/

Våld i nära relation

Våld i nära relationer kan vara både fysiskt, psykiskt, sexuellt, ekonomiskt, materiellt, kulturellt och spirituellt. Vem du än är, kvinna, man, icke-binär eller hur du än ser på dig själv har du möjlighet att få hjälp.

Är du utsatt för våld eller känner oro? Du är välkommen att höra av dig till Relationsvåldsteamet för rådgivning och stöd.

Telefon: 0150-578 26 eller 0150-575 26

 

För dig som utövar våld och söker stöd, ring: 070-654 72 61.

  • Vårt Relationsvåldsteam erbjuder stöd för dig som utsätts för våld och dig som utövar våld och vill förändra ditt beteende.
  • Vi har öppet för alla oavsett kön, sexuell läggning eller etnicitet.
  • Besöket kostar inget.
  • Vi har tystnadsplikt, men också anmälningsskyldighet när det gäller oro för barn.

Ingen har rätt att skada dig

Att leva med våld i en nära relation är destruktivt. I vissa fall är även det förövaren gör brottsligt. Relationsvåldsteamet i Katrineholms kommun samarbetar bland annat med polisen och kvinnojouren. Men - även om våldet du utsätts för inte är brottsligt innebär det inte att det är okej! 

Vad kan vi hjälpa till med för dig som är utsatt?

Hos Relationsvåldsteamet kan du få enskilt samtalsstöd om det våld du upplevt/upplever, praktisk rådgivning samt hjälp med hänvisning till rätt instans. Vi har även en grupp för våldsutsatta kvinnor.


Stöd och hjälp att hantera ilska/kontrollbehov

Har du, eller någon du känner, svårt att hantera ilska och har stort kontrollbehov så finns stöd och hjälp att få för att få till förändring.

Nu kan du ringa anonymt till den nystartade Välj att sluta-linjen:

Telefon: 020-555 666
Webbplats: Välj att sluta (valjattsluta.se) Länk till annan webbplats.

Här får du prata med en utbildad terapeut eller annan professionell som har vana att samtala med och hjälpa personer med olika typer av kontrollerande och våldsamma beteenden.

Kontakta Relationsvåldsteamet

Känner du någon som ofta hamnar i konflikter i sina relationer, som leder till hot- och våldssituationer, eller som använder hot och våld i sina relationer till närstående? Känner du själv oro för att du utsätter din närhet för obehag, konflikter eller våld?Kontakta Relationsvåldsteamet för att få hjälp.

Telefon: 070-654 72 61

Det finns möjlighet att förändra ett våldsamt beteende - se filmen "Välj att sluta"


Vad kan Relationsvåldsteamet hjälpa dig med?

  • Hjälpas åt att komma fram till om det är hjälp du behöver och vill ha.
  • Klargöra dina problem och öka din medvetenhet om vad som är våld i nära relationer.
  • Lära känna igen och hantera dina tankar och känslor som ökar risken för våld.
  • Hitta alternativa handlingsmönster och strategier istället för att bete sig hotfullt eller våldsamt.
  • Bli bättre på att kommunicera behov och känslor, på tydligt och respektfullt sätt i dina nära relationer. Allt detta sker under vägledning för att bryta mönster och görs i individuella samtal.

Har du barn som far illa eller är du ung själv?

Relationsvåldsteamet stöttar barn som bevittnat eller utsätts för våld i familjen eller i sitt förhållande. Oavsett form av kränkning så är det ett brott när någon far illa av en annan persons behandling. Även att se eller höra ens närstående utsättas för våld skadar. Vi erbjuder stöd till de barn som upplevt våld, antingen mot en närstående eller riktat mot barnet självt. Vi erbjuder barn som upplevt våld samtal enligt en modell som kallas TRAPPAN.

Om du oroar dig för att barn i din närhet far illa, hör av dig till mottagningen på
telefon 0150-48 83 00 för att göra en orosanmälan.

Du kan göra orosanmälan via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det går även att göra ororsanmälan med blankett. Pdf, 322.2 kB.

 

Vill du att vi kommer och informerar om våld i nära relation?

Relationsvåldsteamet kan komma till din skola eller arbetsplats och informera om vår verksamhet och/eller om våld i nära relation, mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck. Vi kan tillsammans komma överens om du/ni önskar något speciellt tema på föreläsningen.

Har du frågor eller vill göra en anmälan som berör vuxen?

Kontakta oss på telefon 0150-48 83 10 under dessa tider:

Måndag klockan 9-11
Tisdag klockan 13-15
Onsdag klockan 9-11
Torsdag klockan 9-11
Fredag klockan 9-11

Vid akuta situationer når du oss även övrig kontorstid via växeln på
telefon 0150-570 00.

På kvällar och helger kontaktas Södermanlands Länsjour för pågående och nya ärenden. Då prioriteras barnärenden samt personer utsatta för våld i nära relation. Länsjouren nås via 112.

Du kan göra orosanmälan via e-tjänst. Länk till annan webbplats.

Det går även att göra orosanmälan med blankett. Pdf, 322.2 kB.

Kontakt

Relationsvåldsteamet

Telefon: 0150-575 26 eller 0150-578 26 (för dig som är utsatt för våld och söker stöd)

Telefon: 070-654 72 61 (för dig som utövar våld och söker stöd)