/

Masterplan för norra stadsdelen

Här kan du ta del av den masterplan som tagits fram för norra stadsdelen. Planen är ett inriktningsdokument och ska ses som en vision för hur den norra stadsdelen kan utvecklas i framtiden. Förslaget är inte bindande för övrig planering.

Bakgrund

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholms kommun har haft uppdraget att genom diskussion och samtal med berörda nämnder ta fram en masterplan för den norra stadsdelen. Uppdraget handlar om att ta ett helhetsgrepp kring planeringen av norra stadsdelen när det gäller utveckling av:

  • stadsmiljön,
  • bostadsbyggande,
  • förskolor och skolor,
  • omsorg, kultur- och fritidsliv,
  • gång och cykelvägar,
  • belysning,
  • parkeringshus,
  • brandstation
  • samt övrig infrastruktur.

Översiktsplan 2030 – del staden Länk till annan webbplats. ligger till grund för arbetet med denna masterplan, vilket innebär att även masterplan för norra stadsdelen siktar mot år 2030.

Ta del av masterplan för norra stadsdelen

Här kan du ladda ned masterplan för norra stadsdelen Pdf, 7.2 MB. i PDF-format.

Kontakt

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Telefon: 0150-570 00

Öppettider: måndag till fredag klockan 8-16. Lunchstängt klockan 12-13.
Tillgänglighet: tillgänglighet för besökare

Observera att vi endast tar emot bokade besök. Övriga besök hänvisar vi till Kontaktcenter på Djulögatan 31B i Katrineholm.