skola i Katrineholm.
 • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola utanför Katrineholm, men inom Sörmlands län, hämtar ut ditt busskort på bildningsförvaltningen måndag och tisdag under vecka 33.

Långt till busshållsplatsen?

Du som har mer än 6 kilometer från hemmet till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats, kan ansöka om milersättning för resor med bil. Milersättning betalas ut terminsvis och du ansöker samtidigt som du ansöker om busskort.

Åka med grundskolans skolskjuts i mån av plats

I de fall ett skolskjutsfordon trafikerar sträckan intill eller i närheten av din adress, finns det möjlighet att ansöka om att åka med i mån av plats till närmaste busshållsplats. Du ansöker samtidigt som du ansöker om busskort och får besked omkring skolstart.

Tappat bort ditt busskort?

Har du som studerar på en gymnasieskola i Katrineholm tappat bort, haft sönder eller fått ditt kort stulet får du kvittera ut ett nytt på skolan. Du som studerar på en gymnasieskola utanför Södermanlands län får kvittera ut ett nytt kort på Bildningsförvaltningen. Det kostar 100 kronor att få ett nytt busskort och du kan betala kontant eller med Swish.

Kontaktuppgifter till skolskjutshandläggare

Caroline Meinhold
Telefon: 0150-577 00
Mejl: skolskjuts@katrineholm.se

Inackordering

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget i din hemkommun. Studerar du på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSN Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansök om inackorderingstillägg

Sista ansökningsdag för inackorderingstillägg är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om inackorderingstillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om inackorderingstillägg (blankett) Pdf, 92.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Villkor för inackorderingstillägg

För läsåret 2023/2024 gäller följande villkor för att få inackorderingstillägg:

 • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
 • du ska vara född 2004 eller senare
 • du ska ha en restid på minst två timmar/studera utanför Sörmlands län
 • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort
 • du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i din hemkommun (frisök).

Utbetalning och belopp

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet för 2023 och är 1750 kronor per månad. Tillägget betalas endast ut för den tid du har studerat och varit inackorderad. Du får betala tillbaka för mycket utbetald ersättning.

Tillägget kan sökas för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker runt den 15 varje månad från och med september till och med maj.

Mer information om inackorderingstillägg

Om du vill ha mer information om inackorderingstillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-568 70.

Resetillägg

Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget i din hemkommun.

Ansök om resetillägg

Sista ansökningsdag är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om resetillägg (e-tjänst) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om resetillägg (blankett) Pdf, 92.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Villkor för resetillägg

För läsåret 2023/2024 gäller följande villkor för att få resetillägg:

 • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
 • du ska vara född 2004 eller senare
 • du ska studera utanför Sörmlands län
 • du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort
 • du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande (gäller studerande på friskolor)

Utbetalning och belopp

Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet, för 2023 är det 1750 kronor per månad. Utbetalning sker för runt den 15 månaderna september till och med maj.

Mer information

Om du vill ha mer information om dagliga resor och resetillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-56870.

Kontaktuppgifter till våra gymnasieskolor

Kontaktuppgifter Duveholmsgymnasiet

Telefon: 0150-570 00 (kommunens växel)
Mejl: duveholmsgymnasiet@katrineholm.se
Besök: Hitta till Duveholmsgymnasiet Länk till annan webbplats.
Postadress: Västgötagatan 37, 64180 Katrineholm 

Rektor

Erik Öberg
Telefon: 0150-574 20
Mejl: erik.oberg@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Estetiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet 

Rektor

Jonas Karlsson
Telefon: 0150-574 35
Mejl: jonas.karlsson@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Introduktionsprogrammet
 • Individuellt alternativ - IA1 & IA4

Rektor

Catharina Lundqvist
Telefon: 0150-574 88
Mejl: catharina.lundqvist@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Alla program på anpassad gymnasieskola

Kontaktuppgifter till Katrineholms Tekniska College

Telefon: 0150-570 00 (kommunens växel)
Mejl: katrineholmstc@katrineholm.se
Besök: Västgötagatan 37 Länk till annan webbplats.
Postadress: Västgötagatan 37, 641 80 Katrineholm

Rektor KTC1

Andreas Fager
Telefon: 0150-573 54
Mejl: andreas.fager@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Fordon- och transportprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Rektor KTC2

David Rytter
Telefon: 0150-574 31
Mejl: david.rytter@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • El- och energiprogrammet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Kontaktuppgifter till Lindengymnasiet

Telefon expedition: 0150-577 01
Telefon restaurang: 0150-571 35
E-post: lindengymnasiet@katrineholm.se
Besök: Hitta till Lindengymnasiet Länk till annan webbplats.
Postadress: Kungsgatan 4, 641 30 Katrineholm

Öppettider i expeditionen

 • Måndag klockan 8.00 till 15.30
 • Tisdag klockan 8.00 till 15.30
 • Onsdag klockan 8.00 till 15.30
 • Torsdag klockan 8.00 till 15.30
 • Fredag klockan 8.00 till 15.00.

Lunchstängt alla dagar klockan 12.00 till 13.00.

Rektor

Mikael Örning
Telefon: 0150-577 52
Mejl: mikael.orning@katrineholm.se

Biträdande rektor

Åsa Ersson
Telefon: 0150-577 83
Mejl: asa.ersson@katrineholm.se

Betygskopior

Om du har gått ut grundskolan eller gymnasieskolan men av någon anledning har förlorat ditt betyg och önskar betygskopior gör du så här:

Betyg yngre än 10 år

Kontakta expeditionen på skolan som du gick på, grundskola eller gymnasium.

Betyg äldre än 10 år

Kontakta kommunarkivet
Telefon: 0150-570 31, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se

Undantag för Ellwynska skolan och vårdskolan

Undantag gäller för elever från Ellwynska skolan och vårdskolan.

 • Gick du på vårdskolan fram till 1998 ska du höra av dig till Regionarkivet.
 • Gick du på vårdskolan eller Ellwynska skolan mellan 1998-2010 ska du höra av dig till kommunarkivet.
 • Gick du ut från Ellwynska skolan från 2011 eller senare hör du av dig till Katrineholms Tekniska College.

Kontaktuppgifter

Kommunarkivet
Telefon: 0150-570 31, växel 0150-570 00
Mejl: kommunarkivet@katrineholm.se

Regionarkivet
Telefon: 0155-24 58 20
Mejl: regionarkivet@regionsormland.se