/

Projekt

Läs om några av de projekt som pågår inom bildningsförvaltningens verksamheter.

Generation Pep

Vi är med i Generation Peps pilotprojekt Pep-kommun, där vi tillsammans med fem andra kommuner arbetar med Generation Pep, för att stärka vårt syst...

Samstart

Syftet med SamSTART är att Arbetsförmedlingen och skolan, med gemensamma insatser, ska öka möjligheterna för dig med funktionsnedsättning att få en...

Ungas framtid

EU-projekt som leds av Region Sörmland. Syftet är att unga 13-19 år ska fullfölja sina studier eller komma ut på arbetsmarknaden. Projektet medfina...

UP2

Utvecklingsprogrammet ska bidra till att Katrineholms kommun utvecklar sitt förebyggande arbete för att ge fler unga möjlighet att bli behöriga til...