/

Publicerad:

Föreningslivet satte fokus på framtidens Katrineholm

21 maj träffade Katrineholms kommun alla föreningar för första gången efter pandemin. Det blev en dag full av idéer och tankar om hur vi tillsammans arbetar vidare.

Föreningslivet i Katrineholm gör fantastiska insatser varje dag som gör stor skillnad för samhället. Den 21 maj samlades ideella ledare från idrott-, kultur-, hembygds- och andra ideella föreningar i Katrineholm för att tillsammans med kommunen och näringslivet tänka kring – hur gör vi Katrineholm bättre?

Inkludering och samarbete i fokus

Under föreningskonferensen genomfördes workshops om bidrag och sponsring, normkritik och inkludering, marknadsföring, samarbeten och föreningskunskap. Generation Pep berättade om vårt gemensamma arbete kring Katrineholms kommuns uppdrag som Pep-kommun, vi berättade om hur föreningarna kan vara delaktiga i Hälsoåret 2022 och deltagarna fick energigivande inspirationspåfyllning av Mikael Genberg som vill bygga ett hus på månen.

– Det är en styrka att samla så många föreningar samtidigt och visa på hur vi kan arbeta tillsammans mellan föreningar och med kommun och näringsliv. Det finns en gemensam vilja att få fler aktiva inom föreningslivet som betyder så mycket för trygghet, hälsa och gemenskap. Det känns att föreningarna verkligen är på gång igen efter några besvärliga år, säger Anneli Hedberg som är service- och tekniknämndens ordförande och får medhåll av kommunstyrelsens ordförande Johan Söderberg:

– Det var riktigt roligt att se ett så stort intresse för föreningskonferensen från våra lokala föreningar. Att föreningslivet, näringslivet och kommunen gemensamt jobbar för goda möjligheter att delta i föreningsverksamhet tror jag är avgörande för framtiden, särskilt efter den tuffa tiden under coronapandemin.

Positiv utveckling: Medlemmarna i föreningarna ökar igen

Föreningskonferensen gav även tid för reflektion och att dela erfarenheter. En av många saker som var tydligt är att en majoritet av Katrineholms föreningar upplever att medlemstalen är på väg upp.
– Jag är imponerad av samarbetet mellan kommunen, föreningsliv och näringsliv i Katrineholm, det är inte bara något man säger och skriver utan det sker på riktigt, säger Alexander Flygare, Sörmlands Sparbank, som var konferencier för dagen och tillägger:
– Men, det viktiga är ju det som ligger framför oss och vad den här dagen startade – och allt det härliga och inspirerande vi tar med oss i det arbetet.

Fredrik Ydevall, marknadschef vid Hyreshuset, var en dagens workshopledare och säger såhär om dagen:

– En mycket givande dag med bra blandning av information, tips och inspiration. Från näringslivet vill vi vara med och skapa ännu bättre förutsättningar för idrott och kultur i Katrineholm. Samarbetet mellan Tillsammans Katrineholm, föreningslivet och Katrineholms kommun skapar ännu bättre förutsättningar för att få in fler barn in i idrotts- och kulturlivet.

Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling

Tillsammans med föreningslivet och näringslivet i Katrineholm bidrar vi till att uppnå flera av FN:s globala mål Länk till annan webbplats.:

  • Mål 3: God hälsa och välbefinnande
  • Mål 10: Minskad ojämlikhet
  • Mål 16: Fredliga och inkluderande samhällen
Mål 3, 10 och 16 i globala målen