/
/

Föreningar

Det finns cirka 200 föreningar och studieförbund i Katrineholms kommun. Här hittar du allt från idrott till kultur. Föreningslivet spelar en mycket viktig roll och särskilt ungdomar har mycket att välja på.

Ska du besöka eller använda våra lokaler?

Detta gäller tills annat meddelas:

Våra lokaler och anläggningar är öppna för föreningsverksamhet från 1 juni.

Våra lokaler är öppna för:

 • Föreningsverksamhet
 • Skolverksamhet
 • Yrkesverksam idrott (elit)
 • Våra utomhusanläggningar och tennishallen är öppna för aktiviteter för alla

Stängt för allmänheten

Simhall, ishall, isarena, idrottshallar och andra lokaler är däremot fortsatt stängda för allmänheten. (Exempel på andra lokaler är Tallåsskolans aula, föreläsningssalar och andra lokaler du kan hyra hos oss.)

Har du ett periodkort för simhallen?
Det blir förlängt med den tid som simhallen är stängd.

Har din förening eller du som privatperson bokat våra lokaler?

Du som hyr måste följa Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd. På folkhälsomyndighetens hemsida finns information om vad som gäller. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor?
Hör av dig till lokalbokningen eller kultur@katrineholm.se beroende på hur du bokat lokal hos oss.

Läs mer om kommunens arbete med corona/covid-19.

Tillfällig nedstängning av verksamhet för att begränsa
smittspridningen av covid-19

Beslut

1. Service- och tekniknämndens ordförande beslutar på service- och tekniknämndens vägnar följande åtgärder för att begränsa smittspridningen:
a. Kommunens uthyrningsbara lokaler och anläggningar (exklusive tennishallen),
inomhus och utomhus, hyrs endast ut till föreningar för idrotts- och
fritidsverksamhet.
b. Simhallen hålls fortsatt stängd för allmänheten.
c. Redan utfärdade periodkort för simhallen förlängs med motsvarande tid som
simhallen hålls stängd för allmänheten.
d. En förutsättning för uthyrning är att anpassningar görs så att
Folkhälsomyndighetens föreskrifter, rekommendationer och allmänna råd
samt Lag (2021:4) följs och efterlevs.
2. Besluten ersätter STN Del/2021 § 10 och gäller från och med den 1 juni 2021.

Ärendebeskrivning

Med anledning av att rådande smittspridning där antalet covidpatienter i slutenvården nu minskar i kombination med att befolkningsandelen som vaccinerats mot covid-19 ökar, har regeringen presenterat en plan i fem steg för anpassning och avveckling av de restriktioner som tagits fram med anledning av covid-19-pandemin.

Folkhälsomyndigheten påtalar att smittspridningen fortsatt är nationellt hög och rådet om att hålla avstånd och att begränsa sitt umgänge fortsätter att gälla. Utifrån de scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram och regeringens planer kommer anpassningen av smittskyddsåtgärder att inledas stegvis. Den 1 juni görs vissa justeringar för bland annat kultur- och idrottsevenemang.

Detta innebär att kommunen nu kan öppna sina uthyrningsbara lokaler och anläggningar för föreningsverksamhet, både inomhus och utomhus. Ett ansvar vilar på den som hyr kommunens lokaler och anläggningar att följa gällande restriktioner, begränsningar och krav på anpassningar med anledning av pågående pandemi.

Service- och teknikförvaltningen har en ständig omvärldsbevakning och tar fram underlag och förslag till beslut när förutsättningarna förändras.
Ett brådskande ordförandebeslut fattas med stöd av kommunallagen 6 kap 39 § då det är så pass brådskande att nämnden inte kan kallas in.

Har din förening stöd från kommunen?

Vi uppmuntrar alla föreningar som har fått bidrag från oss (projektstöd, arrangemangsgaranti eller sponsring) att flytta fram era arrangemang. Har ni inte möjlighet att flytta fram? Hör av er till föreningsservice.

Ni kan fortfarande söka stöd för arrangemang och projekt. Däremot påverkas våra möjligheter att ge stöd på grund av pandemin. Projekt med digital kontakt kommer att kunna söka stöd.

Betalningsanstånd

Till och med sista februari kan ni som förening önska betalningsanstånd. Det gäller för avgifter inom:

 • vatten och avlopp
 • sophämtning
 • tillstånd- och tillsynsavgifter enligt bland annat miljöbalken, plan- och bygglagen, alkohollagen samt nya tobakslagen.
 • markarrenden och hyror i kommun- och KFAB/Kiab ägda lokaler och anläggningar.

Betaltider

Katrineholms kommun har inriktning att korta ned betaltider till kommunens leverantörer. Det görs genom att skyndsamt hantera fakturor och betalning av dessa för att på så sätt bidra till att stärka föreningens likviditet.

Avbokningsavgifter

Kommunen tar inte ut någon avbokningsavgift för kommunala lokaler. Detta gäller till till den 7 mars. På vår sida för boka lokaler och anläggningar hittar du beslutet i sin helhet.

Håll evenemangskalendern uppdaterad

Kom ihåg att skicka in eventuella förändringar om ditt evenemang till oss så att vi håller vår evenemangskalender uppdaterad.

Sörmlands sparbanks stödfond för föreningar

Föreningar som förlorat intäkter kopplat till corona-pandemin och som kan visa detta kan ansöka om ekonomiskt stöd upp till 30 000 kronor. Hur ni gör och vilka villkor som gäller samt ansökan gör du via Sparbankens stödfond. Länk till annan webbplats.

Riksidrottsförbundet stöttar föreningar i coronakrisen

Föreningar kan söka stöd för kostnader med att anpassa verksamheten under coronakrisen. Vad som gäller kan du läsa mer om på Riksidrottsförbundets hemsida Länk till annan webbplats..

RF-SISU Sörmland hjälper er att anpassa

Behöver du ett bollplank eller stöd i att fortsätta med er föreningsverksamhet? Kanske har du frågor om hur du kan bedriva en smittsäker barn- och ungdomsverksamhet? Hör av dig till RF-SISU Sörmland Länk till annan webbplats..

En väg in – kontakta våra föreningskonsulenter

I kommunen finns två föreningskonsulenter dit ni som förening kan vända er med alla typer av frågor som rör er föreningsverksamhet. Där kan ni få hjälp med hur ni bildar en förening eller information om vilka bidrag som finns att söka. 

Föreningsservice

Mejl: foreningsservice@katrineholm.se
Telefon: 0150-572 50
Telefontider: klockan 10–13
Besök: Västgötagatan 18, Katrineholm Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tillgänglighet: Tillgänglighet för besökare

Föreningsregister

I kommunens föreningsregister kan du söka på föreningsnamn, verksamhet, geografiskt område eller kategori. Här finns alla registrerade föreningar i kommunen.  

Katrineholms föreningsregister Länk till annan webbplats.

Marknadsför din förening

Låt din förening och era aktiviteter synas. Vi erbjuder några alternativ för att lyfta era evenemang.

Evenemangskalender

Marknadsför ditt evenemang genom att lägga upp det i vår evenemangskalender Länk till annan webbplats..

Infartstavlor

Vid varje infart sitter en infartstavla med rullande meddelanden. Det finns två med bild samt fem med textbudskap. Dessa riktar sig till bilister som är på väg in stan. För att få synas behöver ditt evenemang vara publicerat i evenemangskalendern. Är det många som vill synas gör vi en prioritering baserat på evenemangets storlek och intresse.

För att synas på dessa tavlor kontakta kommunikationsavdelningen på kommunikation@katrineholm.se

Affischering på anslagstavlor

Kommunen erbjuder flertal platser för affischering. Platserna och tavlorna ses just nu över. När arbetet är slutfört kommer platserna att visas på vår sida för anslagstavlor.

Här hittar du våra anvisningar för affischering på offentlig plats Pdf, 92.8 kB.

Engagera dig och din förening

Var med på evenemang och aktiviteter tillsammans med andra.

 • Lyckliga Gatorna

Tillsammans med föreningslivet och andra aktörer ordnar Lyckliga Gatorna gratis fritidsaktivteter för barn och unga under veckodagarna. Vill ni vara med? Läs mer på Lyckliga Gatornas sida. 

 • Lovaktiviteter

Lyckliga Gatorna samordnar alla lovaktiviteter och marknadsför dem som helhet.
Lyckliga Gatornas sida kan du läsa mer.   

 • Katrineholms-Veckan

Katrineholmsveckan Länk till annan webbplats. äger rum vecka 32 varje år och är ett av stadens största evenemang. Veckan drivs av den ideella föreningen Katrineholms-Veckan. Veckan omfattar cirka 150 programpunkter.