/

Publicerad:

Nu kan du tycka till om Framtidsplan 2050

Idag 4 september startar samrådsperioden för Framtidsplan 2050 - Katrineholms kommuns förslag på ny översiktsplan. Framtidsplanen sätter agendan för hur vi vill att Katrineholms kommun ska utvecklas, och hur livet här ska se ut i framtiden.

Filmen ger dig en kortare introduktion till Framtidsplan 2050. Filmen är ett komplement till texten på den här sidan.

Det känns bra att vi nu har ett förslag på Framtidsplan 2050 att ställa ut. Förslaget sätter agendan för en fortsatt långsiktig och positiv utveckling av vår kommun. Jag hoppas att många vill ta del av planen och tar chansen att vara med och påverka vår kommuns utveckling genom att lämna synpunkter under samrådstiden, säger Johan Söderberg (S) kommunstyrelsens ordförande.

Katrineholms kommuns viktigaste dokument

Framtidsplan 2050 Länk till annan webbplats. är Katrineholms kommuns förslag på ny översiktsplan och är ett av kommunens viktigaste strategiska dokument. Den är helt digital och efter att den är antagen kommer den att ersätta de tidigare översiktsplanerna för kommunen (Översiktsplan 2030 - del staden och del landsbygd).

Framtidsplanen kan beskrivas som Katrineholms kommuns avsiktsförklaring för hur en hållbar utveckling av kommunen ska ske. Den beskriver den förväntade och önskade utvecklingen av Katrineholms kommun flera decennier framåt och är avgörande för möjligheterna att uppnå en hållbar utveckling och en god livsmiljö för kommunens invånare.

Framtidsplan 2050 berättar bland annat:

  • Hur livet i Katrineholms kommun ska se ut i framtiden.
  • Hur mark- och vattenområden ska utvecklas.
  • Vilka värden som behöver bevaras och hur Katrineholms kommun ska utvecklas i en hållbar riktning.
  • Var det är mest lämpligt att bygga bostäder, handelsområden, industrier med mera.

Träffa oss!

Passa på att träffa oss som arbetar med Framtidsplan 2050. Under samrådsperioden kommer vi att besöka flera olika platser runt om i kommunen. Du har då möjlighet att ställa dina frågor till oss som arbetar med framtidsplanen. Det finns också utrymme att slå sig ner och läsa framtidsplanen i din telefon. Vi kan även visa dig hur du navigerar i planen och hur du lämnar dina synpunkter.

Schema

Kulturhuset Ängeln (Djulögatan 27)
Torsdag 7 september klockan 13-18

Stortorget i Katrineholm
Lördag 9 september klockan 10-15

Lekparken i Sköldinge (Parkgatan)
Tisdag 19 september klockan 15-18

Idrottsplatsen i Strångsjö
Onsdag 20 september klockan 15-18

ICA Nära Julitahallen i Äsköping
Torsdag 21 september klockan 15-18

24 SJU-butiken i Bie
Onsdag 27 september klockan 15-18

Tempo i Valla
Tisdag 3 oktober klockan 15-18

Matöppet Björkvik
Torsdag 5 oktober klockan 15-18

Entrén till Sportcentrum (Västgötagatan 39)
Lördag 7 oktober klockan 10-15

Varmt välkommen.

Kontakt

Framtidsplan 2050

Projektledare Jennie Hjertberg och Sara Eresund

Telefon: 0150-570 00 (växel)