/
/

Gymnasieskola

Välkommen till Katrineholms gymnasieskolor!
Vårt mål är att vara en stark och trygg skola för bättre kunskaper. Gymnasieskolorna i Katrineholm erbjuder flera program med olika inriktningar. Vissa program förbereder dig för yrkeslivet direkt efter gymnasiet. Andra är i första hand förberedande för vidare studier på högskola eller universitet.


Du kan läsa mer om våra gymnasieprogram på vår gymnasiewebb.

Mer information om ansökan och antagning till gymnasieskolan hittar du längre ner på sidan eller gå direkt till gymnasievaletlänk till annan webbplats.

Testar alternativ-text

Ansökan och antagning

Perioden för att ansöka till gymnasiet pågår mellan den 20 januari och den 15 februari.

Rutiner vid ansökan till gymnasietPDF

Ansök direkt på webben

Om du saknar inloggningsuppgifter kan du kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22.

 • Du som är elev på en kommunal grundskola loggar in och ansöker via Lärknuten.
 • Du som är elev på Kunskapsskolan, Vingåkers kommun eller Flens kommun får inloggningsuppgifter till ansökningstjänsten från din studie- och yrkesvägledare i samband med att ansökan öppnar i januari.

Behöver du hjälp att fylla i din ansökan så kan du få det från studie- och yrkesvägledaren på din skola.

Ansök till gymnasietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Du som inte kan ansöka på webben

Du som inte kan ansöka via webben ansöker via en blankett. Glöm inte att du ckså måste bifoga dina slutbetyg från årskurs 9. För att beställa en blankett, kontakta bildningsförvaltningen på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22 eller besök oss på Drottninggatan 19 (Safirenhuset).

Behörighet

För att bli antagen till ett gymnasieprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i vissa ämnen. Vilka ämnen det gäller, skiljer sig åt beroende på om du söker till ett yrkesprogram eller till ett högskoleförberedande program.

Behörighet till yrkesprogram
För att vara behörig till ett yrkesprogram måste du ha lägst godkänt betyg (E) i:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i fem valfria ämnen.

Går du ett yrkesprogram har du möjlighet att inom det individuella valet läsa svenska/svenska som andra språk 2 och 3 samt engelska 6 för att få grundläggande behörighet till fortsatta studier på högskola/universitet.

Behörighet till högskoleförberedande program
För att vara behörig till ett högskoleförberedande program måste du ha lägst godkänt betyg (E) i minst tolv ämnen:

 • svenska/svenska som andraspråk
 • engelska
 • matematik
 • lägst godkänt betyg (E) i ytterligare nio ämnen.

För Ekonomiprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet måste fyra av de nio godkända ämnena vara geografi, historia, samhällsvetenskap och religion.

För Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet ska tre av nio godkända ämnen vara biologi, fysik och kemi.

För Estetiska programmet krävs godkänt i nio valfria ämnen, plus godkänt i svenska, engelska och matematik.

Fri kvot och särskilda skäl

Om du har medicinska eller sociala skäl kan du prövas för antagning i så kallad fri kvot. Du måste dock fortfarande vara behörig enligt kriterierna.

Om du har särskilda skäl för söka en utbildning utanför ditt samverkansområde eller skickar in ansökan för sent, använd blanketten nedan.

Fri kvot (blankett)PDF

Särskilda skäl (blankett)PDF

Meritvärde

Meritvärdet är summan av de 16 bästa betygen i slutbetyget från årskurs 9. Meritvärdet kan höjas om du fått betyg i moderna språk inom språkvalet. Det får då läggas till som ett 17 betyg. Meritvärdet kan då maximalt blir 340.

 • A = 20
 • B = 17,5
 • C = 15
 • D = 12,5
 • E = 10
 • F = 0

Urval

Vi strävar efter att så många som möjligt ska komma in på sitt förstahandsval. Vissa utbildningar har ibland fler sökande än antal platser, då gör vi urval baserat på högst meritvärde. Om du inte får plats på ditt förstahandsval prövas du på ditt andrahandsval och tredjehandsval.

Preliminär antagning

I mitten av april sker en preliminär antagning som grundar sig på betygen från höstterminen i årskurs 9. Syftet med den preliminära antagningen är att underlätta planeringen för gymnasieskolorna. Om du blir antagen i den preliminära antagningen, innebär det inte säkert att du blir antagen i den slutliga antagningen som sker den 1 juli.

Omval

I månadsskiftet april/maj har du möjlighet att ändra valen i din ansökan. Du kan då ändra ordningen på dina val, lägga till eller stryka val.

Slutlig antagning

I början på juli gör vi en slutgiltig antagning som grundar sig på slutbetyget från årskurs nio. Det är den slutgiltiga antagningen som avgör var du blir antagen. Efter den slutgiltiga antagningen måste du tacka ja eller ner till platsen.

Antagningsstatisk från tidigare år

Antagningsstatistik 2020PDF

Antagningsstatistik 2019 PDF

Antagningsstatistik 2018PDF

Antagningsstatistik 2017PDF

Antagningsstatistik 2016PDF

Antagningsstatistik 2015PDF


Antagningsstatistik 2020 FlenPDF

Reservantagning

I slutet av juli börjar reservantagningen. Då sker löpande antagning till de platser som blir lediga när andra tackar nej.

Kontakta antagningen

Bildningsförvaltningen administrerar antagningen till Katrineholms gymnasieskolor och Flens gymnasieskola. Om du har frågor om antagningen är du välkommen att höra av dig till oss på telefonnummer 0150-568 70 eller 0150-572 22.

Busskort

Du ansöker om busskort till din hemkommun, alltså till den kommun som du är folkbokförd i. Kriterier för att få söka busskort:

 • Du studerar på en gymnasieskola i Sörmlands län.
 • Du har mer än 6 kilometer till skolan .
 • Du är folkbokförd i Katrineholms kommun.

Du som studerar på en gymnasieskola utanför Sörmlands län kan istället ansöka om resetillägg.

Ansök om busskort

Sista ansökningsdag för busskort är den 30 april inför kommande läsår. Du som ska börja årskurs 1 på gymnasiet, ansöker utifrån ditt förstahandsval.

Ansök om busskort (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Hämta ditt busskort

Om du redan har ett busskort som du tidigare beviljats av Katrineholms kommun, kan du spara det. Kortet aktiveras på nytt inför skolstart, förutsatt att du har skickat in en ansökan.

 • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola i Katrineholm, hämtar ut ditt busskort på respektive skola i Katrineholm.
 • Du som inte har ett busskort och ska resa till en skola utanför Katrineholm, men inom Sörmlands län, hämtar ut ditt busskort på bildningsförvaltningen måndag och tisdag under vecka 33.

Långt till busshållsplatsen?

Du som har mer än 6 kilometer från hemmet till Sörmlandstrafikens närmaste hållplats, kan ansöka om milersättning för resor med bil. Milersättning betalas ut terminsvis och du ansöker samtidigt som du ansöker om busskort.

Åka med grundskolans skolskjuts i mån av plats

I de fall ett skolskjutsfordon trafikerar sträckan intill eller i närheten av din adress, finns det möjlighet att ansöka om att åka med i mån av plats till närmaste busshållsplats. Du ansöker samtidigt som du ansöker om busskort och får besked omkring skolstart.

Tappat bort ditt busskort?

Har du som studerar på en gymnasieskola i Katrineholm tappat bort, haft sönder eller fått ditt kort stulet får du kvittera ut ett nytt på skolan. Du som studerar på en gymnasieskola utanför Södermanlands län får kvittera ut ett nytt kort på Bildningsförvaltningen. Det kostar 100 kronor att få ett nytt busskort och du kan betala kontant eller med Swish.

Kontaktuppgifter

Mejl: cecilia.johansson1@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 79

Inackordering

Inackorderingstillägg är ett stöd till dig som studerar på gymnasiet och behöver bo inackorderad. Stödet gäller kostnader för boende, fördyrat uppehälle samt resor till och från hemmet.

Studerar du på en kommunal skola söker du tillägget i din hemkommun. Studerar du på folkhögskola, fristående skola eller riksinternat söker du inackorderingstillägg hos Centrala studiestödsnämnden, CSNlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansök om inackorderingstillägg

Sista ansökningsdag för inackorderingstillägg är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om inackorderingstillägg (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om inackorderingstillägg (blankett)PDF

Villkor för inackorderingstillägg

För läsåret 2020/2021 gäller följande villkor för att få inackorderingstillägg:

 • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
 • du ska vara född 2001 eller senare
 • du ska ha en restid på minst två timmar/studera utanför Sörmlands län
 • du kan inte få inackorderingstillägg samtidigt som du får busskort
 • du får inte vara andrahandsmottagen, vilket innebär att utbildningen du sökt finns i din hemkommun (frisök).

Utbetalning och belopp

Inackorderingstillägget är 1/30 av basbeloppet för 2020 och är 1 570 kronor per månad. Tillägget betalas endast ut för den tid du har studerat och varit inackorderad. Du får betala tillbaka för mycket utbetald ersättning.

Tillägget kan sökas för fyra månader på hösten och fem månader på våren. Utbetalning sker runt den 20 varje månad från och med september till och med maj.

Mer information om inackorderingstillägg

Om du vill ha mer information om inackorderingstillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-568 70.

Resetillägg

Du som studerar utanför Sörmlands län och pendlar varje dag kan ansöka om resetillägg. Du söker tillägget i din hemkommun.

Ansök om resetillägg

Sista ansökningsdag är den 13 augusti aktuellt läsår.

Ansök om resetillägg (e-tjänst)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Ansök om resetillägg (blankett)PDF

Villkor för resetillägg

För läsåret 2020/2021 gäller följande villkor för att få resetillägg:

 • du ska vara inskriven på en gymnasieskola för undervisning på heltid
 • du ska vara född 2001 eller senare
 • du ska studera utanför Sörmlands län
 • du kan inte få resetillägg samtidigt som du får busskort
 • du måste styrka dina resor med biljetter eller motsvarande (gäller studerande på friskolor)

Utbetalning och belopp

Maxbeloppet som kan betalas ut per månad är 1/30 av basbeloppet, för 2020 är det 1 570 kronor per månad. Utbetalning sker för månaderna september till och med maj.

För dig som studerar på en kommunal skola
Vi betalar ut resetillägget runt den 20 varje månad från och med september till och med maj.

För dig som studerar på en friskola
Vi betalar ut resetillägget efter att du har visat upp kostnader för biljetter.

Mer information

Om du vill ha mer information om dagliga resor och resetillägg är du välkommen att kontakta bildningsförvaltningen på telefon 0150-572 79.

Kontaktuppgifter till våra gymnasieskolor

Kontaktuppgifter Duveholmsgymnasiet

Telefon: 0150-574 30
Telefontid: 8-12 varje vardag.
Mejl: duveholmsgymnasiet@katrineholm.se
Besök: Hitta till Duveholmsgymnasietlänk till annan webbplats
Postadress: Västgötagatan 37, 64180 Katrineholm

Öppettider i receptionen

 • Måndag klockan 8.15-15
 • Tisdag klockan 8.15-15
 • Onsdag klockan 8.15-15
 • Torsdag klockan 8-12
 • Fredag klockan 8-15

Lunchstängt klockan 12-13. När receptionen är stängd ber vi dig som besökare att ta kontakt med expeditionen.  

Rektor

Peter Karlsson
Telefon: 0150-574 75
Mejl: peter.karlsson@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Estetiska programmet
 • Samhällsvetenskapsprogrammet 

Rektor

Jonas Karlsson
Telefon: 0150-574 35
Mejl: jonas.karlsson@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Introduktionsprogrammet

Rektor

Catharina Lundqvist

Telefon: 0150-574 88
Mejl: catharina.lundqvist@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Alla program på gymnasiesärskolan

Rektor

Fredrik Malmer

Telefon: 0150-577 23
Mejl: fredrik.malmer@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Individuellt alternativ - IA1 & IA4

Kontaktuppgifter till Katrineholms Tekniska College

Telefon reception: 0150-574 30
Telefontid: 8-12 varje vardag
Mejl: katrineholmstc@katrineholm.se
Besök: Västgötagatan 37länk till annan webbplats
Postadress: Västgötagatan 37, 641 80 Katrineholm

Öppettider i receptionen

 • Måndag klockan 8.15-15
 • Tisdag klockan 8.15-15
 • Onsdag klockan 8.15-15
 • Torsdag klockan 8.15-12
 • Fredag klockan 8.15-15

Lunchstängt klockan 12-13. När receptionen är stängd ber vi dig som besökare att ta kontakt med expeditionen.  

Rektor

David Rytter
Telefon: 0150-574 31
Mejl: david.rytter@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • El- och energiprogrammet
 • Naturvetenskapsprogrammet
 • Vård- och omsorgsprogrammet

Rektor

Mikael Örning
Telefon: 0150-573 54
Mejl: mikael.orning@katrineholm.se

Ansvarar för:

 • Bygg- och anläggningsprogrammet
 • Fordon- och transportprogrammet
 • Industritekniska programmet
 • Teknikprogrammet
 • VVS- och fastighetsprogrammet

Kontaktuppgifter till Lindengymnasiet

Telefon expedition: 0150-577 01
Telefon restaurang: 0150-571 35
E-post: lindengymnasiet@katrineholm.se
Besök: Hitta till Lindengymnasietlänk till annan webbplats
Postadress: Kungsgatan 4, 641 30 Katrineholm

Öppettider i expeditionen

 • Måndag klockan 8.00 till 15.30
 • Tisdag klockan 8.00 till 15.30
 • Onsdag klockan 8.00 till 15.30
 • Torsdag klockan 8.00 till 15.30
 • Fredag klockan 8.00-15.00.

Lunchstängt alla dagar klockan 12.00 till 13.00.

Rektor

Erik Öberg
Telefon: 0150-577 52
Mejl: erik.oberg@katrineholm.se

Biträdande rektor

Jenny Perry Janerin
Telefon: 0150-577 02
Mejl: jenny.perryjanerin@katrineholm.se