/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska värna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.


Förskolan Asplunden (Sköldinge)
Likabehandlingsplan förskolan Asplunden 2022-2023 Pdf, 298.5 kB.

Förskolan Backa
Pdf, 322.4 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Backa 2022-2023 Pdf, 275.4 kB.

Förskolan Berguven
Likabehandlingsplan förskolan Berguven 2022-2023 Pdf, 301.1 kB.

Förskolan Bie
Likabehandlingsplan Bie förskola 2022-2023 Pdf, 283.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Björkvik
Likabehandlingsplan förskolan Björkvik 2022-2023 Pdf, 301.2 kB.

Förskolan Borgen
Likabehandlingsplan förskolan Borgen 2022-2023 Pdf, 330.1 kB.

Förskolan Fågelbo
Pdf, 332.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Fågelbo 2022-2023 Pdf, 325.5 kB.

Förskolan Gersnäs
Likabehandlingsplan förskolan Gersnäs 2022-2023 Pdf, 283 kB.

Förskolan Guldregnet
Likabehandlingsplan förskolan Guldregnet 2022-2023 Pdf, 298 kB.

Förskolan Häringe
Pdf, 293.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan förskolan Häringe 2022-2023 Pdf, 298.5 kB.

Förskolan Karamellen
Likabehandlingsplan förskolan Karamellen 2022-2023 Pdf, 759.1 kB.

Förskolan Karossen
Likabehandlingsplan förskolan Karossen 2022-2023 Pdf, 330.2 kB.

Förskolan Mysak
Likabehandlingsplan förskolan Mysak 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Förskolan Norrgården
Likabehandlingsplan förskolan Norrgården 2022-2023 Pdf, 284 kB.

Förskolan Näverstugan
Likabehandlingsplan förskolan Näverstugan 2022-2023 Pdf, 278.3 kB.

Förskolan Påfågeln
Likabehandlingsplan förskolan Påfågeln 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Förskolan Räven
Likabehandlingsplan förskolan Räven 2022-2023 Pdf, 289.7 kB.

Förskolan Saltkråkan
Likabehandlingsplan förskolan Saltkråkan 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Förskolan Stavstugan
Likabehandlingsplan Pdf, 306.1 kB, öppnas i nytt fönster.f Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.örskolan Pdf, 333.1 kB, öppnas i nytt fönster. Stavstugan 2022-2023 Pdf, 306.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Förskolan Sörgården
Likabehandlingsplan förskolan Sörgården 2022-2023 Pdf, 295.9 kB.

Förskolan Tjädern
Likabehandlingsplan förskolan Tjädern 2022-2023 Pdf, 301.1 kB.

Förskolan Trädgården
Likabehandlingsplan förskolan Trädgården 2022-2023 Pdf, 332 kB.

Förskolan Ängstugan
Likabehandlingsplan förskolan Ängstugan 2022-2023 Pdf, 288.8 kB.

Förskolan Örnen
Likabehandlingsplan förskolan Örnen 2022-2023 Pdf, 305.3 kB.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan för mottagande av nyanlända

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklass Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.