/

Styrdokument i förskolan

Här har vi samlat gemensamma och enskilda styrdokument - planer och policies för förskolan.

Likabehandlingsplaner

Alla förskolor måste ha en likabehandlingsplan enligt lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. Lagen ska värna barnens lika rättigheter och innebär att förskolan aktivt och målinriktat måste arbeta med att förhindra all kränkande behandling. Likabehandlingsplanen redovisar hur det arbetet går till.


Asplundens förskola (Sköldinge)
Likabehandlingsplan Asplundens förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Backa förskola
Likabehandlingsplan Backa förskola 2020-2021 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Berguvens förskola
Likabehandlingsplan Berguvens förskola 2020-2021 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Likabehandlingsplan Berguvens förskola 2020-2021  Pdf, 367.2 kB, öppnas i nytt fönster.(kortversion)

Bie förskola
Likabehandlingsplan Bie förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Björkviks förskola
Likabehandlingsplan Björkviks förskola 2020-2021 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Borgens förskola
Likabehandlingsplan Borgens förskola 2020-2021 Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.

Fågelbo förskola (Forssjö)
Pdf, 2.2 MB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan Fågelbo förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Gersnäs förskola
Likabehandlingsplan Gersnäs förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Guldregnets förskola
Likabehandlingsplan Guldregnets förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Häringe förskola (Valla)
Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.
Likabehandlingsplan Häringe förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Karamellens förskola

Likabehandlingsplan Karamellen 2020-2021 Pdf, 1.9 MB.

Karossens förskola
Likabehandlingsplan Karossens förskola 2020-2021 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Lasstorps förskola
Likabehandlingsplan Lasstorps förskola 2020-2021 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Mini syd förskola

Likabehandlingsplan Mni syd förskola 2020-2021 Pdf, 355.2 kB.

Mysaks förskola
Likabehandlingsplan Mysaks förskola 2020-2021 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Norrgårdens förskola
Likabehandlingsplan Norrgårdens förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Näverstugans förskola
Likabehandlingsplan Näverstugans förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Påfågelns förskola
Likabehandlingsplan Påfågelns förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Regndroppens förskola
Likabehandlingsplan Regndroppens förskola 2020-2021 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Rävens förskola (Julita)
Likabehandlingsplan Rävens förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Saltkråkans förskola
Likabehandlingsplan Saltkråkans förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Stavstugans förskola
Likabehandlingsplan Stavstugans förskola 2020-2021 Pdf, 2.3 MB, öppnas i nytt fönster.

Sörgårdens förskola
Likabehandlingsplan Sörgårdens förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Tjäderns förskola
Likabehandlingsplan Tjäderns förskola 2020-2021 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Trädgårdens förskola
Likabehandlingsplan Trädgårdens förskola 2020-2021 Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Ängstugans förskola (Strångsjö)
Likabehandlingsplan Ängstugans förskola 2020-2021 Pdf, 2 MB, öppnas i nytt fönster.

Örnens förskola
Likabehandlingsplan Örnens förskola 2020-2021 Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för språkutveckling

Språkutvecklingsplanen är framtagen av en grupp bestående av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare verksamma i Katrineholms kommun. Tanken är att planen, som vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund, ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn och ungdomar inom förskola och skola. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål, men då det finns ett behov av extra stöd kring flerspråkiga barn/elever har den delen fått ett större utrymme.

Handlingsplan för språkutveckling 2020 Pdf, 661.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av språkutvecklingsplanen Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för språkutveckling

Planen för språkutveckling är framtagen av språkutvecklare, lärare, logoped, specialpedagog och förskollärare i Katrineholms kommun. Planen vilar på aktuella styrdokument och vetenskaplig grund. Tanken är att planen ska vara ett stöd i det dagliga arbetet för alla som arbetar med barn/elever. Planen gäller arbetet med alla barn/elever oavsett modersmål.

Handlingsplan för språkutveckling 2020 Pdf, 661.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Uppföljning av språkutvecklingsplanen Pdf, 216.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning

Katrineholms kommun har som mål att öka måluppfyllelsen för våra elever. En ökad
målmedvetenhet hos eleverna bidrar till ökad motivation för lärande och en starkare framtidstro. Alla barn och elever, oavsett könstillhörighet och bakgrund, ska ha möjlighet till en bra utbildning och ges förutsättningar att nå goda resultat.

Handlingsplan för studie- och yrkesvägledning Pdf, 223.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Handlingsplan för matematikutveckling

Handlingsplan har tagits fram av en grupp bestående av förskollärare, matematiklärare och speciallärare. Syftet med handlingsplanen är att matematikutvecklingen inom Katrineholms skolor ska ske i ett F-19 perspektiv och som en del i det systematiska kvalitetsarbetet för att uppnå målen med matematiksatsning (PISA 2015) som fastslagits av Bildningsnämnden.

Handlingsplan matematikutveckling 2019-2020 Pdf, 24.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Jämställdhetsintegrering

Den här strategin är framtagen för att visa på hur bildningsförvaltningen ser på samt genomför jämställdhetsintegrering på ett hållbart sätt. I dokumentet hittar du vad som ligger till grund för strategin samt i slutet praktiska exempel på hur vi idag, 2019, gör för att integrera jämställdhetsarbetet.

Strategi för hållbar jämställdhetsintegrering Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plan för mottagande av nyanlända

Kommunen har genom Bildningsförvaltningen tagit fram riktlinjer för hur bemötandet av nyanlända barn och ungdomar skall genomföras.

Handlingsplan för mottagande av nyanlända barn i förskola och förskoleklass Pdf, 1.3 MB, öppnas i nytt fönster.